Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

EDUTERAPEUTICA

Kompetencje społeczno- emocjonalne Przedszkole PN0185 990 zł Materiały zostały podzielone na trzy moduły: kontrola emocji, kompetencje emocjonalno-spo - łeczne, inteligencja emocjonalna. Grafika części multimedialnej została dostosowana do grupy przedszkolnej. Zastosowane w rozbudowanych grach animacyjnych kolory oraz kształty nie roz - praszają uwagi dziecka. Wszystkie polecenia i treści w historyjkach/grach animacyjnych czy - tane są przez profesjonalnego lektora oraz zilu - strowane dodatkowymi efektami dźwiękowymi. Możliwość pobrania i wysłania konkretnego ćwiczenia e-mailem, tak aby rodzić/opiekun mógł poćwiczyć z dzieckiem w domu. Nabywane umiejętności: • rozpoznawanie emocji i uczuć; • identyfikowanie emocji i uczuć w zależności od sytuacji;

Zawartość zestawu: • program multimedialny dla placówki, obejmujący ponad 40 roz - budowanych gier animacyjnych; • poradnik metodyczny wraz ze scenariuszami do pracy z dziećmi oraz instrukcją obsługi programu w wersji drukowanej i elektronicznej; • 60 kart pracy (wydrukowanych oraz w wersji elektronicznej do samodzielnego wydruku), które stanowią dopełnienie gier animacyjnych; • gra Wyobraźnik, która doskonale rozwija myślenie metaforyczne;

• komunikowanie emocji; • rozładowywanie emocji; • samokontrola i samoregulacja; • przestrzeganie norm i zasad społecznych; • praca i funkcjonowanie w grupie; • rozumienie sytuacji społecznych i ich akceptacja

• 1,5-godzinne szkolenie pt. Inteligencja emocjonalna, poprowa - dzone przez autorkę publikacji p. Monikę Bekker-Goską z certyfi - katem dla 5 nauczycieli w obrębie placówki oświatowej; • brak konieczności instalacji; • licencja otwarta w ramach konkretnej placówki oświatowej.

Kompetencje społeczno-emocjonalne Przedszkole online PN0186 790 zł Produkt przeznaczony dla dzieci w przed - szkolu w wieku 4-6 lat. Ćwiczenia są tak skonstruowane, że nauczyciel przedszkolny może je poprowadzić zarówno dla całej gru - py (wykorzystując np. tablicę multimedialną), jak w spotkaniach indywidualnych (wykorzy - stując komputer czy tablet). Zdobywane umiejętności: • rozpoznawanie emocji i uczuć, • identyfikowanie emocji i uczuć w zależności od sytuacji • komunikowanie emocji • rozładowywanie emocji, • samokontrola i samoregulacja, • przestrzeganie norm i zasad społecznych, • praca i funkcjonowanie w grupie • rozumienie sytuacji społecznych i ich akceptacja

• 1,5-godzinne szkolenie pt. Inteligencja emocjonalna, poprowa - dzone przez autorkę publikacji p. Monikę Bekker-Goską z certyfi - katem dla 5 nauczycieli w obrębie placówki oświatowej Wersja online: • Korzystanie z aplikacji w wersji online wymaga stałego dostępu do internetu oraz rejestracji konta na platformie edukacyjnej educhmura.pl

Zestaw zawiera: • program multimedialny dla placówki, obejmujący ponad 40 roz - budowanych gier animacyjnych, • poradnik metodyczny wraz ze scenariuszami do pracy z dziećmi oraz instrukcją obsługi programu w wersji elektronicznej, • 60 kart pracy w wersji elektronicznej do samodzielnego wydru - ku, które stanowią dopełnienie gier animacyjnych,

137

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator