Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

FIZYCZNA

Profesjonalnie wyposażona pracownia fizyczna to gwarancja osiągnięcia sukcesu przez uczniów oraz komfort pracy dla nauczyciela. Abstrakcyjne zagadnienia z dziedziny fizyki będą łatwiejsze do zrozumienia dzięki proponowanym zestawom doświadczalnym. Efektywną naukę trudnych zagadnień fizycznych zapewni wysokiej jakości sprzęt multimedialny. Ergonomiczne meble dedykowane uczniom i nauczycielowi stworzą dogodne i odpowiednie warunki pracy. Ławki i krzesła z regulacją wysokości pozwolą przygotować stanowiska dostosowane do potrzeb uczniów.

NS9265A

DA2398

YC9323

NS2520

NS0750

NS0748

NS6119

QH0052

TG7532

NS6117

NS6118

NS 6119

Doświadczenie 1 Przygotuj: Experiment 1 Prepare:

kawałek jedwabiu i szklane pręty

magnes sztabkowy bar magnet

kawałek futra i gumowe pręty żelazne materiały ferrous materials

wspornik obrotowy magnes U-kształtny U-shaped magnet

1

www.nowaszkola.com

MAGNETICITY

Lesson Plan 3. Electromagnet

NS 6119

'RôZLDGF]HQLH ([SHULPHQW [SHULPHQW

7. Now the teacher tells the students that they are go- ing to see how an electromagnet works. To do this, each group will perform Experiment #11 from the worksheets. Experiment #11 Students prepare the following materials:

2

www.nowaszkola.com

8. After the experiment, the teacher explains how the electromagnet works. The right-hand rule is worth mentioning here.

NS 6119

'RôZLDGF]HQLH Przygotuj: ([SHULPHQW Prepare:

Direction of  ow of electric current

öHOD]QHSU]HGPLRW\ IHUURXVREMHFWV O G

M

SXGH”NRQDEDWHULH EDWWHU\FRPSDUWPHQW PSDUWPHQW SX EDW

SU]HZRG\ ZLUHV G

SU]HGPLRW\NWÑUHQLHVìSU]\FLìJDQH SU]H]PDJQHV REMHFWVWKDWDUHQRWDWWUDFWHGWRDPDJQHW

XU]ìG]HQLH HOHNWURPDJQHW\F]QH HOHFWURPDJQHWLFGHYLFHDirection of the of magnetic induction

www.nowaszkola.com

Magnetism is the property that magnets have. It is a com- plex and uncontrolled process. This experiment allows the students to see if there is another way of creating magnetic materials. Students install electromagnets. They then use the installed electromagnet to attract the ferromagnetic material. What we can observe: a powered coil with an iron core attracts ferrous material. Conclusion: the powering coil is magnetic and has the same properties as a magnet. We call it an electromagnet. Now students construct a makeshift electromagnetic crane using an electromagnet to see which materials will be attracted it.

9. After the students have conducted their experiments and discussed their  ndings, they create a project which presents the use of electromagnets in every- day life. Conclusion phase 1. The teacher summarises the lesson and plays “quick questions”, a game which refers to the topic of the lesson. Then, he/she rewards students who have demonstrated a strong understanding of the topic.

14

180

Made with FlippingBook Proposal Creator