Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

Ziemia i Kosmos LJ0017

Zmieniająca się planeta Ziemia LJ0016 5 490 zł Zestaw pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej z geografii, przeznaczony do przepro - wadzenia i omówienia 14 działań badawczych i eks - perymentów podczas 22 lekcji przyrody i geogra - fii, przeznaczony do pracy w klasie, w tzw. grupach badawczych. Ten moduł to seria doświadczeń, które pokazują uczniom wszystkie procesy, które wpłynęły na obecny wygląd oraz cechy planety Ziemi. Testują oni swoje rozwiązania, analizują wyniki i przedsta - wiają klasie wyciągnięte z nich wnioski. Zagadnienia realizowane w module: • Warstwy Ziemi i płyty tektoniczne (3 jednostki lekcyjne) • Kształty i formacje skalne (6 jednostek lekcyjnych) • Wietrzenie i erozja (2 jednostki lekcyjne) • Odwzorowanie Ziemi na mapie (2 jednostki lekcyjne) • Zmieniająca się Ziemia (3 jednostki lekcyjne) • Życie na zmieniającej się Ziemi (6 jednostek lekcyjnych)\

Zestaw wyposażono w: • około 100 interaktywnych ekranów,

Moduł zawiera: • około 100 interaktywnych ekranów,przewodnik metodyczny dla nauczyciela w wersji drukowanej i cyfrowe • 22 scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi dla nauczycieli uczniów z klas IV-VIII, drukowane materiały dla uczniów o zróżnicowanym poziomie - 30 szt., dostęp do materiałów cyfrowych (atrakcyjne symulacje, ćwiczenia, testy, podręczniki multimedialne) dla uczniów i nauczycieli (licencja szkolna, bezterminowa) • zestaw próbek 15 podstawowych rodzajów skał (magmowych, osadowych i me - tamorficznych), każde pudełko zawiera dodatkowo szkło powiększające - 8 szt., 9 próbek gleb występujących na Ziemi - 1 szt., nietoksyczny, profesjonalny gips prze - znaczony do prac artystycznych (waga 1,8 kg) - 1 szt., piasek drobnoziarnisty, biały (waga 1,3 kg) - 3 szt., wiaderko z czerwoną gliną (waga 3,6 kg) - 2 szt., pojemnik z nietoksyczną, zieloną ciastoliną (waga 1,3 kg) - 2 szt., nóż z tworzywa sztucznego - 32 szt., kulki przeźroczyste niebieskie - 40 szt., mała mata absorpcyjna - 16 szt., podkładka tekturowa - 16 szt., wytrzymała, plastikowa łyżka -16 szt., gumowe korki - 8 szt., samoprzylepna taśma rzepowa (część haczykowa, dł. 20 cm) - 2 szt., samoprzylepna taśma rzepowa (część pętelkowa, dł. 20 cm) - 2 szt., wykałaczki - 750 szt., rolka folii aluminiowej - 1 szt., łyżki - 4 szt., woreczki foliowe „strunowe” (30 x 38 cm) - 10 szt., miska plastikowa - 1 szt., plastikowe kubki (poj. 260 ml) - 8 szt., plastikowe kubki z małym otworem (poj. 260 ml) - 8 szt., karbowany, pla - stikowy pojemnik (20 x 16 x 7 cm) - 8 szt., pojemnik plastikowy (poj. 5,5 l) - 8 szt., plansza dydaktyczna 70x100 cm, „Metoda badawcza” - 1 szt., duża, wytrzymała skrzynia (tworzywo sztuczne, 50 x 60 x 30 cm) - 2 szt.

4 390 zł Celem modułu Ziemia i Kosmos jest pokazanie uczniom, że zarówno nasza planeta, jak i cały Wszechświat stanowią systemy, w których zachodzi obieg materii i energii. Moduł daje możliwość przeprowadzania doświadczeń i pracy z materiałami multimedialnymi na lekcjach przyrody i geografii. Umożliwia pracę grupową na tablicach interaktywnych oraz indywi - dualną na tabletach, smartfonach lub komputerach (systemy Windows, Android, iOS) w polskiej wersji językowej. Zestaw pozwala na realizację podstawy programowej na lekcjach przyrody w klasie 4 oraz geografii w klasach 5-8, w szczególności następują - cych zagadnień: • miejsce Ziemi we Wszechświecie • wzajemny wpływ Słońca, Ziemi i Księżyca • natura gwiazd • ruch obrotowy i obiegowy Ziemi i Księżyca • sfery Ziemi i ich wzajemne zależności.

• przewodnik metodyczny dla nauczyciela w wersji drukowanej i cyfrowej, scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi do przeprowadzenia 19 lekcji • drukowane materiały dla uczniów o zróżnicowanym poziomie - 30 szt. • dostęp do materiałów cyfrowych (atrakcyjne symulacje, ćwiczenia, testy, podręcz - niki multimedialne) dla uczniów i nauczycieli (licencja szkolna, bezterminowa) • Teleskop Celestron PowerSeeker 40 AZ Table Top lub równoważny - 1 szt., kompas magnetyczny - 16 szt., fazy księżyca- zestaw kart - 16 szt., magnetyczny układ słoneczny - 1 szt., latarka LED z baterią - 16 szt., nadmuchiwana piłka/globus (śr. 40 cm) -1 szt., elementy konstrukcyjne K’NEX - złączki 30 szt., elementy konstrukcyjne K’NEX - drążki (dł. 13 cm) - 24 szt., elementy konstrukcyjne K’NEX - kółka (śr. 5 cm) - 24 szt., taśma miernicza (dł. 150 cm) - 16 szt., cylinder miarowy (menzurka) z two - rzywa sztucznego z naniesioną skalą (poj. 100 ml) - 8 szt., strzykawki jednorazowe - 8 szt., kolorowa kreda (12 kolorów) - 2 szt., modelina niebieska (waga 100g) - 4 szt., modelina zielona (waga 100g) - 4 szt., modelina czerwona (waga 100g) - 8 szt., kubki plastikowe (poj. 37ml) - 30 szt., kubki plastikowe (poj. 200 ml)- 15 szt., plansza dydaktyczna 70x100 cm, „Metoda badawcza” - 1 szt., duża, wytrzymała skrzynia (tworzywo sztuczne

171

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator