Profil Skanska 2017

Naše nově formulované hodnoty zosobňují, chrání a prohlubují kulturu společnosti. Vyjadřují kdo jsme, jak se chováme a v co věříme .

Záleží nám na životě  Záleží nám na životě. Pracujeme pouze bezpečně, anebo vůbec. Všímáme si všech nebezpečných situací. Pečujeme o zdraví, dbáme na životní prostředí a zasazujeme se o zelená řešení. Naše provozy řídíme ekologickým způsobem. Chováme se odpovědně vůči budoucím generacím.

Jsme tu pro naše zákazníky  Pomáháme našim zákazníkům, aby byli úspěšní ve svém podnikání. Snažíme se porozumět jejich potřebám a potřebám jejich klientů. Jsme tu proto, abychom jim pomohli proměnit jejich vize ve skutečnost. Zákazník je pro nás na prvním místě. Buďme lepší – společně  Chceme se zlepšovat ve všem, co děláme. Jsme společnost, která se neustále učí a sdílí své odborné znalosti. Jsme hrdí na naši kvalitu a inovace. Společně se zákazníky a partnery vytváříme týmy v duchu Jedna Skanska. Využíváme rozmanitost (diverzitu) k tomu, abychom dosáhli těch nejlepších výsledků. Rozvíjíme kulturu, která je vstřícná, kde jsme vůči sobě otevření a féroví, navzájem si důvěřujeme a prokazujeme si úctu.

Jednáme eticky a transparentně  Podnikáme čestně a transparentně. Řídíme se naším Etickým kodexem a nikdy neakceptujeme „zkratky“. Rozvíjíme pracovní prostředí, kde každý může otevřeně vyjádřit svůj názor.

Made with FlippingBook - Online magazine maker