Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

PAKIETY GIER DO FUNFLOOR

Baby First DA2704

Rozwój Mózgu DA1807

840 zł Pakiet gier do podłogi interaktywnej FunFloor. Jest to pakiet stworzony we współpracy z amerykańską telewizją Baby First TV. Kierowany głównie do najmłodszych odbiorców. Pakiet Baby First TV zawiera 6 gier, które wprowa - dzają najmłodszych w świat dźwię - ków i kolorów. Gry są świetną formą zabawy ruchowej rozwijającej spo - strzegawczość i koordynację wzroko - wo ruchową. Szczególnie polecany do przedszkoli, żłobków i sal zabaw.

840 zł Pakiet gier pt. „Rozwój mózgu” ma na celu wesprzeć dzieci w nauce poprzez dynamicz - ną zabawę. Łącząc ruch z pełnymi kolorów planszami, po których trzeba się poruszać aby zdobywać punkty, nie tylko promujemy zdro - wą rywalizację między dziećmi, ale przede wszystkim wpływamy na aktywny rozwój wyobraźni oraz najważniejszych elementów poznawczych, które są niezbędne do prawi - dłowego rozwoju dziecka. Gry wchodzące w skład pakietu:

• 1. Gra w kubki • 2. Smutna minka • 3. Gra w statki

• 4. Kolorowy zawrót głowy • 5. Poszukiwacze skarbów • 6. Pamięć krótkotrwała • 7. W zaczarowanym sadzie • 8. Liczenie w pamięci • 9. Liczenie • 10. Kwadraty • 11. Kto pierwszy ten lepszy • 12. Spadające elementy

Gry wchodzące w skład pakietu: • 1. Peek a boo – a kuku • 2. Tęczowy koń – kolory • 3. Misia Benia – dźwięki

• 4. Sammy & Eve – ciepło, zimno • 5. Kaczuszka Tilly – zwierzęta • 6. Goo Goo – samochody

Kodowanie dla Szkoły Podstawowej DA1809 Gry wchodzące w skład pakietu: • 1. Prosto do celu • 2. Matematyczne ścieżki • 3. Szybka gra • 4. Symboliczne klocki

Pakiety gier Kodowanie do podłogi interaktywnej FunFloor

Kodowanie dla Przedszkola DA1803 Gry wchodzące w skład pakietu: • 1. Prosto do celu • 2. Matematyczne ścieżki • 3. Szybka gra • 4. Symboliczne klocki

840 zł

840 zł

Pakiet gier do podłogi interaktywnej FunFloor. Pakiety gier Kodowanie dla Przedszkoli I Kodowanie dla Szkoły Podsta - wowej stanowią wstęp do nauki programowania. Każdy z pakietów składa się z 10 gier. Zostały dostosowane pozio - mem trudności zarówno do wieku dzieci przedszkolnych, jak i uczniów szkół podstawowych. Gry rozwijają anali - tyczne myślenie, zdolności matematyczne oraz wspoma - gają pamięć i koncentrację uwagi dzieci. Pakiety do nauki kodowania spełniają wymagania aktualnej podstawy pro - gramowej, a nauka w ruchu sprawia, że metoda naucza - nia na Interaktywnej Podłodze FunFloor jest dużo bardziej skuteczna niż tradycyjne metody nauczania.

• 5. Połącz kropki • 6. Pamięć mistrza • 7. Lustrzane odbicia • 8. Magiczny labirynt • 9. Labirynt smakołyków • 10. Liczbowe platformy

• 5. Połącz kropki • 6. Pamięć mistrza • 7. Lustrzane odbicia • 8. Magiczny labirynt • 9. Labirynt smakołyków • 10. Liczbowe platformy

Rewalidacja i Terapia DA2702 1 245 zł Pakiet Rewalidacja i Terapia jest zesta - wem interaktywnych ćwiczeń wspoma - gających usprawnianie zaburzonych funkcji i rozwój percepcji. Jednocześnie wspomaga koncentrację uwagi opar - tą na analizatorze wzrokowo-kineste - tycznym. Stanowi niezastąpioną pomoc

Gry wchodzące w skład pakietu:

merytoryczną, gdyż jest opracowany w oparciu o badania naukowe, wiedzę oraz własne doświadczenia z pracy te - rapeutycznej z dziećmi przejawiającymi deficyty rozwojowe. W znacznym stop - niu ułatwia pracę nauczycielowi uatrak - cyjniając prowadzone zajęcia poprzez min. wzbudzanie ciekawości, bazowa - nie na zasobach dziecka oraz stopniowe przechodzenie do wyższego poziomu.

• 1. Namaluj tęczę • 2. Sprawdź co potrafię • 3. Uzupełnij obrazek • 4. Dopasuj kształty • 5. Dopasuj wzór • 6. Kto tu mieszka? • 7. Wyraz na literę • 8. Alfabet Morse’a • 9. Kwiatek

• 10. Zwierzątka • 11. Umebluj pokój • 12. Blisko i daleko • 13. Kopiec kreta • 14. Wskaż różnice • 15. Układanka • 16. Połącz obrazki w pary • 17. Skojarzenia

• 18. Szukanie przed - miotów • 19. Emocje • 20. Lodowe smaki

• 21. Sylaby • 22. Wyrazy • 23. Uzupełnij literki • 24. Zwierzątka i literki • 25. Zaznacz to co widzisz

66

Made with FlippingBook Proposal Creator