historiek3

Historiek Zo begon het…

In 1971 startte Mevr. Devriendt-Van Cauwenberge- onder de vleugels van de vzw Solidariteit voor Gezins- en Bejaardenhulp met zetel te Brussel- met het organiseren van opleidingscycli voor bejaardenhelpsters in Oost- en West-Vlaanderen. Door het inrichten van die opleidingen kon zowel personeel als cliënteel aan- getrokken worden. Ze had in die jaren achtereenvolgens een klein kantoortje op de St Michielshelling, in de Kortrijksepoortstraat en opnieuw op St Michielshelling. Ze kon rekenen op de hulp van zes personen uit Brussel maar al vlug bleek dat de organisatie efficiënter zou kunnen verlopen mocht het op eigen benen kunnen staan. 1976 Onder impuls van Mevr. Devriendt-Van Cauwenberge wordt eind 1976 een aparte vzw opgericht die zich zou gaan bezig houden met het inrichten van cursussen voor gezins- en bejaardenhelpsters en het organiseren van hulp aan huis: de vzw Solidariteit voor Gezins- en Bejaardenhulp met zetel te Gent, St Michielshelling is geboren! 1977 Eerste werkingsjaar van de autonome vzw. Personeelsbezetting: 72 1978 - De eerste ‘dienstwagen’ wordt aangekocht: een Citroën 2PK. - De vzw koopt een pand aan in de Lange Kruisstraat 35 te Gent: dit wordt de nieuwe hoofdzetel. Personeelsbezetting: 119 1979 - Start van de poetsdienst. Vanaf nu kunnen ook bejaarden geholpen worden die voor het grootste deel zelfredzaam zijn, maar die voor de zwaardere taken beroep willen doen op een betaalbare hulp. Het personeel krijgt een arbeidsovereenkomst aangeboden als tewerkgestelde werkloze (TWW) of in het bijzonder tijdelijk kader (BTK). Beide statuten worden later (vanaf 1982) geleidelijk aan omgezet in het derde arbeidscircuit (DAC). - Start van de verpleging aan huis in Gent. - Start van de dienst pedicure aan huis in de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Personeelsbezetting: 156

gezins- en bejaardenzorg | thuisverpleging | kinderzorg | woonzorg | huishoudhulp | vrijwilligerswerk

Made with FlippingBook - Online magazine maker