Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

Elektryczność. Walizka doświadczalna z kartami pracy i scenariuszami NS6117

1 250 zł

Zawartość: • dzwonek elektryczny z przewodami • generator zasilany owocami • generator ręczny • przewody z wtykami bananowymi • skrawek futra • 2 x gumowe pałeczki; jedwab • 2 x szklane pałeczki • urządzenie elektryczne reagujące na ciało ludzkie • grzałka elektryczna • płytki: miedziana, żelazna, aluminiowa, plasti - kowa, drewniana, gumowa • krokodylki z wtykami bananowymi • przycisk testowy obwodu elektrycznego • żarówka

x1

• oprawka na żarówkę gniazda połączeniowe • kaseta do baterii • 3 x przełącznik • 2 x baterie • obrotowy wspornik • 4 scenariusze, • 4 jednostronne karty pracy o wym.: 11,5 x 11,5 cm • walizka o wym. 55 x 15,5 x 46 cm • wiek: 8+

karty pracy i scenariusze w języku polskim i angielskim

MAGNETICITY

Lesson Plan 3. Electromagnet

NS 6119

'RôZLDGF]HQLH ([SHULPHQW [SHULPHQW

7. Now the teacher tells the students that they are go- ing to see how an electromagnet works. To do this, each group will perform Experiment #11 from the worksheets. Experiment #11 Students prepare the following materials:

2

www.nowaszkola.com

8. After the experiment, the teacher explains how the electromagnet works. The right-hand rule is worth mentioning here.

NS 6119

'RôZLDGF]HQLH Przygotuj: ([SHULPHQW Prepare:

Direction of  ow of electric current

öHOD]QHSU]HGPLRW\ IHUURXVREMHFWV M O G

SXGH”NRQDEDWHULH EDWWHU\FRPSDUWPHQW PSDUWPHQW SX EDW

SU]HZRG\ ZLUHV G

SU]HGPLRW\NWÑUHQLHVìSU]\FLìJDQH SU]H]PDJQHV REMHFWVWKDWDUHQRWDWWUDFWHGWRDPDJQHW

XU]ìG]HQLH HOHNWURPDJQHW\F]QH HOHFWURPDJQHWLFGHYLFHDirection of the of magnetic induction

www.nowaszkola.com

Magnetism is the property that magnets have. It is a com- plex and uncontrolled process. This experiment allows the students to see if there is another way of creating magnetic materials. Students install electromagnets. They then use the installed electromagnet to attract the ferromagnetic material. What we can observe: a powered coil with an iron core attracts ferrous material. Conclusion: the powering coil is magnetic and has the same properties as a magnet. We call it an electromagnet. Now students construct a makeshift electromagnetic crane using an electromagnet to see which materials will be attracted it.

9. After the students have conducted their experiments and discussed their  ndings, they create a project which presents the use of electromagnets in every- day life. Conclusion phase 1. The teacher summarises the lesson and plays “quick questions”, a game which refers to the topic of the lesson. Then, he/she rewards students who have demonstrated a strong understanding of the topic.

14

Optyka. Walizka doświadczalna z kartami pracy i scenariuszami NS6118

1 490 zł

Zawartość: • laser • statyw do lasera • 4 soczewki • lustro na podstawkach z tworzywa sztucznego

NS 6119

Doświadczenie 1 Przygotuj: Experiment 1 Prepare:

kawałek jedwabiu i szklane pręty

x1

magnes sztabkowy bar magnet

Magnetyczność. Walizka doświadczalna z kartami pracy i scenariuszami NS6119

kawałek futra i gumowe pręty żelazne materiały ferrous materials

wspornik obrotowy magnes U-kształtny U-shaped magnet

1

www.nowaszkola.com

• zwierciadło wypukłe • zwierciadło wklęsłe

• 3 x kryza • świecznik • świeca • bryły (kula, walec, ostrosłup, ostrosłup fo - remny, stożek, prostopadłościan) • kasetka na baterie • pojemnik z podziałką z tworzywa sztucznego • ława optyczna • biały ekran • wspornik do białego ekranupodstawka

1 350 zł

• latarka • bateria • ładowarka • przewody z końcówkami • 4 scenariusze • 24 jednostronne karty pracy o wym.: 11,5 x 11,5 cm • walizka o wym. 55 x 15,5 x 46 cm • wiek: 6+

Zawartość walizki umożliwia przepro - wadzenie podstawowych doświadczeń w obszarze magnetyczności. Ucznio - wie mają możliwość budowania elek - tromagnesów oraz testowania magne - tyczności różnych materiałów. Zestaw pozwala także na demonstrację działa - nia magnesów i pola magnetycznego. Możliwe jest również doświadczenie lewitacji magnetycznej. Załączone sce - nariusze zawierają cele, metody, for - my i środki oraz dokładnie przedsta -

x1

karty pracy i scenariusze w języku polskim i angielskim

wiają przebieg proponowanej lekcji z uwzględnieniem różnych i ciekawych aktywności. • wym. walizki: 55 x 46 x 15,5 cm • 3 scenariusze lekcji (28 stron) • 24 karty pracy o wym.: 11,5 x 11,5 cm

182

Made with FlippingBook Proposal Creator