Store Van - Katalog Ogólny - Catálogo General - PL ES

21

Innowacyjny system zabezpieczania ładunku to kombinacja podłóg, obudów panelowych, punktów mocowania, pasów i drążków teleskopowy. Wszystko ma ułatwić klientowi stworzenie przestrzeni ładunkowej do uporządkowanego i bezpiecznego transportu towarów, zgodnie z wymogami nowego rozporządzenia europejskiego 2014/47/WE w sprawie drogowej kontroli technicznej.

El innovador sistema de seguridad de la carga está formado por suelos, paneles, puntos de anclaje y fijación, correas y barras telescópicas. Todo ello al servicio del cliente para crear un armazón para el transporte de mercancías de forma ordenada , segura y en cumplimiento de la nueva directiva europea 2014/47/UE en materia de seguridad de la carga.

Made with FlippingBook - Online catalogs