วารสารบางมด เล่มที่ 2 (เสริมหน้าอก)

1 / 2 0 1 8

F R E E C O P Y

F O R T H E B R E A S T . W E D O T H E B E S T .

@bangmod

bangmodaesthetic.com

Bangmod Aesthetic Center

6 N E W S & E V E N T S 3 B R A N D A M B A S S A D O R

2 B E F O R E > > A F T E R 5 D O C T O R ’ S TA L K

1 F O R T H E B R E A S T . W E D O T H E B E S T .

Made with FlippingBook flipbook maker