Store Van - Katalog Ogólny - Catálogo General - PL ES

Zabudowa Floor Up zwiększa ładowność małych pojazdów . Wprowadzenie wysuwanych szufladek pod podłogą pozwala na uzyskanie dodatkowej przestrzeni do przechowywania sprzętu, narzędzi i materiałów.

Con el equipamiento Floor Up, la capacidad de carga de los vehículos pequeños aumenta . La inserción de cajones extraíbles bajo el suelo permite conseguir un espacio adicional para guardar equipos, herramientas y material.

37

Made with FlippingBook - Online catalogs