Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

Dron edukacyjny DJI Robomaster Tello Talent DA2944 1 399 zł Dron edukacyjny RoboMaster TT Tello Talent to świet - ny wstęp do robotyki i nauki o sztucznej inteligencji. RoboMaster TT zapewnia dużą wydajność lotu (mak - symalny czas lotu 13 min.) przy niewielkich rozmia - rach urządzenia (waga 12,5g) oraz wykorzystuje najnowocześniejsze algorytmy sterowania lotem opracowane przez DJI, aby zapewnić bezpieczny i stabilny lot. Dron wyposażony jest w kamerę 5 MP HD zapewniającą uzyskanie płynnych i stabilnych obrazów lub filmów kręconych podczas lotu. Moduł open source ESP32 oraz programowalne moduły umożliwiają naukę programowania w kilku językach (Arduino, Micro Python, programowanie graficzne oraz wiele metod programowania offline), co two - rzy profesjonalną platformę edukacyjną, ciekawą zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Programo - walny czujnik LED RGB można zaprogramować oraz kontrolować częstotliwość migania i kolor światła. Dzięki temu wyraźnie widzisz efekt programowania, a lotu jest bardziej efektowny. Ekran LED z matrycą punktową 8 x 8 w kolorze czerwono-niebieskim LED można programować w programie graficznym, Py - thonie, Arduino i innych metodach programowania. Wyświetlaj różne proste wzory, animacje lub znaki na ekranie z matrycą punktową i uatrakcyjnij swój lot jeszcze bardziej. RoboMaster TT jest zintegrowa - ny z jednopunktowym czujnikiem podczerwieni ToF o maksymalnej odległości pomiaru 1,2 metra. Dron umożliwia naukę inteligentnego unikania przeszkód. Moduł Wi-Fi 5,8 GHz obsługuje dwupasmową ko - munikację 2,4 GHz/5,8 GHz, co znacznie poprawia stabilność połączenia z dronem i płynny lot w miej - scy o mniej stabilnym Wi-Fi. W klasie, pozwala to podłączyć kilka dronów jednocześnie. Płytka roz - szerzeń zapewnia interfejs pakietu 2x7-pin 2,54 mm w linii, obsługuje protokoły programowania I2C, SPI, UART i GPIO oraz zapewnia zasilanie 5 V/3,3 V. Dzięki tej płytce możesz łatwo podłączać nowe czuj - niki, aby realizować bardziej kreatywne pomysły na wykorzystanie dronów. Adapterem dołączony do zestawu umożliwia podłączanie czujników innych firm, co znaczenie zwiększa możliwości. Oficjalny SDK DJI jest dostępny dla takich interfejsów czujni - ków jak I2C, SPI, UART i GPIO. Czujnik podczer - wieni do pomiaru odległości umożliwia korzystanie z technologii pomiaru odległości i danych o prze - szkodach, aby rozwijać wyobraźnię przestrzenną i rysować mapy pomieszczeń. Możesz poznać tajniki

nawigacji robotów używanych w pomieszczeniach oraz automatycznego unikania przeszkód. Rozpo - znawanie twarzy i śledzenie obiektów możliwe jest dzięki wbudowanej kamerze. Pozwala to na na - ukę najnowocześniejszych technologii wykorzystu - jących sztuczną inteligencję, takich jak widzenie maszynowe, głębokie uczenie czy sieci neurono - we. Kontrola gestami możliwa jest dzięki czujnikom rozpoznawania gestów. Dzięki temu dowiesz się, jak odczytywane są dane z czujników (wymagane są oddzielne czujniki) i wdrożysz interakcję czło - wiek-dron. Opracuj program do ustalenia związku między ułożeniem dłoni, a ruchami wykonywanymi przez drona. Zaprogramuj go tak, aby móc go kon - trolować za pomocą dłoni (wymagane są oddzielne czujniki). Umożliwi Ci to poznanie i zrozumienie zagadnień mikroelektroniki oraz charakterystykę czujników. Wiele urządzeń RoboMaster TT może być podłączonych do tego samego routera Wi-Fi i na raz otrzymywać instrukcje programowania. Możesz używać drona w wielu do różnych celów podczas nauki w klasie, zawodów czy występów. Bezpieczna konstrukcja, ochrona śmigieł, tryb in - teligentnego zawisania w powietrzu i alarm o ni - skim poziomie baterii. Aplikacja pozwalająca łatwo i szybko skonfigurować prostą formację z wieloma dronami. Stwórz efektowną formację wielu drodów, dzięki kolorowym wskaźnikom LED, muzyce, oraz ciekawym ewolucjom. Zaprogramuj ekrany dronów RoboMaster TT, zmieniaj wzory na ekranie podczas lotu wielu dronów i twórz unikalne kompozycje. Zawartość zestawu: • Dron Tello Talent (ze śmigłami i osłonami) • zapasowe śmigła • 4 x Mata Misji • 1x bateria • kabel Micro USB • narzędzie do zdejmowania śmigieł • instrukcja • 1 x kontroler Open-Source Specyfikacja techniczna: • dron: masa startowa: 87 g (ze śmigłami, osłonami śmigieł i akumu - latorem), wym. 98 x 92.5 x 41 mm, śmigła 3"" • wbudowane funkcje (określanie wysokości - podczerwień, barometr, dioda LED, dolny sensor optyczny, WiFi, transmisja obrazu HD 750P, interfejs) • port ładowania: Micro USB • lot: maks. zasięg 100 m, maks. prędkość lotu 8 m/s, maks. czas lotu

13 min. bez żadnych akcesoriów, maks. czas lotu z akcesoriami to 8 min. i 30 sekund, maks. pułap 30 m • akumulator wymienny 1.1 Ah/3.8 V • kamera: obraz 5 MP, pole widzenia (FOV) 82.6°, video HD720P30, format JPG (foto), MP4 (video), elektroniczna stabilizacja obrazu • kontroler OPEN SOURCE: waga 12,5 g, wym. 49.5 x 32 x 15,2 mm., tryb pracy AP, stacjonarny, częstotliwość WiFi 2.4 GHz 5.8 GHz, blu - etooth 2.4 GHz, MCU ESP32-D2WD, dual-core 160 MHz, 400 MIPS, Open Source Obsługa SDK, Arduino, MicroPython, programowanie graficzne, rozbudowa Interfejs 14-pin (I2C, UART, SPI, GPIO, PWM,

zasilanie), programowalna dioda LED Full-color • wyświetlacz: wym. 35.3x31.5x8.6 mm, programowalna matryca LED 8x8 (czerwony, niebieski), funkcje matrycy Interfejs IIC, automa - tyczny skaning matrycy, 256-stopniowa regulowana jasność ogólna, 256-stopniowa regulowana jasność pojedynczej diody LED, pomiar odległości sensor odległości ToF, maks. mierzalna odległość 1,2 m (w pomieszczeniach, białe obiekty) • adapter: adaptacja DIY Interfejs 14-pin (2x7) 2.54-mm, liniowy, 2 pozycje wskaźnika zasilania, 2 pozycje wskaźnika debugowania

101

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator