Telefonnøgle Næstved 1958

— —i OTTOMm \Wffiå imBSssSi FREDE LUND # *~=Tm 782

;v.>»:sjtø W. tSSKSfe$jfcSSS® 88 iWmk' '•■ '-■ Srv&ftTfr i ■ 8888 ftfa. RKSti/W'•-'■*' '»” Cviii©.* -ilSJV' <*!♦** tiMvV

O U

11 a> w LO ^ • W »H «l o> w T5 > c .. ;- •* £ .2 O §

*' n >å

5:^1 1 ■’tl ilii 1 ■■*, ».'il*?

v'i ■■.»;»■ ■ ,\ '.*. )»i« n •cv.C* W«©*Jv. ti

• V ' i s

r*HKf va

W. KLEIN

FARVERI - RENSERI TELEFON 828-1247

• o.t. Jfl

.vvttiB. i* 3 ivN!*.. Mi o> oM* ti ' &$} ;) w I k j;]i »:m • aH# 0 j

Amts-Arbejdsanvisninqskontoret i Næstved .Til. 2062

Tetefon 1600 O *S ~ C a 8 M M ■ tt TJ »*o f *4

;,*WW$r *

^?3E iif.v • ■(','>» • litium

kt# .

s H. O. BIRKSTEDA/ S Trælast og Rygningsartikler — Næstved Mertnlvxi K

ra^nn ITTtT J'J U U

I i -j « V i S 9 I f v O o ; •« J«r. U

srmiFLUYw srmmÆuammvr

-Jr'! ' 1 i )v H

J)

l

.1,1

• .:

Næstved Kulimport CARL SEVERINSEN kk

M: 1

os KOKS

kril W -■■■ 'iP' liil

iPJ y « 3>

iwnn * fJ

LARSENS EETF. FETER ANOERSt*. A S

#r

•. *' '1

1

l ;

NASTVED KUL & KOKS KOMPAGNI [ ' LONDON MAGASINET

Moderne Herreklæder

• %' >&■' <.*

Made with FlippingBook - Online magazine maker