MONOPRIX WEEKEND OFFER - Valid until 27 January 2019

E A T H E A L T H Y L I V E H E A L T H Y

M O N O P R I X H A P P Y D E A L

BANANA

3 . 50 QR

ORIGIN PHILIPPINES

PER KG

6 . 00 QR

BLUEBERRY PER 125 GM ORIGIN CHILE

MANDARIN WITH LEAVES PER KG ORIGIN TUNISIA

12 . 00 QR

MANGO

ORIGIN AUSTRALIA

PER KG

PRICKLY PEAR

15 . 00 QR

19 . 00 QR

per KG

ORIGIN TUNISIA

Made with FlippingBook - Online catalogs