Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

1

3

4

5

6

7

2

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

PN0207 PN0106 LJ0062 DP0096

9

1 x Eduterapeutica Lux SPE 4-8

Programy multimedialne na str. 110

1 x Eduterapeutica lux Problemy Wychowawcze. Zestaw

10 11 12

1 x mTalent Koncentracja i pamięć

ZESTAW PROGRAMÓW MULTIMEDIALNYCH AT2019 43 750 zł

1 x Moc emocji

Moc Emocji PRO. Kompetencje emocjonalno-społeczne. Poziom 2 Będzie dobrze - Program wspierający kształcenie kompetencji emocjonalno-społecznych mTalent Autyzm. Rozumienie i naśladowanie mowy mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 1 mTalent Autyzm. Mowa czynna, od słowa do zdania mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 2

DP0101

13

1 x

LJ0071

DP0654

1 x

14

1 2 3 4 5 6 7 8

1 x Logopedia Pakiet GOLD PRO v 4.0

DP0654MIKROFON

1 x Mikrofon do zestawu Logopedia PRO - pakiet GOLD

LJ0041

1 x

15

DP0910 DP0909 LJ0008 LJ0025 DP0254 PN0161

1 x Dysleksja PRO v. 3.2

LJ0043

1 x

16

1 x Dysleksja PRO Poziom 2. Edusensus

LJ0048

17 18 19 20

1 x mTalent Percepcja słuchowa Pakiet Ekspert 1 x Go Sense. Koordynacja i grafomotoryka

1 x mTalent Percepcja wzrokowa

HO0006 HO0003 HO0005

1 x mTalent Ortografia

1 x Go Sense. Orientacja w przestrzeni

1 x Matświat - Terapia pedagogiczna PRO v. 3.2

1 x Go Sense. Koncentracja i samokontrola

1 x Eduterapeutica Lux SPE 1-3

17

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator