Tonsbakken 14A, 2740 Skovlunde

UDLEJNINGSNOTAT Tonsbakken 14 A 2740 Skovlunde Sagsnr. 23201050

Moderne og unik domicilejendom med god synlighed fra Ballerup Boulevard Velbeliggende i erhvervsområdet Mileparken i Skovlunde Store åbenrum kontorer, mødelokaler beliggende i grønt område med udsigt til lille sø Stationsnært til både Skovlunde Station og den kommende Letbane

INDLEDNING

OM LEJEMÅLET Flyt ind i en moderne kontorejendom, der er beliggende i erhvervsområdet Mileparken i Skovlunde med udsigt over grønne arealer og en lille sø, samtidig med god synlighed ud mod Ballerup Boulevard. Lejemålet består af et kontorareal på ca. 4.200 m 2 , herunder kantine og et elegant showroom, der tilsammen udgør 1.265 m 2 . Der er ca. 55 parkeringspladser på terræn. Der er god infrastruktur, ejendommen er tæt på motorveje, København K og Kastrup Lufthavn. Der er kort afstand til både Skovlunde Station med tog hver 10. minut mod København. Ejendommen er ligeledes tæt på den kommende Letbane mellem Ishøj og Kgs. Lyngby. Kontorarealet er fordelt på to etager, der begge er indrettet som storrumskontorer med en række mindre rum, der kan anvendes som enkeltmandskontorer såvel som mødelokaler. Der er store glasvinduer og dermed naturligt lysindfald. Der er en stor rummelig kantine, omklædningsrum og badefaciliteter samt en god stor terrasse i forbindelse med kantineområde. Lejemålet er tæt på grønne områder og med direkte adgang til en lille sø. Lejemålet kan overtages efter nærmere aftale.

BELIGGENHED

LEJEBETINGELSER Areal til kontor (ansl)

Al indvendig ren- og vedligeholdelse af lejemålet med tilhørende installation påhviler lejer. Polering af lejemålets vinduer ind- og udvendigt påhviler lejer. Lejemålet kan eventuelt opdeles i mindre lejemål af minimum ca. 1.000 m 2 . Fremleje, afståelsesret og genindtrædelsesret efter nærmere aftale. Der tages forbehold for eventuelle prisændringer samt at lejemålet i mellem tiden kan være udlejet.

4.200 m 2

Leje

Kr. 1.100,00 pr. m 2

Driftsudgifter Varmeudgifter

Tillægges lejen

Efter lejers forbrug 12 mdr. leje kontant Efter nærmere aftale NPI, minimum 2% p.a.

Depositum

Betaling

Lejeregulering

Uopsigelighed (lejer) Opsigelsesvarsel (lejer)

10 år

12 måneder

Overtagelse

Efter nærmere aftale

Udvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse

Udlejer

Lejer

Leje af parkerings (ca. 55 pladser)

Efter nærmere aftale

Lejen betales månedsvis forud hver den 1. i måneden. Ved kontraktens underskrift betaler lejer – kontant – et depositum svarende til 12 måneders leje inklusiv moms. Depositum forrentes ikke til fordel for lejer. Depositum reguleres således, at det til enhver tid svarer til 12 måners leje inklusiv moms. Depositum tilbagebetales, når det lejede er fraflyttet i overensstemmelse med lejekontrakten. Lejen tillægges den til enhver tid gældende moms. Lejemålet overtages som beset, det vil sige ryddet og rengjort og ikke istandsat.

VIL DU HØRE MERE OM DETTE LEJEMÅL PÅ TONSBAKKEN 14 A? RING 7020 5444

BESIGTIGELSE Alle henvendelser vedrørende ejendommen, herunder aftale om besigtigelse, bedes rettet til:

Thomas Køhl Christensen Partner, HD M (+45) 20 40 16 42 E thomas@norvik.dk

Hartvig Thomas Boserup Erhvervsmægler M (+45) 29 27 60 61 E hartvig@norvik.dk

Henrik Eisenhardt Erhvervsmægler M (+45) 53 60 33 60 E henrik@norvik.dk

Kristian Ø. Geisler Partner, CEO M (+45) 60 22 76 17 E kristian@norvik.dk

Morten Tønnesen Legal M (+45) 31 32 32 25 E morten@norvik.dk

Victoria Lundsten-Wilkinson Erhvervsmægler

William Pepin Erhvervsmægler

M (+45) 20 71 33 31 E victoria@norvik.dk

M (+45) 40 62 12 01 E william@norvik.dk

NORVIK P/S Strandvejen 102 B, 2900 Hellerup H www.norvik.dk T (+45) 7020 5444

Ansvarsfraskrivelse: Informationer i nærværende skrivelse er baseret på oplysninger modtaget fra ejeren af ejendommen. NORVIK P/S (herefter NORVIK) garanterer imidlertid ikke for rigtigheden af informationerne. Således garanterer NORVIK ikke for, at informationerne er korrekte. NORVIK udbyder alene nærværende skrivelse og materiale som en informationskilde til interesserede lejere. Skrivelsen og materialets indhold er ikke et tilbud og er ikke en opfordring til at leje eller udleje, men er alene af orienterende og vejledende karakter. Oplysningerne erstatter ikke juridisk, regnskabsmæssig, skattemæssig eller anden professionel rådgivning, og NORVIK opfordrer interesserede lejere til at søge professionel rådgivning, før der træffes beslutninger eller foretages dispositioner. NORVIK frasiger sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab eller skade uanset dennes art, som kan have sin årsag i anvendelsen af information fra nærværende skrivelse.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14

Made with FlippingBook Digital Publishing Software