Perennials - Stauden - Vaste Planten | 2022 - 2024

Aurinia saxatilis (Alyssum) Summit

EN A nice, easy to cultivate spring perennial with yellow flowers on short flower stems. DE Eine schöne, leicht zu kultivierende Frühlingsstaude mit gelben Blüten auf kurzen Blütenstielen. NL Een mooie, makkelijk te kweken vaste plant voor het voorjaar met gele bloemen op korte bloemstelen.

Mar.-Apr. | März-Apr. | Mrt.-Apr.

9-12 cm

15 cm

5

Summit

Bergenia cordifolia Shoeshine

EN Much more compact than traditional varieties with flowering up to 100% early in the season. Two new colors to complete the series. DE Viel kompakter als traditionelle Sorten, die schon am Anfang der Saison fast zu 100% in Blüte steht. NL Veel compacter dan traditionele variëteiten met bloei tot 100% vroeg in het seizoen.

Mar.-May | März-Mai | Mrt.-Mei.

9-15 cm

20-30 cm

3

Rose, Appleblossom

Appleblossom

Rose

Pink

69

Perennials | Stauden | Vaste planten

Made with FlippingBook Learn more on our blog