Telefonnøgle Næstved 1943

'

•i* A? r

- f ffi.ftV.^^v;* e ^

Telefon »«l*

. Bilerudlejes '" gu Peter Jensen 5’i I (v #4 F m »« i *I| H. JUUL HANSEN %utf* Ilrl» lro-lii\ii»lli«t#»r. jrrnhiinfKiidr A. Alt elektrisk Instatlation&arbejcL ft udfores. ,f I Bedste Arliejd« til rimelig I V III. 122 } FRUGTKÆLDEREN NV ØSTER GADE NÆSTVED TELEFON 1123 Frugi og Grøntsager Msrtit Idvalr |MI|g%ie Priser Til. 1227 \u(. MltUI* I ortmndlor.

CB I f «i :'’r 5 U N O ItadMkc l|tll Jbwltcnrr II, 1, fal

782

C C 'S * ' 5 s UQ ^ |

mmi Jff FSM farveri - renseri ® ” ........... i FLET ON 0*9-194?

H. O. BIRK STED % Trslart - Bygningsartikler Korn - Foderstoffer - Kunstgødning

Tulefon: 1600

Telefon: 1600

»##*#*»#»»»*»<

o;i ^ . ff b

N/ESIVFG KU I i KOKS KOMPI GHl (roer. m o . sirkstro « eutroeetv npns ) 1420 telefon 1420

I Benzin Olie Gummi

OHsIialt ., Inroifcls. MMMM- ■fctir

a i

J

(

O % HMNMiKfP - HANDOS & LANDBHUGHIK triirsN 243 GLUMSØ, nr. 123 EVERPRUP, TI f 36 KARREB/fKSMtNDf, AF 76 TOKSV^RD. TIE 82 I I nnÉÉÉfilKb^U I

rt-N

AttloriittrI ™ , , Foil »rdler

I Kl.« Automobil vmrkAted.

Generatorer Hl ethvert rormaal, beregnet for Brmnde, Torv

*°T

og Tervekotco. leveres. Ifdi)ell«nd. rHiccu Person* og Lastvogne - V o I jo . Lastvogne mtoht vntMii« i mnio W. Jiiul Andersen £ Co. Ringstedgadetl. Næstved. Telefon 15ilf| l o limit? femte Prisat K** ******* * ****+• AADANSK SHELL NÆSTVED Distrikt v. Axel S. Larsen Bsvuin • Petroleum Solorolis Smsrsolis Kontor og Lager: Brolorv Telefon 270 po»lkonfo 7006

ti 1 j$ S, TLF. 1616 NÆ8TVED KULIM PORT * CARL SEVERINSEN A/8 NY HAVN Ff. CA LUM BR DR. J ANSENS BENZIN DEPOT 1 P.riro.ea.*| l» Telefon lom L ^wmmm rita en gros - Benzin — Pefrolrum — en deijtil LONDON MAGASINET ;fe " $ >'■ V* * 'ffl' S T V É D >?TELE f..O N' '648. 'aptr • Protokol!ar bil.deri Kontorartikler Ladprygrei Moderne vHeiteklæder v

;iC

Made with FlippingBook - Online magazine maker