Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

PRZYRODNICZA

Oferta wyposażenia pracowni przyrodniczej zawiera nie tylko komfortowe i ergonomiczne meble dla ucznia i nauczyciela, ale również pomoce dydaktyczne sprzyjające obserwacji i badaniu niezwykłego świata roślin i zwierząt. Proponowane urządzenia multimedialne pozwolą stworzyć warunki do przekazania uczniom treści programowych oraz informacji za pomocą dźwięku, animacji czy pokazu video.

NS9265A

DA2398

YC9323

NS0014

NS2520

AJE240

CS6003

EI0161

NV8070

188

Made with FlippingBook Proposal Creator