Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

Botley dedykowany jest dzieciom, które ukończyły 5 rok życia. Pomaga w nauce kodowania dzięki panelowi sterowania. Botley zna wiele sposobów kodowania i jest gotowy do działania od razu po wyjęciu z pudełka - porusza się w sześciu kierun - kach, odtwarza muzykę, a nawet pokazy świetlne!

a nawet włączał pokaz świetlny. Zapew - nia 16 zabawnych interakcji – można go zmienić m.in. w pociąg, radiowóz, ducha. Pozwala doskonalić pamięć przy pomocy kolorowych świateł i dźwięków. Mali pro - gramiści mogą tworzyć sekwencje kodo - wania składające się z maksymalnie 150 kroków i wyruszyć na przygodę dzięki wbudowanemu czujnikowi, który oświetla drogę w ciemności. • 77 elem.: robot Botley 2.0, pilot (programator), 2 ze - stawy odłączanych ramion robota, 40 kart kodujących, 6 tablic kodowych, 8 patyczków, 12 kostek, 2 pachoł - ki, 2 flagi, 2 piłki, 1 bramka, 1 arkusz naklejek świe - cący w ciemności; zasilanie: robot – wymaga 3 baterii AAA, pilot- wymaga 2 baterii AAA (brak w zestawie) • wym. opakowania: 22,9 x 22,9 x 15,7 cm • wiek: 5+

Robot Botley 2.0. Zestaw z aktywnościami LR2938 669 zł Botley 2.0 to kolejna generacja interaktyw - nego robota do nauki programowania dla dzieci. Idealny do promowania umiejętno - ści krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów. Wyposażony w innowacyjne funkcje zapewniające spore dawki nauki przez zabawę. Botley pozwala wprowa - dzić w podstawy kodowania bez użycia ekranu. Rozpoczęcie pracy z robotem jest bardzo łatwe. Jest gotowy do zaba - wy od razu po wyjęciu z pudełka. Można go zaprogramować, tak aby poruszał się w sześciu kierunkach, odtwarzał muzykę,

80

Made with FlippingBook Proposal Creator