Næstved Kommunes stamtræ 1842-2007

Næstved Kommune og forgængerkommuner 1842-2007

Næstelsø-Mogenstrup 1842-1962

Fladså Kommune 1970

Fladså 1 1962-1966

Vejlø-Vester Egesborg 1842-1962

Rønnebæk 1913-1962

Holme-Olstrup 1913-1966 Holmegaard 1966-1970

Rønnebæk-Holme Olstrup 1842-1913

Fladså 2 1966-1970

N Æ S T V E D K O M M U N E

Hammer 1908-1966

Lundby 1908-1967 Køng-Lundby 1967-1970 Vordingborg 1970

Hammer-Lundby 1842-1908

Rønnebæk og Vejlø sogne indgår i 1970 i Næstved Kommune

Snesere 1842-1970

Everdrup 1842-1970

Holsteinborg-Venslev 1842-1966 Ørslev-S.Bjerge 1942-1966

Fuglebjerg Kommune 1970

Holsteinborg 1966-1970

Kvislemark-Fyrendal 1842-1966

Fuglebjerg 1926-1966

Holsteinborg-Venslev Ørslev-S. Bjerge Skælskør 1970

Fuglebjerg-Krummerup 1842-1926

Krummerup 1926-1966

Førslev 1842-1966

Kvislemark og Fyrendal sogne indgår i 1970 i

Fuglebjerg 1966-1970

Tystrup-Haldagerlille 1842-1966

Fuglebjerg Kommune

Hårslev-Tingjellinge 1842-1966

Gunderslev 1842-1966

Holmegaard Kommune 1970

Holme Olstrup 1913-1966

Rønnebæk-Holme Olstrup 1842-1913

Rønnebæk 1913-1962 Fladså 1 1962-1966 Fladså 2 1966-1970 Næstved 1970

2 0 0 7

Holmegaard 1 1966-1970

Fensmark-Rislev 1842-1966

Rislev sogn indgår i 1970 i Næstved Kommune

Toksværd 1842-1970

Marvede 1905-1970

Næstved Kommune 1970

Marvede-Hyllinge 1842-1905

Hyllinge 1905-1970

Sct. Peders landdistrikt 1842-1924

Næstved Købstad 1923/1924-1969

Sct. Mortens landdistrikt 1842-1923

Næstved Købstad 1969-1970

Rislev sogn (Holmegaard Kommune) samt Vejlø og Rønnebæk sogne (Fladså Kommune) indgår i 1970 i Næstved Kommune

Næstved Købstad 1869-1923

Karrebæk 1842-1969

Fodby 1842-1970

Vallensved 1842-1970

Herlufsholm 1842-1970

Suså Kommune 1970

Glumsø-Bavelse 1842-1962

Glumsø 1962-1966

Suså 1 1966-1970

Næsby-Tyvelse 1842-1962

Sandby-Vrangstrup 1842-1966

Skelby 1842-1966

Herlufmagle- Tybjerg 1963-1970

Aversi 1842-1963

Herlufmagle 1908-1963

Herlufmagle-Tybjerg 1842-1908

Tybjerg 1908-1963

Udarbejdet af NæstvedArkiverne

Page 1

Made with FlippingBook - Online magazine maker