Milyon Kadına Mentor: Lise Mentorluk Rehberi

Yolunuz açık, ilhamınız bol olsun!

Milyon Kadına Mentor

Lise Programı Mentorluk Rehberi

Ana Paydaşlığıyla

İçindekiler

01

Milyon Kadına Mentor Lise Mentorluk Programı Hakkında

Mentorluk Rehberinin Amacı

03

Katılımınız Neden Önemli?

04

Program Liselere Nasıl Katkı Sağlar?

05

05

Grup Mentorluğuyla İlgili Temel Bilgiler

06

Lise Mentorluk Programına Katılım

11

Lise Mentorluk Programı Temel Prensipleri

16

Roller ve Sorumluluklar

23

Programın Etkisinin Ölçümlenmesi

24

Kontrol Listesi & Notlar

Milyon Kadına Mentor Lise Mentorluk Programı Hakkında

Milyon Kadına Mentor Lise Mentorluk Programına Hoş Geldiniz!

Milyon Kadına Mentor Programı, STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanlarında üniversitede okuyan ya da çalışan genç kadınları (15-25 yaş) ve sektör liderlerini dijital bir platform üzerinden bir araya getirmeyi amaçlayan bir mentorluk programıdır. Program, ABD Ticaret Odası'na bağlı ABD – Türkiye İş Konseyi'nin Women in Business (İş Dünyasında Kadınlar) çalışma grubu eş başkanları Ümran Beba (Kurucu, Beba Vakfı ve Partner, August Leadership) ve Canan Özsoy’un (Eski GE Türkiye CEO’su) liderliğinde ve proje paydaşları TurkishWIN ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nin işbirliğiyle hayata geçirilmiştir. STEMconnector'ın global deneyimini ve TurkishWIN’in geniş mentor ve menti ağını dijital platformu BinYaprak ile buluşturan program, kurucu destekçileri olan Azelis Türkiye, Beba Vakfı, Logo Yazılım, PepsiCo Türkiye ve Teknoloji Sponsoru Turkcell'in katkılarıyla gerçekleşmektedir. Milyon Kadına Mentor programı paydaşlarından Türkiye Bilişim Derneği ile Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü arasında 8 Aralık 2022 tarihinde imzalanan protokol ile hayata geçen Milyon Kadına Mentor Lise Programı kapsamında; Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitim gören 15-18 yaş arası kız öğrencilerle STEM alanlarında deneyim ve uzmanlık sahibi liderlerin bir araya getirilerek öğrencilerin STEM alanında kariyer yolları ve imkânlar ile ilgili bilgi sahibi olması, pozitif tutum geliştirmeleri ve öğrenci ve velilerin bilgilendirilmeleri amaçlanmaktadır.

MENTORLUK REHBERİ - 2023 Milyon Kadına Mentor

Milyon Kadına Mentor Lise Mentorluk Programı,

Altı (6) haftalık bir grup mentorluğu programıdır.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitim gören 15 - 18 yaşlarındaki kız öğrencilerle STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanlarında deneyim ve uzmanlık sahibi liderler bir araya getirilerek: Öğrencilerin STEM alanında kariyer yolları ve imkânlar ile ilgili bilgi sahibi olması, Pozitif tutum geliştirmeleri, Öğrenci ve velilerin bilgilendirilmeleri, Öğretmen ve okul yöneticilerine mentorluk eğitimi verilmesi amaçlanmaktadır.

Görüşmeler bir (1) saat sürer ve tercihe göre çevrimiçi ya da yüz yüze gerçekleşir.

Mentor öğrenim ve kariyer hikayesini anlatır, yaşadığı engelleri ve zorlukları nasıl aştığı ile ilgili paylaşımda bulunur; programa katılan öğrencilerin (mentilerin) sorularını yanıtlar ve onlara perspektif sunar. Altı (6) haftalık program boyunca menti grubunun her hafta farklı bir mentor ile buluşması ve bu sayede mümkün olduğunca çeşitli ve geniş yelpazede deneyim paylaşımından yararlanmaları ve bakış açılarının genişlemesi önerilmektedir.

Bu program büyüdükçe güçlenecek, güçlendikçe daha çok genç kız STEM kariyerlerinde destekleyecektir.

Sizleri bu programda görmekten çok mutluyuz. Yola çıkalım mı?

MENTORLUK REHBERİ - 2023 Milyon Kadına Mentor

Mentorluk Rehberinin Amacı

Lise Mentorluk Programının süreç akışı Roller ve Sorumluluklar: Mentor, Kurum Milyon Kadına Mentor Program Yöneticisi, Okul Müdürü, Lise Koordinatörü, lise öğrencisi (mentiler) ve TurkishWIN’in rol ve sorumlulukları BinYaprak sistemi üzerinden eşleşmeler ve takip : kurum/mentor-lise eşleşmelerinin adımları ile sonraki süreçte takibin nasıl yapılacağı ile ilgili görsellerle desteklenen adımlar Kontrol listesi Programın Etkisinin Ölçümlenmesi Grup Mentorluğu ilgili temel bilgiler: Grup mentorluğunda temel prensipler, gizlilik, etik, ilişki tasarımı ve ortak sorumluluk konuları Grup mentorluğunda temel iletişim becerileri Mentor, menti (lise öğrencileri) ve görüşmede yer alacak lise koordinatörü/rehber öğretmen için notlar Milyon Kadına Mentor Lise Mentorluk Programında size yardımcı olması amacıyla bu mentorluk rehberini hazırladık. Bu rehber ile aşağıdaki konularda bilgi edinmenizi sağlamayı, aklınızda süreçle ilgili olabilecek her türlü soruya yanıt bulabilmenizi amaçlıyoruz:

Rehberin sonunda ise “Faydalı Linkler” başlığı altında süreç boyunca yararlanabileceğinizi düşündüğümüz bağlantı paylaştık:

Programla ve mentorluk süreciyle ilgili sıkça sorulan soruların yanıtları, Süreçte ve mentorluk ilişkisinde rol, sorumluluk, etik davranış kriterleri ve gizlilik prensibi üzerine bilgi içeren EMCC Global Etik Kod dokümanı, Kitaplar Dijital kaynaklar

Haydi başlayalım :)

MENTORLUK REHBERİ - 2023 Milyon Kadına Mentor

Katılımınız Neden Önemli?

STEM Eğitimi Türkiye Raporu (2000-2014) verilerine göre, ÖSYM yerleştirmelerinde ilk 1000’de yer alan sayısal bölüm öğrencileri içerisinde erkeklerin STEM alanları yerleştirme oranının ortalama % 81, kızların ise % 19 olduğu görülmektedir. Erkek ve kızların STEM alanları yerleştirme oranları arasında büyük bir fark bulunmaktadır.* İstediği her sayısal bölüme girebilecek genç kızlarımızın önündeki en büyük engel rol model, bilgi ve fırsat eşitliği eksikliğidir. Milyon Kadına Mentor Lise Mentorluk programının 2020-21 pilot çalışmasında bu engelleri birlikte aşabileceğimizi sevinçle gördük. 9 okulun öğrencilerini 14 kurumdan katılım sağlayan mentorlarla 50 görüşmede buluşturduğumuz pilot programımızın anket sonuçlarını paylaşmak istiyoruz:

*https://www.aydin.edu.tr/tr-/akademik/fakulteler/egitim/Documents/STEM%20E%c4%9fitimi% 20T%c3%bcrkiye%20Raporu.pdf

Milyon Kadına Mentor Lise Mentorluk Programına katılımınız için gün bugün!

MENTORLUK REHBERİ - 2023 Milyon Kadına Mentor

Öğrencileriniz iş ve kariyer anlamında farklı rotalara tanıklık eder ve alanında güçlü rol modellerden ilhamla bir gelişim sürecine girer. STEM, rehberlik ve kariyer derslerinizde deneyimlerini paylaşacak rol modellere hızlıca ulaşma fırsatı yakalarsınız. Mentor listelerimizi kullanarak, sınıfınıza davet edeceğiniz rol modelleri öğrencilerinizle birlikte seçerek öğrenim ve keşif sürecini birlikte tasarlayabilirsiniz. Milyon Kadına Mentor Lise Programına katılan diğer okul yöneticileriyle tanışma ve deneyim paylaşımı fırsatlarını değerlendirebilirsiniz. Programın mentorluk eğitimleri ve ilham buluşmalarına dilerseniz ebeveynleri davet ederek, öğrencilerinizin gelişimine katkı sağlayabilirsiniz. Program Liselere Nasıl Katkı Sağlar?

1.

2.

3.

4.

5.

Grup Mentorluğuyla İlgili Temel Bilgiler

Mentorluk Nedir?

Mentorluk (akıl hocalığı/rehberlik) kişinin sahip olduğu tecrübe ve belirli bir uzmanlık ile kendisinden daha az deneyimli kişilere rehberlik etmesi ve deneyimlerini paylaşmasıdır. Hem mentor ve hem de menti için fayda yaratan; karşılıklı olarak bilgi ve bakış açısı paylaşımına olanak veren bir uygulamadır. Mentorluk alanındaki en önemli akademisyenlerden David Clutterbuck, mentorluğu şu şekilde tanımlar:

“Mentor, mentinin sahip olduğu bilgeliği keşfetmesi için kendi bilgeliğini ortaya koyan kişidir.”

MENTORLUK REHBERİ - 2023 Milyon Kadına Mentor

Mentorluk Ne Değildir?

Mentorun kendi doğrularını dayatması, mentinin adına karar vermesi veya çözümler geliştirmesi değildir. Mentinin mentordan kişisel yakınlık veya kariyer sponsorluğu beklediği bir ilişki değildir.

Grup Mentorluğu Nedir?

Grup mentorluğu, birden fazla mentinin ortak bir öğrenme hedefi ile bir grup olarak bir araya geldiği ve bir mentorla çalıştığı bir mentorluk uygulamasıdır.

Grup mentorluğu mentilere:

Hem mentorun deneyimlerinden öğrenme imkanı, Hem de gruptaki diğer mentilerin deneyimlerinden ve bakış açılarından ilham alarak geleceğe dair somut bir kariyer planı çizebilmesi fırsatı sağlar.

Grup mentorluğunda süreç hedefleri belirlenirken;

Mentilerin süreçten beklentilerini netleştirmesi ve kendi gelişim hedeflerini belirlemesi, Bununla birlikte grup olarak süreçten beklentilerini ve grup olarak ulaşmak istedikleri hedefin netleştirilmesi önemlidir.

Mentor Kimdir?

Mentor, sahip olduğu bilgi birikimini, mesleki ve hayata dair deneyimini belirli bir uzmanlık ile kendisinden daha az deneyimli kişilere aktaran, rehberlik eden kişidir.

Milyon Kadına Mentor Lise Programı kapsamında mentor:

STEM alanlarından mezun ve bu alanlarda iş hayatında en az 5 yıl deneyim sahibi, STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanlarındaki deneyimini ve kişisel hikayesini öğrenci grubuyla paylaşan, ilham olan; mentilerden gelen soruları cevaplayarak rehberlik eden ve onlara sorduğu sorularla düşünmelerini ve kendi cevaplarını bulmalarını teşvik eden kişidir. Mentorlar kadın veya erkek olabilirler.

MENTORLUK REHBERİ - 2023 Milyon Kadına Mentor

Menti Kimdir?

Mentorluk hizmetinden yararlanarak, kendini geliştirmek isteyen kişiler mentilerdir. Milyon Kadına Mentor Lise Programı kapsamında mentiler:

STEM alanlarında kariyer yolları ile ilgili bilgi almak isteyen, Kişisel farkındalığını artırmak ve kendini geliştirmek isteyen, 15-18 yaş arası lise öğrencisi genç kızlardır. Bazı sınıflarda menti grubu karma (kız ve erkek) öğrencilerden oluşacaktır. Lise Mentorluk Programına Katılım

Liseler Nasıl Katılabilir?

Program Başvurusu: İlgilenen liseler, Milyon Kadına Mentor | Lise Mentorluk Programı web sayfamızda yer alan “Okul Katılımı Başvurusu” formunu doldurarak, okulları adına programa başvuru yapabilirler.

MENTORLUK REHBERİ - 2023 Milyon Kadına Mentor

Başvuru Onayı: Lise koordinatörü başvurusu TurkishWIN tarafından değerlendirilir ve onaylanır. Başvurunuz onaylandığında e-posta yoluyla bilgilendirilirsiniz.

Kurum & Mentor Seçimi ve Başvuru: Başvurunuz onaylandıktan sonra, sizin için oluşturulan Lise Koordinatör Paneli üzerinden kurum ve mentor seçimi yapabilirsiniz.

Bunun için öncelikli olarak https://binyaprak.com/milyon-kadina-mentor-lise-programi sayfasından filtreleme yaparak, hangi kurum ve mentorları çağırmak istediğinizi netleştirmeniz gerekir. Sonrasında, Lise Koordinatör Paneli üzerinden “Yeni Grup Mentorluk Talebi Oluştur” seçeneği ile talebinizi oluşturabilirsiniz. Organizasyon: Başvurduğunuz kurumun Program Yöneticisi talebinizi onayladığında, siz detaylar için kendisiyle doğrudan iletişime geçersiniz, planlamanızı yapar ve mentorluk yolculuğunuza başlarsınız :)

Kurumlar Nasıl Katılabilir?

Milyon Kadına Mentor Lise Grup Mentorluk Programına kurumsal katılım gönüllü ve ücretsizdir.

Harekete Yeni Katılan Kurumlar (Aralık 2022 Sonrası)

Milyon Kadına Mentor Hareketine yeni katılan bir kurum iseniz lise programına katılmak için yapmanız gerekenler:

MENTORLUK REHBERİ - 2023 Milyon Kadına Mentor

Kurumunuzun lise programı katılımını katkı ve katılım formunda teyit etmek,

Mentorlarınıza lise programını hatırlatıp, profil formlarında ‘‘Meslek seçimi deneyim paylaşımı- Liseli' seçeneği işaretlemelerini hatırlatmak.

Mentorlarınız arasında en az 2 (iki) mentorunuzun ‘‘Meslek seçimi deneyim paylaşımı- Liseli' seçeneği işaretlemiş olmasından emin olmak.

Harekette Hali Hazırda Yer Alan Kurumlar (Aralık 2022 Öncesi)

Milyon Kadına Mentor Hareketinde hali hazırda yer alan bir kurum iseniz lise programına katılmak için yapmanız gerekenler:

Kurum Program Yöneticisi olarak profilinizde düzenleme yapmak için https://binyaprak.com/profil/duzenle bağlantısını kullanarak, “Kurum Olarak Lise Mentorluk Programına Dahil Olacak mısınız?” sorusunda “Evet” seçeneğini işaretlemek:

MENTORLUK REHBERİ - 2023 Milyon Kadına Mentor

Bir eğitim öğretim dönemi içinde kurum olarak kaç okul kabul edeceğinizin sayısını bildirmek. Mentorlarınıza lise programını hatırlatıp, profil formlarında ‘lise mentorluğu” seçimi yapmalarını hatırlatmak. Bunun için mentorlarınız https://binyaprak.com/profil/duzenle bağlantısını kullanarak “Mentor Bilgilerim” bölümünden, “Meslek Seçimi Deneyim Paylaşımı” kısmında “Liseli” seçeneğini işaretlemelidir.

Lise programında yer alabilmek için, mentorlarınız arasından en az iki (2) mentorunuz “Meslek Seçimi Deneyim Paylaşımı” kısmında “Liseli” seçeneğini işaretlemelidir.

MENTORLUK REHBERİ - 2023 Milyon Kadına Mentor

Lise Mentorluk Programı Temel Prensipleri

Genel Çerçeve

Milyon Kadına Mentor Lise Programı, altı (6) haftalık bir grup mentorluğu çalışmasıdır.

15-18 yaş arası lise öğrencisi genç kızlardan oluşan menti grubu ile STEM alanlarından deneyim ve uzmanlık sahibi olan mentor, dijital (online bir platform)/ yüz yüze ortamda bir araya gelirler.

Görüşmelerde ilgili lise koordinatörü veya lisenin sorumlu hocası da gözetmen olarak bulunur.

Görüşmeler haftada bir (1) kez gerçekleştirilir ve bir (1) saat sürer.

Lise koordinatörü toplam altı (6) haftalık grup mentorluk buluşmalarını en az bir (1), en fazla iki (2) kurumdan mentor talep ederek organize eder.

Mentor öğrenim ve kariyer hikayesini anlatır, yaşadığı engelleri ve zorlukları nasıl aştığı ile ilgili paylaşımda bulunur; programa katılan öğrencilerin (mentilerin) sorularını yanıtlar ve onlara perspektif sunar. Altı (6) haftalık program boyunca menti grubunun her hafta farklı bir mentor ile buluşması ve bu sayede mümkün olduğunca çeşitli ve geniş yelpazede deneyim paylaşımından yararlanmaları ve bakış açılarının genişlemesi amaçlanmaktadır. Süreçten en etkin şekilde yararlanmak için mentiler, hem bireysel olarak STEM içerisinde spesifik olarak hangi alanlarla ilgili bilgi almak istediklerini, neleri özellikle merak ettiklerini düşünmeli ve bu doğrultuda tüm grubun ihtiyacına hizmet edecek ortak bir öğrenim hedefi belirlemelidir.

MENTORLUK REHBERİ - 2023 Milyon Kadına Mentor

Eşleşmeler Nasıl Gerçekleşir?

Eşleşme süreci, BinYaprak dijital platformu üzerinden gerçekleştirilir.

1.Lise, Milyon Kadına Mentor Talep Formunu Doldurur:

Kendisine tanımlanan panel üzerinden “Yeni Grup Mentorluk Talebi Oluştur” seçeneğine tıklayarak, mentor talep formunu doldurur.

Bunu yaparken:

En az bir (1) en fazla (2) kurum seçmelidir. Toplamda en az dört (4) en fazla (6) mentor seçmelidir.

Lise koordinatörü, lise mentorluk programı web sitesi üzerinden lise programında yer alabilecek mentorların profillerini görüntüleyebilir, çoklu filtreleme ile detaylı arama yapabilir. Bu sayede hangi mentorlarla çalışmak istediğini netleştirebilir.

MENTORLUK REHBERİ - 2023 Milyon Kadına Mentor

Grup mentorluğuna katılacak öğrenci sayısı, hangi dönemde (1. Dönem veya 2. Dönem) ve haftanın hangi gün/saatinde katılım göstermek istediği vb. detaylar doldurulur. Form tamamlandığında, ilgili kurum/kurumların program yöneticilerine otomatik olarak gönderilir.

MENTORLUK REHBERİ - 2023 Milyon Kadına Mentor

2.Kurum, Mentor Talep Formunu İnceler, Onaylar

Kurum program yöneticisi, formu inceler. Mentorları ile görüşerek, lisenin talep ettiği gün/saat uygunluklarını kontrol eder. Uygun olunması durumunda, lisenin talebini onaylar. Kurum program yöneticisi lisenin talebini onayladığında okul-kurum eşleşmesi gerçekleşmiş olur :)

MENTORLUK REHBERİ - 2023 Milyon Kadına Mentor

Eşleşme Gerçekleşti, Peki Ya Sonra?

1. Lise Koordinatörü İlk Adımı Atar Eşleşme gerçekleştiğinde (talep onaylandığında) lise koordinatörü, kurum program temsilcisi ile doğrudan iletişime geçer ve sürecin sonraki adımlarını planlar. Kurum program yöneticisinin e-posta ve telefon bilgileri hem e-posta ile paylaşılır; hem de Lise Koordinatörü Paneli üzerinden görüntülenebilir. 2. Organizasyon Detaylar konuşulur ve karşılıklı mutabakat ile görüşmeler planlanır. Kurum, lisenin belirlediği gün ve saatlere uyabilmek açısından farklı mentorlar yönlendirebilir. Görüşmeler başlamadan önce lise koordinatörü öğrencilerin doldurması için program öncesi anketi öğrencilere ulaştırır ve takibini yapar.

E-Posta Bilgilendirmeleri

Program süresince süreç ile ilgili bilgilendirme, kaynak paylaşımı ve hatırlatmalar içeren e-posta paylaşımları yapılacaktır.

Gizlilik ve Etik

Milyon Kadına Mentor | Lise Grup Mentorluğu programında gizlilik ve etik temel prensiplerdendir. Bu kapsamda süreçte güven ortamının yaratılması, tarafların gizliliğinin korunması ve etik davranış çerçevesinin takip edilmesi için Avrupa Mentorluk ve Koçluk Konseyi (European Mentoring and Coaching Council) EMCC Global Etik Kod Dokümanı temel alınmaktadır.

MENTORLUK REHBERİ - 2023 Milyon Kadına Mentor

Roller ve Sorumluluklar

Okul Müdürlüğünün Rol ve Sorumlulukları

Okul Müdürlüğü Kimdir?

Okul Müdürlüğü, okulun programa katılımını ve programdan katkı elde etmesini koordine eden rehber öğretmen, STEM öğretmeni, okul müdürü ya da sınıf öğretmenidir.

Programın etkin ve verimli bir şekilde ilerleyebilmesinde siz değerli lise öğretmenlerimizin rolü çok büyük. İyi ki bizimlesiniz!

Programda öğrencilerimiz ve deneyim paylaşımı yapacak mentor arasında köprü kuracak, öğrencilerin ilgi alanlarını, meraklarını, kendilerini geliştirmek istedikleri konuları bilen ve bu alanlarda mentorların gelmesini talep ve koordine etme sorumluluğunu siz yetkin öğretmenlerimize veriyoruz

Grup mentorluğu paylaşımlarında sizin de bulunmanız, öğrenciler ve mentor arasındaki iletişimi ve toplantı akışına liderlik etmeniz çok değerli ve gereklidir.

Milyon Kadına Mentor Lise Programına katılan okul müdürlüğünün sorumlulukları:

Öğretmen Seçimi: Okulda mentorluk programının planlamasını ve öğrenci organizasyonunu yapacak bir koordinatör öğretmen görevlendirmek, Veli Bilgilendirme Toplantısı: Velilerden gelecek talebe göre okul öğrencilerinin ailesine STEM alanlarına yönelik olarak bilgilendirme toplantılarının yapılmasını sağlamak,

MENTORLUK REHBERİ - 2023 Milyon Kadına Mentor

Koordinatör Öğretmenin Bilgilendirilmesi & Yetkilendirilmesi: Koordinatör öğretmeni şu konularda yetkilendirmek: Mentorluk programına katılacak öğrencilerin belirlenmesi, Altı (6) haftalık mentorluk takviminin çıkarılması mentorluk programında yer alacak mentor seçiminin https://binyaprak.com/milyonkadinamentor/lise- mentorlari platformu üzerinden yapılması Dijital/yüz yüze ortamda belirlenen mentorlarla öğrencilerin buluşmalarının sağlanması.

Takvim oluştururken aşağıdaki formattan yararlanabilirsiniz:

Öğrenci Seçimi: Mentorluk programına katılacak öğrencilerin mentorle etkileşiminin yüksek olması açısından grupların STEM alanlarına merakı ve ilgisi olan gönüllü öğrencilerden oluşmasını sağlamak, Anketlerin Takibi: Mentorluk programına katılacak öğrencilerin mentorluk eğitimlerini başlamadan önce ve altı etkinlik sonrasında 2 (iki) defa kişisel bilgilere yer verilmeyen anketi doldurmalarını sağlamak, Teknik Altyapı: Milyon Kadına Mentor Lise Mentorluk Programına öğrencilerin okuldan/uzaktan dijital ortamda katılabilmesi için gerekli hazırlığı yapmak. Mentor iletişimi: Grup mentorluk tarihlerinizi netleştirdikten sonra mentorların yoğun işleri arasında görüşmenin unutulmaması için dijital ortamda takvim davetinin iletilmesi önerilir.

MENTORLUK REHBERİ - 2023 Milyon Kadına Mentor

Milyon Kadına Mentor Lise Mentorluk Programı’nın sahadaki uygulama sürecini emanet ettiğimiz süper kahramanlarımız olan sizlere güveniyoruz.

Süreçte herhangi bir konuda aksaklık yaşandığında gerekli iyleştirmeyi yapabilmemiz ve size destek verebilmemiz için bize info@turkishwin.com adresinden ulaşabilirsiniz!

Milyon Kadına Mentor Program Yöneticisinin Rol ve Sorumlulukları

Milyon Kadına Mentor Lise Programı kapsamında kurum program yöneticileri,

Hazırlık aşamasında:

Başvuru Yapılması: Milyon Kadına Mentor Lise Mentorluk Programına katkı ve katılımını programa başvuru formunda işaretler ve her akademik dönem kaç okul ile lise mentorluk programına katılacağını belirler. Aralık 2022 tarihinden önce Milyon Kadına Mentor hareketine katılan kurumlar, lise mentorluk programına katkı ve katılımlarını Kurum Program Yöneticisi olarak profilinizde düzenleme yoluyla düzenler . Kurum Program Yöneticisi olarak profilinizde düzenleme yapmak için https://binyaprak.com/profil/duzenle bağlantısını kullanarak, “Kurum Olarak Lise Mentorluk Programına Dahil Olacak mısınız?” sorusunda “Evet” seçeneğini işaretler ve bir eğitim öğretim dönemi içinde kurum olarak kaç okul kabul edeceğinizin sayısını bildirir.

MENTORLUK REHBERİ - 2023 Milyon Kadına Mentor

Mentor Çağrısı: Kurum içinde yapılan mentor çağrılarında lise mentorluk programı ve 1:1 mentorluk programlarının bilgilendirmesini yaparak, mentor katılımını sağlamayı teşvik eder. Mentor Bilgilendirme: Katılım sağlayacak mentorlarının sorularını yanıtlar ve/veya mentorlarını ek bilgi alabilmeleri için her Cuma saat 12:00’de gerçekleşen tanıtım toplantılarına yönlendirir.

Okul eşleşmesi aşamasında:

Başvuru Yanıtı: Okul başvurusu alındığında hızlıca olumlu ya olumsuz olarak okul müdürlüğüne geri dönüş sağlar. Tüm eşleşme iletişimi e-posta yoluyla gerçekleşecektir.

Eşleşme sonrasında: İletişim & Organizasyon:

Lise koordinatörü tarafından seçilen mentorlarla iletişime geçer; okul ve koordinatör bilgileri ile lisenin sunduğu tarihleri mentorlara iletir, Kurum mentorları ile mentorluk buluşma tarihlerini kesinleştirir. Mentorların uygunluklarını ve iletişim bilgilerini lise koordinatörü ile paylaşır.

Grup mentorluk programı sürecinde:

Mentorlarla Hazırlık Görüşmesi: Seçilen kurum mentorları ile grup mentorluk toplantısı öncesinde kısa bir görüşme yaparak lise mentorluk programı rehberinde yer alan mentor hatırlatmalarının üzerinden geçer ve/veya Lise Mentorluk Rehberi’ne yönlendirir, Mentor & Lise Koordinatörü Arası İletişim ve Çözüm Geliştirme: Lise koordinatörü grup buluşmasında mentora ulaşamazsa ya da başka bir son dakika iptali söz konusu ise, devreye girer ve bilgi akışını sağlar ya da farklı bir çözüm üretir, Mentorluk programı buluşmalarında ya da süreçle ilgili herhangi bir sorun ya da iletişim kopukluğu olduğunda TurkishWIN ekibini (info@turkishwin.com ) bilgilendirir.

Grup mentorluk programı sonlandığında:

Anketler: Program sonunda gönderilecek program yöneticisi lise mentorluk programı geri bildirim anketlerini cevaplar ve mentorların anketleri cevaplamasını sağlamak için gerekli hatırlatmaları yapar.

MENTORLUK REHBERİ - 2023 Milyon Kadına Mentor

Kurum program yöneticileri, kendileri için oluşturulmuş yönetim paneli üzerinden, 1:1 mentorluk programı sürecine ek olarak Lise Programı süreçlerine ait detayları da görüntüleyebilirler. Sürecin genel takibi:

Mentorun Rol ve Sorumlulukları

Milyon Kadına Mentor Lise Programı kapsamında :

Kurumun program yöneticisinden gelen bilgileri değerlendirerek uygunluk durumuna göre program yöneticisini bilgilendirme, Grup mentorluğu yapacağı tarihten en az bir hafta önce lise koordinatörü ile daha önce temasa geçmemiş ise iletişime geçme, Grup mentorluğu yapacağı lise ile dijital/yüz yüze bir araya geleceği gün ve saatte hazır olma, Daha önce onaylanan gün ve saate herhangi bir aksilik durumunda yetişemeyecek ise en geç 24 saat önce hem kurum program yöneticisine hem de lise koordinatörünü bilgilendirme. Grup mentorluğu sırasında herhangi bir içerik ve görsel kullanmama, kullanacaksa

da sunum 1 hafta öncesinden okulla paylaşıp onaylarını alma, Mentorluk sonrası mentorlara gönderilen anketlerin doldurulması ,

MENTORLUK REHBERİ - 2023 Milyon Kadına Mentor

Milyon Kadına Mentor Lise Öğrencisi Rol ve Sorumlulukları

Milyon Kadına Mentor Lise Programı kapsamında mentiler:

● STEM alanlarında kariyer yolları ile ilgili bilgi almak isteyen, ● Kişisel farkındalığını artırmak ve kendini geliştirmek isteyen, ● 15-18 yaş arası lise öğrencileridir.

Milyon Kadına Mentor Lise Programı kapsamında lise öğrencilerinin rol ve sorumlulukları :

Programa gönüllülük esasıyla, kendi isteğiyle katılıyor olmak � Mentor buluşmaları için belirlenen gün ve saatte hazır olmak, Belirlenen grup mentorluğu görüşmelerinin en az %60’ına katılmak, Dijital ortamda gerçekleşen görüşmelerde, bağlantı kalitesi ve bulunduğu ortam şartları el veriyorsa kamerayı açmak, Katılımcı olmak, mentora merak ettiklerini sormak, yorumlarını paylaşmak.

TurkishWIN’in Rol ve Sorumlulukları

Süreç Tasarımı:

Milyon Kadına Mentor | Lise Mentorluk Programı süreç tasarımının; gözden geçirme ve iyileştirmelerinin yapılması, Milyon Kadına Mentor | Lise Mentorluk Programına katılacak olan okulların katılım formlarını programın yürütüldüğü dijital platformunun sağlanması, Lise Mentorluk Rehberi, başvuru formları, bilgilendirici materyal ve programa dair her türlü dokümanın hazırlanması ve paylaşılması, Programa katılacak öğrencilerin program öncesi ve sonrası dolduracakları anketlerin hazırlanması ve okul tarafından kullanıma hazır hale getirilmesi,

MENTORLUK REHBERİ - 2023 Milyon Kadına Mentor

Bilgilendirme, Duyuru, Yönlendirme:

Mentor desteği verecek kurumların Lise Programı ile ilgili bilgilendirilmesi ve program başvurusu için yönlendirme, Milyon Kadına Mentor | Lise Mentorluk Program duyurusunun yapılması, Okul (lise koordinatörü) başvurularının BinYaprak platformu üzerinden alınması, onaylanması ve okulun bilgilendirilmesi, Aylık EMCC Mentorluk Etkinliği: Arzu eden okul idaresi ve velilerin Milyon Kadına Mentor Programı kapsamında ayda bir her ayın üçüncü Pazartesi günü saat 12.00’da gerçekleşen genel mentorluk etkinliğine yönlendirilmesi, Süreç boyunca düzenli aralıklarla bilgilendirme e-postalarının ve anketlerin paylaşılması, Her hafta Cuma günü saat 12:00 de gerçekleşen tanıtım toplantıları ve e-posta iletişimiyle program hakkında gerekli bilgilendirilmelerin yapılması, Arzu edildiği gibi yürümeyen mentorluk ilişkilerinde çözüm geliştirilmesi.

Değerlendirme & Raporlama:

Sürecin etkinliğinin değerlendirmesi, Kurum program yöneticisi, lise koordinatörü, mentor ve lise öğrenci anket yanıtlarının değerlendirilmesi. Üç (3) ayda bir program ile ilgili raporların Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) gönderilmesi

MENTORLUK REHBERİ - 2023 Milyon Kadına Mentor

Programın Etkisinin Ölçümlenmesi

Programın Amacı ve Yaratmak İstediğimiz Etki

STEM alanlarındaki kariyer imkanları hakkında bilgilendirmeyi, Onları bu alanlarda ilerlemeleri için teşvik etmeyi ve cesaretlendirmeyi; Doğru rol modellerle buluşmalarını sağlayarak olası ön yargılarından özgürleşmelerini amaçlamaktadır. Milyon Kadına Mentor - Lise Grup Mentorluğu programı, 15-18 yaş arası lise öğrencisi genç kızları: Hem programın etki ölçüm raporunda kullanılacak hem de program için önerilerinizi alabileceğimiz anketler bulunmaktadır, detayları ilerleyen kısımda görebilirsiniz. Bu anketler MEB tarafından onaylanan anketlerdir. Bu kapsamda programın etkisini ölçümleyebilmek adına farklı anketler uygulanacaktır:

Program Anketleri

Lise öğrencileri (mentiler) için olan anketler:

Bu anketler program başlamadan önce ve 6 haftalık program bitiminde programa kLatılan öğrencilere anonim cevap olarak alacağımız anketlerdir. Anket bilgilendirme ve koordinasyonu lise koordinatör öğretmeninin sorumluluğundadır.

MENTORLUK REHBERİ - 2023 Milyon Kadına Mentor

Lise öğrencileri ile paylaşılan anketlerde öğrencilerin:

STEM (Bilim) alanlarındaki kariyer yollarına dair bilgisi, Bu alanlarda kariyer yapma istekleri, Bu alanlarda kariyer yapabileceklerine dair inançları ve Bu alanlarda seçim yapmaları konusunda ne kadar destek/kaynak sahibi oldukları sorgulanmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda programın etkisini gözlemleyebilmek ve ölçümleyebilmek adına menti grubuna program başında ve program bitiminde dört (4) soru soru sorulmaktadır:

1.

STEM (Bilim, Fen Bilimleri, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) alanlarında kariyer imkanları ve kariyer yolları ile ilgili bilgi sahibiyim. STEM (Bilim, Fen Bilimleri, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) alanlarında kariyer yapmayı düşünüyorum. STEM (Bilim, Fen Bilimleri, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) alanında kariyer yapabileceğime inanıyorum.

2.

3.

Öğrenciler her bir ifadeye ne kadar katıldıklarını 1-5 arası skalada değerlendirmektedir.

Anketin son sorusu, üniversite tercihi öncesi STEM alanlarında seçim yapabilmesine yardımcı kişilerin çevresinde yeterli olup olmadığına ilişkindir:

4.Üniversite öncesi STEM (Bilim, Fen Bilimleri, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) alanlarında seçim yapabilmek için desteğe ihtiyacım var:

Evet, desteğe ihtiyacım var. Bu desteği sağlayacak kişileri tanımıyorum. Tanıdığım kişiler var ama daha fazla desteğe ihtiyacım var. Hayır, desteğe ihtiyacım yok. Bu desteği sağlayacak kişileri tanıyorum.

MENTORLUK REHBERİ - 2023 Milyon Kadına Mentor

Lise koordinatörleri için olan anket: Bu anket, programın sonunda lise koordinatör öğretmenine gönderilen ankettir. Özellikle program öncesi , program sırasında ve program sonunda kendi gözlemleri ve program ile ilgili önerilerin alındığı yapıda hazırlanmıştır. Kurum program yönet icileri için olan anket: Bu anket, programın sonunda kurum program yöneticisine gönderilen ankettir. Özellikle program öncesi mentor-lise koordinasyonun, program sırasında ve program sonunda yaşadıkları tecrübelerin, varsa mentorlardan geri bildirimlerin ve programla ilgili önerilerin alındığı yapıda hazırlanmıştır. Mentorlar için olan anket: Bu anket, programın sonunda lise programına katılan mentorlara gönderilen ankettir. Özellikle program öncesi lise ile koordinasyon, program sırasındaki gözlemlerinin ve programla ilgili önerilerinin alındığı yapıda hazırlanmıştır.

Kontrol Listesi & Notlar

Lise Koordinatörleri

Süreç Organizasyonu: Mentor başvurusu yaptığınız kurum başvurunuzu onayladığında, Kurum Program Yöneticisi ile doğrudan sizin iletişime geçmeniz ve süreç organizasyonunu yapmanız beklenmektedir.

Öğrencilere Hatırlatma: Görüşmeler öncesinde öğrencilere gün/saat/platform ile ilgili hatırlatma yapmanız yararlı olur.

MENTORLUK REHBERİ - 2023 Milyon Kadına Mentor

Mentoru Bilgilendirme & Teyit: Mentorunuzla 1-2 gün öncesinden iletişime geçerek görüşmeyi teyit etmenizi öneriyoruz. Ayrıca görüşme öncesinde mentorlara, grup mentorluğuna katılan öğrencilerle ilgili bilgilendirme yapmanız, mentor için çok yararlı olur: Grubun kaçıncı sınıf öğrencilerinden oluştuğu, Özellikle ilgilendikleri alanların ne olduğu, Gruba dair, veya gruptaki öğrencilerden biri veya birkaçına dair özel bir durum ve/veya dikkat edilmesi gereken bir konu olup olmadığı. Öğrencileri Hazırlama & Destekleme: Bazı öğrenciler, çok doğal olarak çekimser davranabilmekte, seanslarda soru sormaya çekinebilmekte ve sessiz kalabilmektedir. Bu gibi durumlarda, o öğrencileri en iyi tanıyan kişi olarak siz, onları rahatlatacak ve cesaretlendirecek adımları atabilirsiniz.

Görüşmeler öncesinde onları motive etmek üzere iletişime geçebilir,

Görüşmeler sırasında, özellikle de seansların başında sessizliği kırmak ve herkesten bir ses duymak için ufak oyunlar/teknikler kullanabilirsiniz. Örneğin; bu günkü ruh halinizi anlatan renk nedir? sorusunu sorup herkesten bir renk söylemesini isteyebilirsiniz. Bu tarz egzersizler, güzel bir buz kırıcı görevi görür :) Mentorun anlattığı konuyla/alanla ilgilendiğini bildiğiniz ama sessiz kalan bir öğrenciniz olursa, onu söz almaya ve soru sormaya davet edebilirsiniz. Önden bir takdir vermek cesaretlendirici olur. Örneğin; “Ayşe sen x, y, z konuda çok başarılısın ve çok ilgilisin, araştırıyorsun. Soruların varsa sormak ister misin?” Yine de söz almak istemiyorsa ısrar etmemek en iyisi olur.

MENTORLUK REHBERİ - 2023 Milyon Kadına Mentor

Mentorlar

Görüşme Öncesi Kişisel Hazırlık: Grup mentorluğunda öğrencilerle kendi hikayenizi ve deneyimlerinizi paylaşmanızı bekliyoruz.

Aşağıdaki sorular üzerinde düşünerek ön hazırlık yapabilirsiniz:

Nerede ve nasıl bir ortamda büyüdünüz? Okul hayatınız nasıl geçti, ne zorluklarla karşılaştınız?

Üniversitede ne okudunuz ve bölüm tercihinizi nasıl yaptınız? Kararınız sonrasında hiç pişmanlık yaşadınız mı, yaşadıysanız bunu nasıl çözdünüz? Kariyerinize nasıl başladınız? Kariyeriniz boyunca zorluk yaşadınız mı? Olduysa nasıl çözdünüz? Kariyeriniz ve sektörünüzle ilgili lise çağındaki genç kızlara ne önerilerde bulunmak istersiniz? Eğer siz şu an lisede olsaydınız neyi farklı yapardınız? Grup Mentorluğu Görüşmelerinde Aklınızda Tutmanızı Öneriyoruz: Lise öğrencisi mentilerin STEM alanlarına yönelik hem bilgilerini hem de ilgilerini artırmayı amaçlayan grup mentorluğu sürecimizde birkaç önemli noktaya siz mentorlarımızın dikkatini çekmek istiyoruz: Basit bir anlatım dili kullanmak önemlidir. STEM alanıyla ilgili konuşurken, karmaşık ve yoğun terminoloji kullanımından kaçınmanızı öneriyoruz. Bazı öğrencilerin kısmen de olsa bilgisi olabilirken, bazı öğrencilerin bilgisi daha sınırlı olacağından teknik bir jargon korkutucu olabilir. Bununla birlikte, aşırı basitleştirmeden de kaçınmanız ve öğrencilere STEM alanlarında potansiyel meslektaşlarınız olduklarını hissettirecek şekilde yaklaşmanız ve kapasitelerine güvenmeniz önemlidir. İngilizce kelimeler kullanmak yerine Türkçe anlatımı tercih etmeniz önemlidir. İngilizce kavramlar tüm öğrenciler için anlaşılır olmayabilir. İngilizce bir kavramı özellikle kullanmanız gerektiğini düşünüyorsanız bunun ne anlama geldiğini Türkçe olarak da açıklamanız önemlidir.

MENTORLUK REHBERİ - 2023 Milyon Kadına Mentor

Gruba dair, veya gruptaki öğrencilerden biri veya birkaçına dair özel bir durum ve/veya dikkat edilmesi gereken bir konu olup olmadığına dair bilgilendirmeleri aklınızda bulundurmanız önemlidir.

Grubun sosyo-ekonomik ve kültürel yapısına dair bilginizin olması ve paylaşımlarınızı bu farkındalıkla yapmanız önemlidir.

Her insanda olabileceği gibi, sahip olduğunuz kasıtsız ön yargılarınızı, etiketlemelerinizi ve tanımlamalarınızı fark etmeye çalışmanız ve öğrencilerle buluşmalarınızda bunları yansıtmamanız önemlidir. Yararlı Mentorluk Becerileri & Yaklaşımları: Aşağıdaki beceri ve yöntemleri kullanmanızı, menti grupları ile güçlü bir iletişim kurmanıza destek olacak ve bu sayede grup mentorluk sürecinin etkinliğini ve verimliliğini artıracaktır: Aktif Dinleme ve Yansıtma (Duyulan Konuyu / Gözlemlenen Duyguyu): Konuyla ve içerikle birlikte, beden dilinin ve sözel olmayan işaretlerin de fark edilmesi ve paylaşımı. Güçlü Sorular Sormak: Açık uçlu, kısa, net, basit ve yargısız sorular güçlü sorulardır. Mentinin dikkatini ve düşüncesini odaklamak, yeni fikirleri ve bakış açılarını geliştirmeyi teşvik etmek açısında önemlidir. Geribildirim Vermek: Geribildirim verirken yapıcı bir dil kullanmak, kişise sınırların bilincinde olmak ve saygı çerçevesinde hareket etmek gerekir. Mentinin gözlenen davranışına dayanmalı ve yargılayıcı olmamalıdır. Geribildirim verirken önerilen davranış değişikliğine ve geleceğe odaklanılmalıdır. Hikaye Anlatımı: Kendi deneyimini paylaşırken detayları mümkün olduğunca azaltarak konunun özüne odaklanmak önemlidir. Hikayede değinilen unsurlar mentinin ihtiyacına göre şekillendirilmeli, vurgulanmalıdır. Mentinin zihninde kalacak ve daha sonra hatırlamasını kolaylaştıracak öğelerin, benzetme/metaforların kullanımı da etkili olacaktır.

Takdir: Mentilerdeki iyi ve güçlü yönleri görmek, somut olarak söylemek ve takdir etmek.

MENTORLUK REHBERİ - 2023 Milyon Kadına Mentor

Kurum Program Yöneticileri

Görüşmelerin Takibi: 6 haftalık grup mentorluğu süreci boyunca, Lise Koordinatörü ile mutabık kaldığınız görüşme tarih ve saatlerinde görüşmelerin gerçekleşip gerçekleşmediğini takip etmeniz önemlidir. Mentorlarla İletişim: Süreçle ilgili mentorlarınızla iletişim halinde olmanız, belirenen gün/saatte grup mentorluğu görüşmelerini gerçekleştirdiklerinden emin olmanız önemlidir. Beklenmedik durumlara, son anda gerçekleşebilecek iptal/ertelemelere önden hazır olacak şekilde takipte olmanız önemlidir.

Lise Öğrencisi Mentiler

Görüşmeler için Ön Hazırlık ve Düşünme: Milyon Kadına Mentor Lise Programında yer alan mentilerimizin, kendileri ile ilgili olarak aşağıdaki sorular üzerinde bir ön düşünme yapmaları etkili olacaktır.

Grup mentorluğu sürecinden ve mentorlardan ne bekliyorum?

Hangi alanlarda gelişmek ve ilerlemek istiyorum?

Gelişime ne kadar açığım? Konfor alanımdan çıkmaya ne kadar istekliyim?

Kadınların STEM (Bilim, Fen Bilimleri, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) alanlarında kariyer yapabilmelerine yönelik inancım ne seviyede? Kadınlar için STEM (Bilim, Fen Bilimleri, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) alanlarındaki kariyer yollarına dair nasıl düşüncelerim, kalıplarım, ön yargılarım var?

Kendime hangi alanlarda güveniyorum?

STEM (Bilim, Fen Bilimleri, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) alanlarını düşündüğümde, kendimi nerede görüyorum?

MENTORLUK REHBERİ - 2023 Milyon Kadına Mentor

Kişisel Gelişim Hedeflerini Net Olarak Belirleme: Programda menti grubu için belirlenen hedeflerin yanında, kişisel olarak belirlenecek hedeflerin de net olması önemlidir. Mentilerin hedeflerini belirlerken yararlanabilecekleri sorular aşağıdaki gibidir:

Tam olarak neyi başarmak/elde etmek istiyorum?

Başarılı olup olmadığımı nasıl bileceğim? Başarı tanımım nedir?

Bu hedef, bana uygun ve benim için gerçekçi bir hedef mi?

Bunu ne kadar sürede başarmak istiyorum?

Hedefime ulaşmak için atmam gereken adımlar nelerdir?

Hangi kaynaklardan destek alabilirim?

MENTORLUK REHBERİ - 2023 Milyon Kadına Mentor

Faydalı Linkler

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular ve Yanıtları

EMCC Global Koçlar, Mentorlar ve Süpervizörler için Küresel Etik Kod

EMCC Global Etik Kod Dokümanının Türkçe versiyonu için tıklayınız.

Kurumlar

EMCC – European Mentoring and Coaching Council

(Avrupa Koçluk ve Mentorluk Konseyi): https://www.emccglobal.org/

EMCC Türkiye (Yönderlik ve Koçluk Derneği): https://emccturkey.org/

International Mentoring Association: https://mentoringassociation.org/

MSF Mentoring and Coaching Hub: https://mentoring-coaching.msf.org/en/

MENTORLUK REHBERİ - 2023 Milyon Kadına Mentor

Faydalı Linkler

Kitaplar

Güçlü Başla: İlham Veren Mentorluk / Başarı İçin İlk 90 Günde Uygulanması Gereken Stratejiler, Lois Zachary & Lory Fischler Sola Unitas

Soruların Gücü – Sorularını Değiştir, Hayatın Değişsin, Marilee G. Adams, GOA Yayınları

Bir Sanat ve Bilim Olarak Koçluk, Marilyn Atkinson – İngilizce E-book için: The Art & Science of Coaching: Inner Dynamics of Coaching

Doğru Geribildirim – Mesajınızı Nasıl Oluşturur ve İletirsiniz?, Sloan R. Weitzel, Uğur Kariyer Merkezi (Fikirlerden Eylemlere Kılavuz Kitaplar Dizisi)

Uygulamadaki Yönetici için Astlarınıza Geribildirim Sağlamak, Raoul J. Buron, Dana MacDonald-Mann, Uğur Kariyer Merkezi (Fikirlerden Eylemlere Kılavuz Kitaplar Dizisi) Uygulamadaki Yönetici için Kesintisiz Geribildirim – Nasıl Ulaşılır? Nasıl Kullanılır?, Karen Kirkland, Sam Manoogian, Uğur Kariyer Merkezi (Fikirlerden Eylemlere Kılavuz Kitaplar Dizisi)

Performans için Koçluk, John Whitmore, Paloma Yayınları

Koaktif Koçluk, Laura Whitworth, Karen Kinsey-House, Henry Kinsey-House, Philip Sandahl, MediaCat Yayınları

İnsanı Tanım Sanatı, Alfred Adler, Say Yayınları

Yaşamın Anlam ve Amacı, Alfred Adler, Say Yayınları

Ben OK’im – Sen OK’sin, Thomas A. Harris, MD:, Okuyanus Yayınları

Şiddetsiz İletişim, Marshall B. Rosenberg, PhD., Remiz Kitabevi

MENTORLUK REHBERİ - 2023 Milyon Kadına Mentor

Akış – Mutluluk Bilimi, Prof. Dr. Mihaly Csikszentmihayli, Buzdağı Yayınevi

Kendini Arayan İnsan, Rollo May, Okuyanus Yayınevi

İnsanın Anlam Arayışı, Viktor E. Frankl, Okuyanus Yayınevi

Sınırlar, Dr. John Townsend, Dr. Henry Cloud, Koridor Yayınları

Biri Beni Dinliyor, Dilek Yıldırım Akgün, Optimist Yayınları

Yönetimde Koçluk Yaklaşımı, Demet Uyar & Gamze Acar Bayraktaroğlu, Galata Yayınları

Mentorluk – Birlik ve Bilgelik Sanatı, Dr. Rıza Kadılar, Özlem Balkan, Kerasus Yayınları

Alışkanlıkların Gücü (The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business) / Charles Duhigg

Yeni Liderler, Daniel Goleman , Annie Mckee & Richard Boyatzis

Koçluk Araçları, Umut Ahmet Tarakçı, House of Human Kitaplığı

Koçluk Hakkında Her Şey, Demet Uyar, Sola Unitas

Help Them Grow or Watch Them Go: Career Conversations Organizations Need and Employees Want, Beverly Kaye & Julie Winkle Giulioni

Helping People Change: Coaching with Compassion for Lifelong Learning and Growth, Richard Boyatzis Dijital Kaynaklar

BinYaprak Mentorluk Yazıları ve Videoları

UN Women, Mentoring in the Workplace: Mentoring Manual

UNM Mentoring Institute Blog: https://mentor.unm.edu/blog

Mentorloop Blog: https://mentorloop.com/blog/

Mentoring Works Blog: http://mentoring-works.com/blog/

MSF Mentoring and Coaching Hub: YouTube Kanalı

MENTORLUK REHBERİ - 2023 Milyon Kadına Mentor

MENTORLUK YOLCULUĞUNUZA BİZİMLE BİRLİKTE

ÇIKTIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER!

Evolve Leadership and Coaching'e Mentorluk Rehberimizin hazırlanmasındaki katkı ve destekleri için teşekkür ederiz.

Milyon Kadına Mentor

LİSE MENTORLUK REHBERİ 2022

https://binyaprak.com/milyonkadinamentor

Kurucu Destekçilerimiz

Teknoloji Destekçimiz

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37

Made with FlippingBook interactive PDF creator