Haslev - Befrielsens dag er nær 1945

v

4 En Infanteridivision, ca IO .000 Mand be^tT«?* n-p ? ^ rr* —p“ ' « f S S s w a p j ' a s f i ’g

h7or.4 B ? f “ u U ° i - h a r - ' ta” ? T " ° d 6 t K a l ib S r PSa l n d t “ 75 ” mT ( P r o j 8™ S e t s D i»m e * e ^ ) ° hvor ned 3 Batt°risr- « * * & w En P ^ s e r d m s i o n er bygget op paa lignende Maade som lafanteridivisionpn >>int Vi­ den yderligere et Panserregiment, som har et varierende I n S l i a n L • Infanteristyrke, der er noset mindr* ««,* . Tanks. Panserdivisionens Ferne kalde! PaisergreLderer Infanteridivisionens, er motoriseret, og Trop- VAABENFARVER OG- KENDETEGN PAA TYSKE UNIFORMER.. Vaabenart ___ o-,..-, * T n f a n t e ^ i-^-g ^kuLOcrstroppernes Eantbaand. , ..,, J'7 s*- Hvid Artilleri u^- ■ , Pionerer ' Opklaringstropper Oyldongul Pansertropper Rosa Jægere (Alpejægeré o.l.) Lysegrøn .Pansergrenaderer frøn ” ' Telegraftropper Citrongul I ™ aporttropper Lyseblaa Sanitetstropper Mørkeblaa stroppernc^r Benklæderne og rødt Roversopslag paa Kappen. Skulder- h a ^ K i s S ^ r d e r ^ U l11« tfviige Officerer l p - P'ti^e + ’ dækket af oøivfletværk eller Sølvbaand med flerp p1~ ten. Korporaler h å ^ ^ n e r n s r e ^ S r ^ i med Sølvsnor langs Kan- R - T n - p + - . r o . , v v , ~ + t t ‘j, n e r e vmKler paa Overarmen. - r ø n L f S ? ? V “ ? ? f 0rS“ - Mummerplader er ner og Flyvepladser, dels v U An,ilj,ft^yts° Sdkigs! ” * n O T “ “ « * ' d e n d T i i f t e r K1grTOe°orrde1S o l f r M d r St for U S°lda t ^ , der er tilknyttet do fly- . Skulderstropperne? ! ! r ’ dor er tilknyttet Lystartilleriet (Anker paa er mærket WM og et Nummer ^ m e e n h e d e r paa Landjorden. Automobilernes Nummerplader D- Andre Styrker: Organisationen Todt: Khakiuniform med rødt Armbind med sort Hagekors i hvid Oirlcel. Sohalburgkorpset ("Danskere"): Danske Khakiuniformer med Hagekors paa den ene Side af Kraven Korsets Hager or bøjet, saa de danner et Sommers Vagtkorps ("Danskerd") :Srto'Uniformer01'"0 ’ danske Iiaandva3ben. Marinovægtero ("Danskere") Mørkeblaa Uniforme;, som kan minde om det civile Luft_ ^ E l ^ n e r ^ U _ a t ^ D r r a t P£ n d r s „ ? “ tet^ f i f o ! L l Hagek0rS°t “ d“ '

.V

Made with FlippingBook - Online magazine maker