Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

x1

Zdjęcie poglądowe. Pełna zawartość poszczególnych zestawów zawarta jest w ich opisie.

Pakiet Geografia STARTER NS6109

7 000 zł W związku z potrzebą stworzenia odpowiednich warunków do nauki nasi pracownicy we współpracy ze specjalistami przygotowali kompleksową ofertę wyposażenia szkolnej pra - cowni geograficznej, która umożliwia realizację założeń nowoczesnej edukacji. W zależ - ności od predyspozycji i poziomu edukacyjnego uczniów oferujemy trzy rodzaje zestawów pomocy naukowych: W Pakiecie Geografia STARTER znajdziecie Państwo: • 1x Minerały 42 szt.

karty pracy i scenariusze w języku polskim i angielskim

• 1x Wskaźnik teleskopowy • 3x Globus fizyczny, śr. 22 cm, wys. 30 cm • 1x Globus podświetlany polityczno-fizyczny • 1x Globus 250 konturowy z objaśnieniem • 1x Globus indukcyjny z instrukcją 25 cm • 1x Model Ziemi • 1x Model płyt tektonicznych • 1x Cykl wody. Model demonstracyjny • 1x Zestaw gleb • 3x Kompas zielony • 2x Polska. Symbole narodowe i regionalne. Gra edukacyjna • 1x Stroje regionalne i zabytki w Polsce. Plakat • 1x Gleba. Plakat • 1x Układ Słoneczny. Plakat duży dwustronny • 1x Chmury i ich rodzaje. Plansza • 1x Rzeźba powierzchni ziemi. Plansza • 1x Obieg wody w przyrodzie • 1x Spotkania z przyrodą. Minerały, kamienie szlachetne, skały

• 5x Polska. Mapy konturowe czarno-białe A4 • 5x Europa. Mapy konturowe czarno-białe A4 • 5x Świat. Mapy konturowe czarno-białe A4 • 1x Mapa ścienna fizyczna Afryka

• 1x Mapa ścienna fizyczna Ameryka Południowa • 1x Mapa ścienna fizyczna Ameryka Północna • 1x Mapa ścienna fizyczna Australia, Oceania i Antarktyda

• 1x Mapa ścienna fizyczna Azja • 1x Mapa ścienna fizyczna Europa • 1x Mapa ścienna fizyczna Świat • 1x Mapa ścienna polityczna Afryka

Topografia terenu. Walizka pomocy naukowych z kartami pracy i scenariuszami NS6113 1 250 zł

• 1x Mapa ścienna polityczna Ameryka Południowa • 1x Mapa ścienna polityczna Ameryka Północna • 1x Mapa ścienna polityczna Australia, Oceania i Antarktyda • 1x Mapa ścienna polityczna Azja • 1x Mapa ścienna polityczna Europa • 1x Mapa ścienna polityczna Świat • 1x Świat. Mapa krajobrazów i stref klimatycznych

• 9 modeli: góra, płaskowyż, dorzecze rzeki górskiej, formy skalne (góry Danxia), przybrzeże, eoliczna forma terenu, krajo - braz krasowy, dorzecze pagórkowate, równina; 3 scenariusze; 63 jednostronne karty pracy o wym.: 11,5 x 8 cm; wym. waliz - ki: 55 x 15,5 x 46 cm; wiek: 5+

Zestaw modeli i fotografii do prezentowania podstawowych pojęć związanych z topografią i geomorfologią powierzchni Ziemi (gór, płasko - wyżów, równin, wzgórz, rzek oraz oceanów). Ukazuje wszystkie niezbędne cechy charaktery - styczne dla danej formy ukształtowania terenu.

x1

• 5x Atlas geograficzny • 1x Wieszak na mapę

• 1x Polska. Mapa administracyjna • 1x Mapa ścienna fizyczna - Polska

194

Made with FlippingBook Proposal Creator