Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

MONITORY INFORMACYJNE WIRTUALNA GAZETKA

Wirtualna Gazetka to alternatywa dla tradycyjnych tablic oraz gablot informacyjnych. To sys - tem wyświetlania różnych informacji np. komunikatów, zdjęć, filmów, treści edukacyjnych za pomocą elektronicznych ekranów montowanych na korytarzach szkolnych. Pozwalają w cie - kawy sposób prezentować treści zwracając uwagę uczniów.

Na monitorach można wyświetlać: ‡ Twój szczęśliwy numerek ‡ Zmiany w planach i zastępstwa ‡ Menu stołówki szkolnej

Wirtualna Gazetka Szkolna to system wyświetlania informacji np. komunikatów, zdjęć, filmów, treści edukacyjnych, za pomocą elektronicznych ekranów montowanych na korytarzach szkolnych. Infor - macje multimedialne bardziej zwracają uwagę uczniów - przedstawicieli pokolenia kultury obraz - kowej - niż ogłoszenie drukowane na papierze. Dzięki temu placówki, w których są zainstalowane ekrany Wirtualnej Gazetki Szkolnej, mogą cieszyć się bardzo dużą skutecznością w docieraniu z informacjami do dzieci i młodzieży. Zestaw startowy: odtwarzacz multimedialny, oprogramo - wanie do zarządzania i tworzenia gazetki z licencją startową, konfiguracja urządzeń, szkolenie wdrożeniowe dla użytkowników, roczna licencja w najwyższym wariancie, wsparcie techniczne

‡ Publikacje uczniów, np. plakaty wyborcze do samorządu uczniowskiego, plakaty zachęcające do udziału w kołach zainteresowań: przyrodniczych czy plastycznych ‡ Zdjęcia i filmy z życia szkoły: wycieczek, zawodów sportowych, uroczystości szkolnych etc.

Zestaw Startowy z ekranem 50'' DA5003

Zestaw Startowy z ekranem 55'' DA5004

Zestaw Startowy z ekranem 65'' DA5005

8 500 zł

8 750 zł

9 999 zł

Zarządzanie z dowolnego komputera Publikuj informacje, będąc w klasie, gabinecie, w domu czy na wycieczce.

Dowolność wyświetlanej zawartości Możesz wyświetlać różne formy przekazu: zdjęcia, dokumenty, filmy, plansze edukacyjne lub animacje. Do twojej dyspozycji jest również zintegrowany kreator slajdów.

Szybkość reakcji Już nawet kilka sekund po dodaniu informacje pojawiają się na ekranie.

Łatwość obsługi Intuicyjny panel do zarządzania aplikacją oraz szkolenie sprawiają, że obsługa ekranu jest niezwykle prosta.

36

Made with FlippingBook Proposal Creator