Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

Szkolenie do drukarki NS Digital Creality Sermoon V1 Pro NS9239 1 590 zł Kompleksowe szkolenie z zakresu wiedzy i sposobu użytkowania i eksploatacji dru - karki 3D NS Digital. Podczas szkolenia nasi eksperci zaprezentują, w jaki sposób doko - nać instalacji drukarki 3D w szkole i przy -

gotują nauczycieli do efektywnej pracy z urządzeniem oraz filamentami przezna - czonymi do drukowania trójwymiarowego. W cenie szkolenia zawarty jest dojazd do klienta, dzięki któremu szkolenie odbędzie się w miejscu, w którym drukarka 3D będzie stale użytkowana.

Wsparcie dydaktyczne i formalno-techniczne dla drukarki NS Digital Creality Sermoon V1 Pro

Pakiet zawierający wsparcie we wprowadzeniu technologii druku 3D w zakresie opieki technicznej, dydaktycznej i formalnej.

– roczne NS9241

– 5-letnie NS9245

990 zł

3 990 zł

Pomoc techniczna składa się: • z materiałów video i instrukcji dla początkujących

• filmów szkoleniowych z obsługi drukarki na poziomie podstawowych • filmów przedstawiających rozwiązania dla najczęstszych problemów • instruktaży obsługi programu Cura na poziomie podstawowym i zaawansowanym

Wsparcie dydaktyczne to: • pomoc w uruchomieniu, organizacji zajęć i realizacji 12 obszarów wykorzystania druku 3D • dostęp do biblioteki modeli szkolnych • scenariusze do zajęć i cotygodniowe nowe koncepcje do wykorzystania technologii 3D • webinaria z ekspertami oraz filmy instruktażowe

W ramach wsparcia formalnego pakiet zapewnia: • wszelkie informacje prawne o wykorzystywaniu druku 3D w szkołach • pomoc we wdrażaniu zaleceń MEiN • rozwiązania, scenariusze i inspiracje do wykorzystania technologii 3D

Wydłużenie gwarancji o rok dla drukarki NS Digital Creality Sermoon V1 Pro NS9238 1 100 zł

70

Made with FlippingBook Proposal Creator