Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

Materia i energia w ekosystemach. Zestaw do doświadczeń z biologii LJ0012 4 390 zł Moduł badawczy do nauki na lekcjach przyrody i biologii umożliwia przeprowadzenie doświadczeń i pracy z materiałami multimedialnymi. Dedykowany jest do pracy grupowej (do 25 osób) na tablicach interaktywnych oraz indywidualnej na tabletach, smartfonach lub komputerach (systemy Windows, Android, iOS) w polskiej wersji językowej. Zestaw pozwala realizować wymagania podstawy programowej na lekcjach przyrody w klasie 4 oraz biologii w klasach 5-8, w szczególności następujących zagadnień: • sposoby poznawania przyrody (pojęcia: eksperymentu, doświadczenia i obserwacji stosowanie różnych przyrządów wykorzystanie zmysłów do prowadzenia obserwacji zasady zachowania bezpieczeństwa) • pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody (stany skupienia opadów i osadów atmosferycznych) • ja i moje otoczenie (rośliny trujące oraz zwierzęta jadowite i inne sta - nowiące zagrożenie dla życia i zdrowia) • środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy (składniki przyrody ożywionej i nieożywionej wody stojąco i płynące, naturalne i sztuczne zbiorniki wodne warstwy lasu, gatunki roślin i zwierząt w nich żyjących grzyby jadalne i trujące – ich znaczenie w przyrodzie i życiu człowieka sposoby odżywiania organizmów samożywnych i cudzożywnych warunki życia i przystosowanie organizmów do życia na lądzie i w wodzie organizmy łąk i pół uprawnych rozpoznawanie organizmów występujących w najbliższej okolicy)

LABOLAB

• środowisko antropogeniczne i krajobraz najbliższej okolicy szkoły (składniki i funkcje środowiska antropogenicznego zależności miedzy środowiskiem antropogenicznym i przyrodniczym) • organizacja i chemizm życia (hierarchiczna organizacja budowy organizmów funkcje pierwiastków i grup związków chemicznych występujących w organi - zmach podstawowe elementy budowy komórki i ich funkcje – obserwacje mikroskopowe komórki fotosynteza - substraty, produkty i warunki przebiegu procesu czynności życiowe organizmów) • różnorodność życia: bakterie (miejsce występowania, czynności życiowe, znaczenie w przyrodzie i dla człowieka), różnorodność i jedność roślin (tkanki roślinne i ich funkcje rośliny okrytonasienne - formy morfologicz - ne, budowa i modyfikacje korzeni, łodygi, liści doświadczenia pokazujące wpływ czynników środowiska na proces kiełkowania znaczenie roślin okrytonasiennych w przyrodzie i dla człowieka grzyby (środowisko życia oddychanie, odżywianie znaczenie grzybów w przyrodzie i dla człowieka, różnorodność i jedność świata zwierząt (tkanki zwierzęce i ich funkcje pierścienice, stawonogi, mięczaki - środowisko i tryb życia, cechy morfologiczne, cechy wspólne oraz znaczenie w przyrodzie i dla człowieka gady jako zwierzęta zmiennocieplne ptaki i ssaki jako zwie - rzęta stałocieplne, ich cechy morfologiczne i różnorodność środowisk życia różnorodność zwierząt kręgowych) • ekologia i ochrona środowiska (związki miedzy żywymi i nieożywionymi elementami ekosystemu określanie cech populacji wybranego gatunku rośliny zielnej w terenie analiza oddziaływań antagonistycznych struktura troficzna ekosystemu obieg materii i przepływ energii przez ekosystem sieci i łańcuchy pokarmowe odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody) • zagrożenia różnorodności biologicznej (istota różnorodności biologicznej przykłady gospodarczego użytkowania ekosystemów)

Zestaw zawierać: • około 100 interaktywnych ekranówszczegółowe scenariusze lekcji, opisy doświadczeń, eksperymentów i projektów edukacyjnych pozwalające na przeprowadzenie min. 21 lekcji badawczych trwających od 30 do 60 min. • przewodnik metodyczny dla nauczyciela w wersji drukowanej i cyfrowej • dostęp do materiałów cyfrowych (symulacje przedstawiające zjawiska, multimedialne karty pracy i obserwacji, ćwiczenia, testy sprawdzające wiedzę, podręczniki multimedialne przystępnie tłumaczące analizowane zjawiska) dla uczniów i nauczyciela licencja szkolna bezterminowa • duże wypluwki sowy z m.in. niestrawionymi resztkami pokarmu, min. 10 szt., kleszczyki plastikowe, min. 12 szt., rękawiczki jednorazowe, polietylenowe, min. 100 szt., lupy, min. 12 szt., plastikowe butelki ze spryskiwaczem do zraszania, min. 2 szt., nasiona rzodkiewki min. 2 szt., gleba doniczkowa (poj. min. 15l), min. 1 szt., nawóz w płynie (poj. min. 250 ml), min. 1 szt., czerwona glina (waga min. 3,0 kg), min. 1 szt., piasek akwariowy (waga min. 2,0 kg), min. 1 szt., żwir akwariowy (waga min. 2,3 kg), min. 1 szt., sól (waga min. 500 g), min. 1 szt., duże, metalowe spinacze do dokumentów, min. 20 szt., bawełniany knot, min. 20 szt., mocny sznurek (dł. min. 50 m), min. 5 szt., woreczki foliowe strunowe (wymiary min. 30x38 cm), min. 8 szt., pojemniki plastikowe o różnych pojemnościach min. 30 szt., zamykany plastikowy pojemnik z otworem na dnie (poj. min. 200 ml), min. 15 szt., plansza Sieci i łańcuchy pokarmowe wym. 70 x 100 cm, 1 szt., plansza Ptaki drapieżne/Sowy wym. 70 x 100 cm, 1 szt., plansza dydaktyczna „Metoda badawcza” o wym. min. 50 x 80 cm, 1 szt.

• sposoby poznawania przyrody (pojęcia: eksperymentu, doświadczenia i obserwacji stosowanie różnych przyrządów wykorzystanie zmysłów do prowadzenia obserwacji zasady zachowania bezpieczeństw) • ja i moje ciało (układy budujące organizm człowieka oraz narządy zmysłów współdziałanie zmysłów smaku i węchu zasady ochrony zmysłów wzroku i słuchu) • środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy (składniki przyrody ożywionej i nieożywionej sposoby odżywiania orga - nizmów samożywnych i cudzożywnych warunki życia i przystosowanie organizmów do życia na lądzie i w wodzie, rozpoznawanie organizmów występujących w najbliższej okolicy) • organizacja i chemizm życia (hierarchiczna organizacja budowy organizmów podstawowe elementy budowy komórki i ich funkcje – obserwacje mikroskopowe komórki fotosynteza - substraty, produkty i warunki przebiegu procesu czynności życiowe organizmów) • różnorodność życia i jedność roślin (tkanki roślinne i ich funkcje rośliny okrytonasienne - budowa nasion, korzeni, łodygi, liści, kwiatów rozmnażanie roślin doświadczenia pokazujące wpływ czynników środowiska na proces kieł - kowania budowa owoców i rozprzestrzenianie się roślin) • różnorodność i jedność świata zwierząt (tkanki zwierzęce i ich funkcje mięczaki - środowisko i tryb życia, cechy morfologiczne, cechy wspólne oraz znaczenie mięczaków w przyrodzie i dla człowieka ryby, płazy i gady jako zwie - rzęta zmiennocieplne ptaki jako zwierzęta stałocieplne, ich rozmnażanie i rozwój ssaki jako zwierzęta stałocieplne, cechy wspólne ssaków, różnorodność środowisk życia i cech morfologicznych różnorodność zwierząt kręgowych) • organizm człowieka (układ nerwowy - elementy ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego budowa i funkcje narządów zmysłów –oko, ucho zmysł równowagi, smaku, węchu i dotyku - umiejscowienie receptorów) Moduł zawiera pomoce do realizacji eksperymentów. Ich ilość pozwala na wielokrotne przeprowadzenie bezpiecznych doświadczeń i eksperymentów w zespołach uczniowskich (w klasie do min. 25 osób), a także odpowiednio przygotowane oraz uzupełniające pracę badawczą zasoby interaktywne.

Zestaw zawiera: • około 100 interaktywnych ekranów • szczegółowe scenariusze lekcji, opisy doświadczeń, eksperymentów i projektów edukacyjnych pozwalające na

przeprowadzenie min. 21 lekcji badawczych trwających od 30 do 60 min. • przewodnik metodyczny dla nauczyciela w wersji drukowanej i cyfrowej

• dostęp do materiałów cyfrowych (symulacje przedstawiające zjawiska, ćwiczenia, karty pracy i obserwacji do eksperymentów, testy sprawdzające wiedzę, podręczniki multimedialne przystępnie tłumaczące analizowane zjawiska) dla uczniów i nauczyciela licencja szkolna bezterminowa • mikroskop elektroniczny USB 25X200 z oprogramowaniem (lub równoważny), zestaw preparatów biologicznych w pudełku (preparaty: oko krowy 2 szt., mózg owcy 1 szt., kałamarnica 10 szt.),olejki goździkowy i miętowy, poj. min. 7 ml., nożyczki sekcyjne (niklowane), min. 1 szt., skalpel ze stali nierdzewnej (niesterylny), min. 1 szt., plansze sekcyjne: budowa oka krowy 1 szt., budowa kałamarnicy, 8 szt., okulary ochronne dla nauczyciela, oku - lary ochronne, wentylowane dla uczniów (30 szt.), grube rękawiczki jednorazowe do celów laboratoryjnych, 300 szt., diagnostyczna latarka lekarska, 8 szt., latarka LED (z bateriami), 1 szt., niebieski barwnik spożywczy pojem - ność, 30 ml., kleszczyki, min. 8 szt., lupy, 32 szt., szklane podkładki, 10 szt., nasiona czerwonej fasoli, 1 opak., nasiona rzodkiewki, 2 opak., zestaw fotografii struktur roślinnych i zwierzęcych, 8 szt.,, min. 4kolorowy zestaw masy Playfoam, ręczniki papierowe (1 rolka), torebki papierowe min. 50 szt., waciki bawełniane, 300 szt., papier ścierny (arkusz o wym.: 5 x 5 cm), 4 szt., tacki ze styropianu, 24 szt., strunowe woreczki foliowe o różnej wielkości, 84 szt., kubki plastikowe o różnej pojemności, 32 szt., pojemnik (poj. min. 3,5l), 3 szt., drewniane klamry, min. 15 szt., ścienna plansza dydaktyczna „Komórki i tkanki” o wym.: 70 x 100 cm, ścienna plansza dydaktyczna „Metoda badawcza” o wym.: 70 x 100 cm

Struktury roślin i zwierząt LJ0013

5 490 zł Zestaw badawczy do nauki budowy roślin i zwierząt umożliwia przeprowadzenie doświadczeń i pracę z materiałami multimedialnymi na lekcjach przyrody i biologii. Idealny do pracy grupowej (do 25 osób) na tablicach interaktywnych oraz indywidualnej na tabletach, smartfonach lub komputerach (systemy Windows, Android, iOS) w polskiej wersji językowej. Zestaw pozwala na realizację podstawy programowej na lekcjach przyrody w klasie 4 oraz biologii w klasach 5-8, w szczególności następujących zagadnień:

169

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator