Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

APLIKACJA EDUBOTY

Eduboty. Aplikacja Terapeutyczna na monitory DA4801 799 zł Aplikacja EduBoty pomaga w terapii specyficznych trudności w nauce czytania, pisania i liczenia. Wspie - ra rozwój funkcji psychomotorycznych. Rozwija proce - sy uwagi, pamięci, spostrzegania i myślenia. Pomaga niwelować blokady w uczeniu się poprzez wzmac - nianie u uczniów wiary we własne możliwości dzięki stopniowaniu trudności. Świadomość radzenia sobie z zadaniami korzystnie wpływa na budowanie właści - wej samooceny, zachęca uczniów do podejmowania trudu związanego z opanowaniem wiedzy i umiejęt - ności szkolnych. Aplikacja jest skutecznym narzędziem do efektywnej terapii, umożliwiającym realizację pla - nu działań wspierających zawartych w programie

naprawczym dla uczniów z trudnościami w nauce. Aplikacja oferuje 3 zestawy gier wspomagających te - rapię uczniów: • ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki - Wygraj z dyskalkulią • ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania - Wygraj z dysleksją • z deficytami w zakresie funkcji poznawczych, w tym różnorodnymi zabu - rzeniami uwagi • na monitory interaktywne z systemem Android

• 12 gier, 1050 zadań • grupa wiekowa: 10+

UCHWYTY I STOLIKI

nośność do 150 kg

Statyw mobilny z półką do monitorów interaktywnych NS9216 1 750 zł Mobilny, uniwersalny dwusłupowy statyw na pod - stawie jezdnej dedykowany do montażu każdego monitora interaktywnego o wadze do 150 kg i roz - miarze 65”, 75” i 86”, między innymi do monitorów interaktywnych NS9265, NS9275 i NS9286. Statyw posiada praktyczną półkę umiejscowioną pod mo - nitorem o wymiarach 73 x 34 cm. Wszystkie kółka posiadają hamulec. Mobilna podstawa malowana jest proszkowo. • wysokość statywu: 178 cm • wym. przy podstawie: 105,5 x 47 cm • wysokość z zamontowanym monitorem: 232 cm

półka pod monitorem

kółka z hamulcem

wyjątkowo lekki i mobilny

24

Made with FlippingBook Proposal Creator