Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

Maszyny wokół nas. Schematy działania LJ0073 1 590 zł Program dla szkół podstawowych, który dzięki obszernym zasobom w postaci ry - sunków, filmów, animacji i interaktywnych materiałów pozwala na lepsze zrozumienie otaczających nas wytworów cywilizacji. Co ważne, materiały są zgodne z podstawą programową techniki oraz zostały uzupeł - nione o duże i wyczerpujące plansze, któ - re przeobrażą każdą klasę w prawdziwą pracownię. • wym. pudełka 50,7 x 10,7 x 10,7 cm Zagadnienia opracowane w programie: • Oświetlenie domów wczoraj i dziś • Co napędza nasze pojazdy?

• Co się dzieje ze ściekami? • Jak działa odkurzacz? • Jak działa pralka? • Jak działa lodówka?

• Na czym gotujemy w kuchni? • Instalacja elektryczna w domu • Jak czerpiemy energię ze źródeł odnawialnych? • Jak i z czego powstaje dom? • Latające maszyny • Proste maszyny, których używamy na co dzień • Recykling • Jak działa telefonia komórkowa? • Jak działają mechanizmy w samochodzie? • Jak działa drukarka 3D?

• Skąd się bierze woda w kranie? • Skąd się bierze prąd w gniazdku?

• Jak działa sprzęt audiofoniczny? • Jak działa mikroskop optyczny?

Kompetencje techniczne i praktyczne LJ0076 1 590 zł Program skupia się na realizacji podsta - wy programowej, pozwalając uczniom nabywać umiejętności praktyczne. Znaj - dują się w nim rysunki, filmy i animacje, które przedstawiają, jak wykonać różne czynności (np. podstawowe węzły, ście - gi, klejenie materiałów, wymiana dętki, tworzenie modeli urządzeń oraz porady i wskazówki dla młodych majsterkowi - czów. W zestawie poza multimedialnymi zasobami znajduje się także 12 lamino - wanych, bogatych w treści plansz infor - macyjnych (o wymiarach 49x 68 cm) oraz naklejki z oznaczeniami na niebezpiecz - ne urządzenia. 43 zagadnienia opracowane w programie: • Rysunek techniczny – rzut prostokątny; Rysunek techniczny – rzut aksonometryczny • Rysunek techniczny – podstawowe zasady; Rodzaje obróbki materiałów

• Rodzaje materiałów i ich zastosowanie – drewno; Rodzaje materiałów i ich zastosowanie – metale • Rodzaje materiałów i ich zastosowanie – tworzywa sztuczne; Rodzaje materiałów i ich zastosowanie – włókna • Rodzaje materiałów i ich zastosowanie – papier; Mierzenie i odmierzanie • Posługiwanie się wiertarko-wkrętarką akumulatoro - wą – wiercenie otworów; Posługiwanie się wiertarko - -wkrętarką akumulatorową – wkręcanie i wykręcanie wkrętów; Klejenie na gorąco • Wykonanie prostego przedmiotu z papieru; Oznacze - nia na metkach odzieżowych • Symbole stosowane w schematach elektrycznych i elektronicznych; Najprostszy obwód elektryczny • Obwody elektryczne – połączenie szeregowe i rów - noległe; Pomiary elektryczne przy użyciu miernika uniwersalnego • Budowa roweru; Znaki i sygnały drogowe • Znaki i sygnały drogowe – znaki pionowe; Znaki i sygnały drogowe – znaki poziome • Sprawdzenie stanu technicznego roweru przed jazdą, Roz - wiązywanie problemów w trakcie eksploatacji roweru

• Jak zbudować makietę skrzyżowania ulic?; Jak zbu - dować model świetlnego sygnalizatora ulicznego? • Węzły; Ściegi ręczne • Jak zawiesić obraz na ścianie?; Jak zbudować model samolotu z kartonu? • Jak zbudować układ do sygnalizacji alfabetem Morse’a?; Jak zbudować latawiec?; Jak zrobić pojemnik na długopi - sy z odpadów? • Jak zrobić marionetkę?; Jak zrobić model spadochronu? • Jak zrobić pokrowiec na telefon?; Przydatne triki dla majsterkowiczów • Urządzenia pomiarowe w domu; Zdrowe żywienie • Metody obróbki i konserwacji żywności; Jak zbudować wagę? • Jak zbudować “mechaniczną dłoń”

PAKIET 3 programów LJ0078 3 990 zł Pakiet interaktywnych materiałów zawiera 3 zestawy: • Instrukcje BHP w szkole i poza nią LJ0077 • Kompetencje techniczne i praktyczne LJ0076 • Maszyny wokół nas – schematy działania LJ0073

164

Made with FlippingBook Proposal Creator