Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

ROBOTY KONSTRUKCYJNE

Stwórz konstrukcję i zaprogramuj robota krok po kroku, a będzie wykonywał wymyślone przez Ciebie polecenia. Dzięki wbudowanemu silniczkowi, robot wykona wybraną przez Ciebie sekwencję ruchów, a gdy wbudujesz mu odpowiednie czujniki – zacznie reagować na dotyk, światło, ruch albo dźwięk. Będzie również potrafił podążać po wyznaczonej przez Ciebie ścieżce albo uruchomi się, gdy zapa - lisz lampkę. Zestawy mogą łączyć się z sobą. Zestawy opierają się o płytkę programowalną Studuino kompatybilną z Arduino®, polegającą na pro - gramowaniu komputerowym za pomocą ikon lub w języku programowania blokowego Scratch®. Płytka programowalna posiada trwałą obudowę oraz 4 przyciski i może obsłużyć: 8 serwomotorów; 2 silniki prądu stałego; 8 różnych czujników, a dzięki wbudowanym łącznikom może stanowić inte - gralną część robota. • podstawowe instrukcje znajdują się na dołączonych płytach CD. Bardziej skomplikowane modele i kody programowania można znaleźć na stronie: www.nowaszkola.com • oprogramowanie dostępne jest dla PC, Mac i Raspberry Pi

Robot Basic AJ3142

Robot Advanced AJ3143

1 315 zł • czujniki: dźwiękowy, dotykowy, 2 świetlne; na podczerwień, akcelerometr; 2 silniczki DC, 3 silniczki servo; 4 diody LED, brzęczyk, platforma programi - styczna dla systemów wbudowanych studuino

1 789 zł • 150 klocków; czujniki; dźwiękowy, dotykowy, 2 świetlne, na podczerwień, akcelerometr; 2 silniczki DC, 8 silniczków servo; 4 diody LED, brzęczyk, plat - forma programistyczna dla systemów wbudowanych studuino

98

Made with FlippingBook Proposal Creator