Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

x1

x8

zabezpieczona ze wszystkich stron listwą PCV o grubości 2 mm, w kolorze jasny popiel. • Blat: ceramika techniczna z podniesionym obrzeżem, łączenie kafli za pomocą fugi epoksydowej, chemoodpornej. • System przewietrzania: podwójna ściana (system szczelinowy); pokrywa górna pod kanał wentylacyjny O=198 mm. • Okno: szkło bezpieczne unoszone bezstopniowo góra-dół, z moż - liwością zatrzymania na każdej wysokości. SWS – Safe Windows System – chroniący przed niekontrolowanym spadkiem okna w przypadku zerwania linki prowadzącej. Media: • 1x instalacja wodno-kanalizacyjna z wylewką laboratoryjną wody zimnej oraz zlewikiem ceramicznym 300 x 150 mm; • 2x gniazdo elektryczne 230 V; • 1x oświetlenie LED komory roboczej • Możliwość instalacji dodatkowych mediów według preferencji Użytkownika. • Zabudowa podblatowa: • 1x szafka techniczna, laminowana. • Kontrola i bezpieczeństwo (PN-EN14175): • 1x automatyczny czujnik kontroli przepływu powietrza z alarmem akustycznym i optycznym w przypadku nieprawidłowej wentylacji komory roboczej dygestorium. • DOSTAWA I MONTAŻ LICZONY INDYWIDUALNIE Szafa do pracowni fizyczno - chemicznej na odczynniki chemiczne, wentylowana NS3139 8 515 zł Szafa przeznaczona do przechowywania odczyn - ników chemicznych w szkolnych pracowniach fi - zyczno-chemicznych. Posiada wbudowany wen - tylator chemoodporny i wymaga podłączenia do otworu kominowego. Szafa wykonana jest z blachy stalowej malowanej ekologicznymi farbami prosz - kowymi (bez kadmu i ołowiu) w kolorze jasny po - piel. Wyposażona w cztery półki z regulowaną wy - sokością, o nośności 50 kg każda. Drzwi posiadają wzmocnioną konstrukcję, zamykane są trzypunk - towo na zamek cylindryczny z dwoma kluczami. • wym. 800 x 380 x 1900 mm

Ławka ASO 2 osobowa z blatem pokrytym laminatem HPL. Rozmiar 6. Kolor buk ASO2600 535 zł • wym. blatu: 130 x 50 cm; rozm. ławki 6 (wys. 76 cm); materiał: płyta wiórowa laminowana HPL, metal; kolor: bukwykonany z pły - ty wiórowej o grubości 18 mm w kolorze buko grubości 18 mm w kolorze buk

UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW

NS 8270

1

Ia 2,20

18 VIIIa

H

Hel (helium) [u] 4,0026 He

8

VIIIb

numer grupy wg IUPAC (1989)

numer grupy wg IUPAC (1970)

gazy szlachetne

metale

niemetale półmetale

1

1 Wodór

2

(hydrogenium) [u] 1,0079

Fe

1,83

elektroujemność (wg. Paulinga)

-259,1°C

-252,8°C

–––

-268,9°C

0,082 kg/m 3

0,1785 kg/m 3

2

IIa

13

IIIa 14

IVa

15

Va

16

VIa

17 VIIa

H (x) (±I) (n) H (1,2,3)

He (x) 0 (n) He (3,4)

symbol

(lithium) [u] 6,938 Li

Beryl (beryllium) [u] 9,012 Be

B

Węgiel (carboneum) [u] 12,009-12,012 7 C N 2,55

O

F

Neon (neon) [u] 20,180 Ne

0,98

1,57

2,04

3,04

3,44

3,98

26 Żelazo (ferrum)

nazwa polska i łacińska masa atomowa temp. wrzenia (dla 1013 hPa)

2

liczba atomowa

3 Lit

Bor (borium) [u] 10,806-10,821

Azot (nitrogenium) [u] 14,007

Tlen (oxygenium) [u] 15,999

Fluor (fluorum) [u] 18,998

4

5

6

8

9

10

[u] 55,845

180,5°C

1342°C

1287°C

2471°C

2075°C

4000°C

3550°C 4027°C 2267–3513 kg/m 3 C (x) (II, ±IV) (n) C (12, 13, 14)

-210°C

-195,8°C

-218,8°C

-183°C

-219,7°C

-188,1°C

-248,6°C

-246,1°C

1538°C

2861°C

temp. topnienia (dla 1013 hPa)

535 kg/m 3

1848 kg/m 3

2460 kg/m 3

1,250 kg/m 3

1,429 kg/m 3

1,696 kg/m 3

0,900 kg/m 3

7874 kg/m 3 Fe (x) (II,III) (n) Fe (54, 56, 57, 58)

B (x) ( III ) (n) B (10, 11 )

Li (x) (I) (n) Li (6, 7)

Be (x) (II) (n) Be (9)

N (x) (±I,±II,±III,IV,V) (n) N (14, 15)

O (x) (-II) (n) O (16, 17, 18)

F (x) (−I) (n) F (19)

Ne (x) (0) (n) Ne (20, 21, 22)

gęstość (dla 1013 hPa i temp. pokojowej) stopnie utlenienia (ważniejsze) najbardziej trwałe izotopy

Na

12 Magnez Mg (magnesium) [u] 24,304

Al

Si P 1,90

S

Cl

Argon (argon) [u] 39,948 Ar

0,93

1,31

1,61

2,19

2,58

3,16

3

11 Sód

13 Glin

Krzem (silicium) [u] 28,084

Fosfor (phosphorus) [u] 30,973

Siarka (sulphur) [u] 32,059

Chlor (chlorum) [u] 35,446

18

14

15

16

17

(natrium) [u] 22,990

(aluminium) [u] 26,981

97,8°C

882,9°C

650°C

1090°C

660,3°C

2519°C

1414°C

3265°C

44,1°C*

280°C*

115,2°C

444,6°C

-101,5°C

-34°C

-189,4°C

-185,9°C

968 kg/m 3

1738 kg/m 3 Mg (x) (II) (n) Mg (24, 25, 26)

2700 kg/m 3

2330 kg/m 3

1823* kg/m 3

1960 kg/m 3

3,214 kg/m 3

1,784 kg/m 3

3

IIIb

4

IVb 5

Vb 6

VIb 7

VIIb 8 VIIIb 9 VIIIb 10 VIIIb 11

Ib 12

IIb

Na (x) (I) (n) Na (23)

Al (x) (III) (n) Al (27)

Si (x) (-II,IV,VI) (n) Si (28, 29, 30)

P (x) (±III, V) (n) P (31)

S (x) (−II,IV,VI) (n) S (32, 33, 34, 36)

Cl (x) (−I,I,V,VII) (n) Cl (35, 37)

Ar (x) (0) (n) Ar (36, 38, 40)

*fosfor biały

K

Ca

Sc

Ti

V

Cr

25 Mangan (manganum) [u] 54,938 Mn

Żelazo (ferrum) [u] 55,845 Fe

Kobalt (cobaltum) [u] 58,933 Co

Ni

Miedź (cuprum) [u] 63,546 Cu

Cynk (zincum) [u] 65,380 Zn

Gal (gallium) [u] 69,723 Ga

German (germanium) [u] 72,630 Ge

Arsen (arsenicum) [u] 74,922 As

Selen (selenium) [u] 78,971 Se

Brom (bromum) [u] 79,901 Br

Krypton (krypton) [u] 83,798 Kr

0,82

1,00

1,36

1,54

1,63

1,66

1,55

1,83

1,88

1,91

1,90

1,65

1,81

2,01

2,18

2,55

2,96

4

19 Potas (kalium)

20 Wapń

21 Skand

22 Tytan

23 Wanad

Chrom (chromium) [u] 51,996

Nikiel (niccolum) [u] 58,693

36

24

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

(calcium) [u] 40,078

(scandium) [u] 44,955

(titanium) [u] 47,867

(vanadium) [u] 50,942

[u] 39,098

63,5°C

759°C

842°C

1484°C

1541°C

2836°C

1668°C

3287°C

1910°C

3407°C

1907°C

2671°C

1246°C

2061°C

1538°C

2861°C

1495°C

2927°C

1455°C

2913°C

1084,6°C

2562°C

419,53°C

907°C

29,8°C

2204°C

938,2°C

2833°C

817°C *

616°C **

220,8°C

685°C

-7,2°C

58,8°C

-157,4°C

-153,3°C

856 kg/m 3

1550 kg/m 3

2985 kg/m 3

4507 kg/m 3

6110 kg/m 3

7140 kg/m 3

7470 kg/m 3

7874 kg/m 3

8900 kg/m 3

8908 kg/m 3

8920 kg/m 3

7140 kg/m 3 Zn (x) (II) (n) Zn (64, 66, 67, 68, 70)

5904 kg/m 3

5323 kg/m 3 Ge (x) (II,IV) (n) Ge (70, 72, 73, 74, 76)

5727 kg/m 3

4819 kg/m 3

3103 kg/m 3

3,744 kg/m 3

K (x) (I) (n) K (39, 40, 41)

Ca (x) (II) (n) Ca (40, 42, 43, 44, 46, 48)

Sc (x) (III) (n) Sc (45)

Ti (x) (II,III,IV) (n) Ti (46, 47, 48, 49, 50)

V (x) (II,III,IV,V) (n) V (51)

Cr (x) (II,III,VI) (n) Cr (50, 52, 53, 54)

Mn (x) (II,III,IV,VII) (n) Mn (55)

Fe (x) (II,III) (n) Fe (54, 56, 57, 58)

Co (x) (II,III) (n) Co (59)

Ni (x) (II,III) (n) Ni (58, 60, 61, 62, 64)

Cu (x) (I,II) (n) Cu (63, 65)

Ca (x) (III) (n) Ca (69, 71)

As (x) (±III, V) (n) As (75) *29,6 atm, **sublimacja

Se (x) (-II,IV,VI) (n) Se (74, 76, 77, 78, 80, 82)

Br (x) (±I,V) (n) Br (79, 81)

Kr (x) (0) (n) Kr (78, 80, 82, 83, 84, 86)

Rb

Stront (strontium) [u] 87,621 Sr

Y

Zr

41 Niob (niobium) [u] 92,906 Nb

42 Molibden (molybdenum) [u] 95,951 Mo

Technet (technetium) [u] (98) Tc

Ruten (ruthenium) [u] 101,072 Ru

Rod (rhodium) [u] 102,905 Rh

Pallad (palladium) [u] 106,421 Pd

Srebro (argentum) [u] 107,868 Ag

Kadm (cadmium) [u] 112,414 Cd

In

Cyna (stannum) [u] 118,710 Sn

Antymon (stibium) [u] 121,760 Sb

Tellur (tellurium) [u] 127,603 Te

I

Ksenon (xenon) [u] 131,293 Xe

0,82

0,95

1,22

1,33

1,60

2,16

2,10

2,20

2,28

2,20

1,93

1,69

1,78

1,96

2,05

2,10

2,66

2,60

5

37 Rubid

Itr (yttrium) [u] 88,906

Cyrkon (zirconium) [u] 91,224

Ind (indium) [u] 114,818

Jod (iodum) [u] 126,904

54

38

40

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

39

(rubidium) [u] 85,468

39,3°C

688°C

777°C

1382°C

1522°C

3345°C

1855°C

4409°C

2477°C

4744°C

2623°C

4639°C

2157°C

4265°C

2333°C

4150°C

1964°C

3695°C

1555°C

2963°C

961,8°C

2162°C

321°C

767°C

156,6°C 2072°C 5769/7310 ( α/β ) kg/m 3 In (x) (III) (n) In (113, 115)

232°C 2602°C 5769/7310 ( α/β ) kg/m 3 Sn (x) (II,IV) (n) Sn (112, 114-120 122, 124)

630,7°C

1587°C

449,5°C

988°C

113,7°C

184,4°C

-111,7°C

-108°C

1532 kg/m 3

2630 kg/m 3

4472 kg/m 3

6511 kg/m 3 Zr (x) (IV) (n) Zr (90, 91, 92, 94, 96)

8570 kg/m 3

10280 kg/m 3

11500 kg/m 3

12370 kg/m 3

12450 kg/m 3

12023 kg/m 3

10490 kg/m 3

8650 kg/m 3

6697 kg/m 3

6240 kg/m 3 Te (x) (−II,IV,VI) (n) Te (120, 122-126, 128, 130)

4940 kg/m 3

5,897 kg/m 3

Rb (x) (I) (n) Rb (85, 87)

Sr (x) (II) (n) Sr (84, 86, 87, 88)

Y (x) (III) (n) Y (89)

Nb (x) (III,V) (n) Nb (93)

Mo (x) (VI) (n) Mo (92, 94, 95, 96, 97, 98, 100)

Tc (x) (IV,VI,VII) (n) Tc (97, 98, 99)

Ru (x) (III) (n) Ru (96, 98, 99, 100, 101, 102, 104)

Rh (x) (III) (n) Rh (103)

Pd (x) (II,III) (n) Pd (102, 104, 105, 106, 108, 110)

Ag (x) (I) (n) Ag (107, 109)

Cd (x) (II) (n) Cd (106, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 116)

Sb (x) (±III,V) (n) Sb (121, 123)

I (x) (±I,V,VII) (n) I (127)

Xe (x) (0) (n) Xe (124, 126, 128-132, 134, 136) Rn

Cs

Ba

La

Hf

Ta

74 Wolfram W

Re

Os

Ir

Pt

Au

Rtęć (hydrargyrum) [u] 200,592 Hg

Tl

Ołów (plumbum) [u] 207,2(1) Pb

Bi

Po

At

0,79

0,89

1,10

1,30

1,50

1,70

1,90

2,20

2,20

2,20

2,40

1,90

1,80

1,80

1,90

2,00

2,20

6

55 Cez

56 Bar

57 Lantan

72 Hafn

73 Tantal

75 Ren

76 Osm

77 Iryd

78 Platyna (platinum)

79 Złoto (aurum)

Tal (thallium) [u] 204,385

83 Bizmut

84 Polon

85 Astat

Radon (radon) [u] (222)

86

80

81

82

(caesium) [u] 132,905

(barium) [u] 137,327

(lanthanum) [u] 138,905

(hafnium) [u] 178,492

(tantalum) [u] 180,948

(wolframium) [u] 183,84(1)

(rhenium) [u] 186,207

(osmium) [u] 190,23(3)

(iridium) [u] 192,217

(bisemutum) [u] 208,980

(polonium) [u] (209)

(astatinum) [u] (210)

[u] 195,084

[u] 196,966

28,5°C

671°C

727°C

1870°C

920°C

3464°C

2233°C

4603°C

3017°C

5458°C

3422°C

5555°C

3185°C

5596°C

3033°C

5012°C

2446°C

4428°C

1768°C

3825°C

1064°C

2856°C

-38,9°C

356,6°C

304°C

1473°C

327,5°C

1749°C

271,4°C

1564°C

254°C

962°C

302°C

337°C

-71°C

-61,7°C

1879 kg/m 3

3510 kg/m 3

6146 kg/m 3

13310 kg/m 3

16650 kg/m 3

19250 kg/m 3

21020 kg/m 3

22610 kg/m 3

22650 kg/m 3

21090 kg/m 3

19300 kg/m 3

13534 kg/m 3

11850 kg/m 3

11340 kg/m 3 Pb (x) (II,IV) (n) Pb (204, 206, 207, 208)

9780 kg/m 3

9196 kg/m 3

9,74 kg/m 3

Cs (x) (I) (n) Cs (133)

Ba (x) (II) (n) Ba (130, 132, 134, 135, 136, 137, 138)

La (x) (III) (n) La (138, 139)

106 Rutheford Rf (rutherfordium) [u] (267) Hf (x) (IV) (n) Hf (174, 176, 177, 178, 179, 180)

Ta (x) (V) (n) Ta (181)

W (x) (VI) (n) W (180, 182, 183, 184, 186)

Re (x) (IV,VI,VII) (n) Re (185, 187)

Os (x) (III,IV) (n)Os (186, 187, 188, 189, 190, 192)

Ir (x) (III,IV) (n) Ir (191, 193)

110 Darmsztadt (darmstadtium) [u] (281) Ds Pt (x) (II,IV) (n) Pt (190, 192, 194, 195, 196, 198)

Au (x) (I,III) (n) Au (197)

Hg (x) (I,II) (n) Hg (196, 198, 199, 200, 201, 202, 204)

Tl (x) (I,III) (n) Tl (203, 205)

Bi (x) (III,V) (n) Bi (209)

Po (x) (II,IV) (n) Po (208, 209, 210)

Rn (x) (0) (n) Rn (222)

(n) At (210)

Fr

Ra

Ac

Db

Sg

Bh

Hs

Mt

Rg

Copernicum (copernicium) [u] (285) Cn

113 Nihonium (nihonium) [u] (286) Nh

Flerovium (flerovium) [u] (289) Fl

115 Moscovium (moscovium) [u] (290) Mc

116 Livermorium (livermorium) [u] (293) Lv

117 Tennessine (tennessine) [u] 7(294) Ts

118 Oganesson (oganesson) [u] (294) Og

0,70

0,90

1,10

7

87 Frans

88 Rad

89 Aktyn

107 Dubn

106 Seaborg

107 Bohr

108 Has

109 Meitner

111 Roentgen

112

114

(francium) [u] (223)

(radium) [u] (226)

(actinium) [u] (227)

(dubnium) [u] (268)

(seaborgium) [u] (269)

(bohrium) [u] (270)

(hassium) [u] (277)

(meitnerium) [u] (278)

(roentgenium) [u] (282)

Dygestorium szkolne NS3142 13 250 zł Dygestorium szkolne przeznaczone do ogólnych prac z substancjami chemicznymi w ramach zajęć szkolno-dydaktycznych. • Konstrukcja dygestorium o wym. 1200 x 850 x 2020 mm: zagęszczona płyta wiórowa obustronnie laminowana melaminą,

27°C

677°C

696°C

1737°C

1050°C

3198°C

1870 kg/m 3

5000 kg/m 3

10070 kg/m 3

Rf (x) ( IV ) (n) Rf (267)

Fr (x) (I) (n) Fr (223)

Ra (x) (II) (n) Ra (226, 228)

Ac (x) (III) (n) Ac (227)

Db (x) (V) (n) Db (268)

Sg (x) (VI) (n) Sg (271)

Bh (x) (VII) (n) Bh (272)

Hs (x) (VIII) (n) Hs (270)

(n) Mt (276)

(n) Ds (281)

(n) Rg (280)

(n) Cn (285)

(n) Nh (284)

(n) Fl (289)

(n) Mc (288)

(n) Lv (293)

(n) Ts (292)

(n) Og (293)

x1

Ce

Pr

60 Neodym Nd (neodymium) [u] 144,242

61 Promet Pm (promethium) [u] (145)

62 Samar Sm (samarium) [u] 150,362

Eu

64 Gadolin Gd (gadolinium) [u] 157,253

Tb

Dy

Ho

Er

Tm

Yb

Lu

PODSTAWOWE STAŁE FIZYCZNE

1,12

1,13

1,14

1,17

1,20

1,22

1,23

1,24

1,25

1,00

Ciało stałe (w 20 o C i 1000hpa)

Prędkość światła w próżni 299 792 458 m·s -1 Stała Avogadra (liczba Avogadra) 6,022 141 79(30)·10 23 mol −1 Energia spoczynkowa protonu w MeV

Stała Boltzmanna 1,380 6504(24)·10 −23 J·K −1 Stała Rydberga 10 973 731,568 527(73) m -1

58 Cer

59 Prazeodym (praseodymium) [u] 140,907

63 Europ

65 Terb

66 Dysproz

67 Holm

68 Erb

69 Tul

70 Iterb

71 Lutet

(cerium) [u] 140,116

(europium) [u] 151,964

(terbium) [u] 158,925

(dysprosium) [u] 162,500

(holmium) [u] 164,930

(erbium) [u] 167,259

(thulium) [u] 168,934

(ytterbium) [u] 173,054

(lutetium) [u] 174,967

799°C

3443°C

931°C

3520°C

1016°C

3074°C

1042°C

3000°C

1072°C

1797°C

822°C

1529°C

1313°C

3273°C

1359°C

3230°C

1412°C

2567°C

1472°C

2700°C

1529°C

2868°C

1545°C

1950°C

824°C

1196°C

1663°C

3402°C

Ciecz (w 20 o C i 1000hpa)

Promień atomu Bohra 0,529 177 208 59(36)·10 −10 m

6689 kg/m 3 Ce (x) (III,IV) (n) Ce (136, 138, 140, 142)

6640 kg/m 3

6800 kg/m 3

7264 kg/m 3

7353 kg/m 3

5244 kg/m 3

7901 kg/m 3

8219 kg/m 3

8551 kg/m 3

8795 kg/m 3

9066 kg/m 3

9321 kg/m 3

6570 kg/m 3

9840 kg/m 3

938,272 013(23) MeV Energia spoczynkowa neutronu w MeV 939,565 346(23) MeV Energia spoczynkowa elektronu w MeV

Pr (x) (III) (n) Pr (141)

Nd (x) (III) (n)Nd (142, 143, 144, 145, 146, 148, 150)

Pm (x) (III) (n) Pm (145, 146, 147)

Sm (x) (II,III) (n)Sm (144, 147, 148, 149, 150, 152, 154)

Eu (x) (II,III) (n) Eu (151, 153)

Gd (x) (III) (n) Gd (152, 154, 155, 156, 157, 158, 160) Cm 96 Kiur (curium) [u] (247)

Tb (x) (III) (n) Tb (159)

Dy (x) (III) (n) Dy (156, 158, 160, 161, 162, 163, 164)

Ho (x) (III) (n) Ho (165)

Er (x) (III) (n) Er (162, 164, 166, 167, 168, 170) Fm 100 Ferm (fermium) [u] (257)

Tm (x) (III) (n) Tm (169)

Yb (x) (II,III) (n) Yb (168, 170, 171, 172, 173, 174, 176) No 102 Nobel (nobelium) [u] (259)

Lu (x) (III) (n) Lu (175, 176)

Masa Plancka 2,176 44(11)·10 −8 kg

Th

Pa

U

93 Neptun Np (neptunium) [u] (237)

Pu

95 Ameryk Am (americium) [u] (243)

Bk

Cf

Es

101 Mendelew (mendelevium) [u] (258) Md

(lawrencium) [u] (262) Lr

1,30

1,50

1,70

1,30

1,30

Gaz (w 20 o C i 1000hpa)

Długość Plancka 1,616 252(81)·10 −35 m

0,510 998 910(13) MeV Objętość molowa gazu doskonałego (w T = 273,15 K, p = 101325 Pa) 22,413996·10 −3 m 3 ·mol -1 Stała Faradaya 96 485,3399(24) C·mol −1

90 Tor

91 Proaktyn

92 Uran

94 Pluton

97 Berkel

98 Kaliforn

99 Einstein

103 Lorens

Czas Plancka 5,391 24(27)·10 −44 s

Pierwiastki promieniotwórcze (naturalne)

(thorium) [u] 232,038

(protactinium) [u] 231,036

(uranium) [u] 238,029

(plutonium) [u] (244)

(berkelium) [u] (247)

(californium) [u] (251)

(einsteinium) [u] (252)

1750°C

4788°C

1572°C

4200°C

1135°C

4131°C

644°C

3902°C

640°C

3228°C

1176°C

2011°C

1345°C

~3100 °C

986°C

2600°C

900°C

1470°C

860°C

1500°C

1527°C

827°C

827°C

1627°C

11724 kg/m 3

15370 kg/m 3

19050 kg/m 3

20450 kg/m 3

19816 kg/m 3

12000 kg/m 3

13510 kg/m 3

14780 kg/m 3

15100 kg/m 3

8840 kg/m 3

Jednostka masy atomowej 1,660 538 782(83)·10 −27 kg

Th (x) (IV) (n) Th (232)

Pa (x) (IV,V) (n) Pa (231)

U (x) (III,IV,VVI) (n) U (234, 235, 238)

Np (x) (III,IV,V,VI) (n) Np (236, 237)

Pu (x) (III,IV,V,VI) (n) Pu (238, 239, 240, 241, 242, 244)

Am (x) (III,IV,V,VI) (n) Am (241,243)

Cm (x) (III) (n) Cm (245, 246, 247, 248, 250)

Bk (x) (III,IV) (n) Bk (247, 248)

Cf (x) (III) (n) Cf (249, 250, 251, 252)

Es (x) (III) (n) Es (252)

Fm (x) (III) (n) Fm (257)

Md (x) (II,III) (n) Md (258, 260)

No (x) (II,III) (n) No (259)

Lr (x) (III) (n) Lr (262)

Pierwiastki promieniotwórcze (otrzymywanie sztucznie)

Źródła: Gęstość - D.R. Lide, (ed.) in Chemical Rubber Company handbook of chemistry and physics, CRC Press, Boca Raton, Florida, USA, 77th edition, 1996., Temp. wrzenia, topnienia, elektroujemność i wartościowość – D.R. Lide, (ed.) in Chemical Rubber Company handbook of chemistry and physics, CRC Press, Boca Raton, Florida, USA, 90th edition, 2010., Masa atomowa - Juris Meija, Pure Appl. Chem. 2016; 88(3): 265–291, Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)

www.nowaszkola.com

Zdjęcie poglądowe. Pełna zawartość poszczególnych zestawów zawarta jest w ich opisie.

Pakiet Chemia PREMIUM NS6101 7 000 zł Pakiet Chemia PREMIUM obejmuje rozszerzoną ofertę przeznaczoną dla pracowni chemicznej. W jego skład wchodzą: • 5 LB0026 Kolba szklana płaskodenna z wąską szyją 50 ml • 10 x TS30125 Kolba stożkowa szeroka 100 ml

x1

• 5 xLB0001 Bagietka szklana • 1 xQH0025 Statyw • 5 xTS11694 Pęseta metalowa • 5 xTS14735 Igła preparacyjna w oprawie stal nierdzewna • 1 xRV2053 Suszarka laboratoryjna • 1 xTS16503 Odczynniki i chemikalia. Zestaw 1 • 2 xTS16800 Sączki jakościowe • 40 x TS30142 Probówka okrągłodenna bakteriologiczna 12 x 100 mm • 1 xHG0039 Stojak do probówek 16mm • 2 xLB0006 Stojak do probówek 13mm • 1 xTS30000 Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca • 1 xRV6005 Papierki lakmusowe

• 5 xTS16077 Zlewka niska 100 ml • 5 xTS16076 Zlewka niska 500 ml • 1 xTY8401 Kostka pomiarowa • 1 xTY7160 Miarki

• 5 xLB0007 Cylindry miarowe (borokrzemian.), 100 ml • 5 xLB0017 Moździerz szorstki z tłuczkiem i wylewem • 1 xLB0029 Mały palnik Bunsena na gaz • 1 xTG0819 Waga elektroniczna • 1 xQH0003 Termometr do pomiaru cieczy i ciał stałych • 1 xRV0514 Wężyk lateksowy • 1 xLB0003 Pipeta Pasteura - 3 ml

• 1 xRV6006 Papierki fenoloftaleinowe • 1 xRV6004 Papierki wskaźnikowe

• 5 xLB0031 Butelka z zakraplaczem 30 ml • 5 xLB0035 Butelka na roztwory 250 ml • 5 xLB0023 Szalka Petriego 90 x 15 mm • 5 xLB0024 Szalka petriego 100 x 15 mm

• 1 xTS16612 Model atomu 3D • 1 xTS18056 Budowa atomu • 1 xQH0026 Struktury molekularne. Zestaw konstrukcyjny • 1 xNS8270 Układ okresowy pierwiastków

178

Made with FlippingBook Proposal Creator