Skattebogen for Næstved Købstad 1938-1939

SKATTEBOGEN

FOR

NÆSTVED KØBSTAD 1938-39

PRIS 1 KR.

Et Billede fra Næstved nye Havn.

t

SKATTEBOGEN

FOR

N Æ S T V E D K Ø B S T A D

1937-38

Aktieselskabet „Næstved Tidende's Bogtrykkeri — Næstved 1938.

Indholdsfortegnelse:

Marievej ........................................Side 30 Møllegade .......................................... -30 Møntergade ....................................... -30 Niels Juelsvej .................................. -31 Ndr. Farimagsvej ............................ -31 Nygade ............................................... -32 Ny Jembanevej ............................... -32 Nyvej .................................................. -33 Ny Østergade ................................... -33 Odinsvej ............................................ -34 Oscarsvej ........................................... -34 Ostenfeldtsvej .................................. -34 Peder Bodilsvej .............................. -34 Peder Syv sv ej.............................. -35 Præstøvej .......................................... -35 Rampen .............................................. -38 Ramsherredgade .............................. -38 Reistrupsvej ...................................... -39 Riddergade......................................... -39 Ringstedgade .................................... -40 Ringstedgades Forl ........................ -40 Roarsvej ....................:..................... - 42 Rolighedsvej ...................................... -42 Rosenvej............................................. -43 Rugvænget......................................... -43 Sagasvej............................................. -43 St. Mortensgade .......................... - 43 St. Peders Kirkeplads ................. -43 Sjællandsvej ...................................... -44 Skomagerrækken........................ -44 Skovvang............................................ -44 Skyttemarksvej ................................ -44 Slagkildevej ....................................... -46 Sortebrødregade .............................. -46 Sterkelsvej .......................... Tagensvej .......................................... -47 Teatergade ........................................ -47 Thorsvej ............................................. -47 Torvestræde....................................... -48 Valmuevej .......................................... -48 Vinhusgade ........................................ -48 Violvej ................................................ -49 Vordingborgvej ................................ -49 Ydunsvej ............................................ -50 Ægirsvej ............................................ -50 Ømevej .............................. Østergade .......................................... -50 Vordingborgvejs Forlængelse ... - 52 Nygaardsvej .......................... -52 Meistersvej ........................................ -53 Danavej ....................................... -53 Aaderup By ...................................... -53 Ved Skibsværftet ............................ -54 GI. Smedie ......................................... -54 Kobberbakken ................................... -54 Grimstrup Børnehjem..................... -55 Grimstrupvej ..................................... -55 Sandholmsvej .................................... -55 R yttervej............................................ -55 Grimstrup M a rk ............................... -56 Aalestoksgaarden............................. -56 Lillebil-Centralen.............................. -56 Ønskevillaen ...................................... -56

Aagade .............................................Side 7 Adelsvej .............................................. - ? Akseltorvet ........................................ - 7 Albanivej ........................................... ~ 8 Amtmandsgade .............................. - 8 Bakkevej ............... -....................... - 8 Baldersvej ....................................... - 8 Brandtsgade ................................... - 8 Bredstræde ...................................... ~ 9 LI. Bredstræde ............................... - 9 Brogade ........................................... - 9 Bygvænget ...................................... - 10 Bækkevej ......................................... - 10 Dehnsvej .......................................... - 10 Ejlersvej .......................................... - 10 Emilievej ......................................... - 10 Enghavevej ..................................... - 10 Enigliedsvej ..................................... - 11 Farimagsvej ................................... - 11 Farvergade ...................................... - 14 Fasanvej .......................................... - 14 Fixvej .............................................. - 14 Forsørgelseanstalten .................... - 14 Fredensvej ..................................... - 14 Freiasvej .......................................... - 15 Friggasvej ....................................... - 15 Fyensvej .......................................... - 15 Gallemarksvej ................................ - 15 LI. Gallemarksvej .......................... - 16 Bag Bakkerne ............................... - 16 Gartnervænget ............................... - 16 Godthaabsallé ................. - 16 Gottliebsvej ..................................... - 17 Gramsvej.......................................... - 17 Grønnegaarden............................... - 17 Grønnegade ..................................... - 18 Grønvej ........................................... - 19 H. Homemannsvej ....................... - 19 Havnen ............................................. - 20 Havrevænget ............................... - 20 Helgesvej ....................................... - 20 Hermansensvej .............................. - 20 Hjultorvet ....................................... - 20 Hovmannsvej .................................. - 20 Hvedevænget .................................. - 21 Ivar Hvidtfeldtsvej ....................... - 21 Jag tv ej.............................................. - 22 Jernbanegade ............... ;.............. - 22 Johannebjerg ............................... - 23 Jyllandsvej ...................................... - 23 Kastanievej ..................................... - 24 Kildebakken ................................... - 24 Kildemarksvej ............................... - 25 Ved Kilden ...................................... - 26 Kildevænget ................................... - 26 Kindhestegade ............................... - 26 Kirkestræde ................................... - 27 Kompagnistræde ........................... - -27 Kornbakken ................................... - 28 Kahlersvej ....................................... - 28 Købmagergade .............................. - 29 Lindevej ........................................... - 29 Maglemøllevej ............................... - 29

-46

-50

Anmærkninger:

Ligningsprocenten for Formue- og Lejlighedsskat er 10,0 og for Menighedsudgifter 1,05. Udfor hvert Navn i omstaaende Liste, der er arrangeret paa samme Maade som den officielle Skatteliste, er anført det samlede Beløb, vedkommende skal svare i Formue- og Lejlighedsskat samt Bidrag til Menighedsudgifterne, idet Ørene dog ikke er medregnet. For de Skatteydere, der ikke deltager i Menighedsudgifter, vedrører det anførte Beløb kun Formue- og Lejlighedsskat. Det bemærkes, at en Del Skatteydere i det tidligere Set. Peders Landsogn har procentvis Skattenedsættelse i H. t. Indlemmelses- betingelserne. Fortegnelsen over Skatteyderne er ordnet gadevis i H. t. de sidst optagne Mandtalslister. Udgiveren paatager sig intet Ansvar for eventuelle Fejl i de an­ førte Beløb, Navne og Adresser.

Næstved Købstad:

Dagmar Bøttiger, Kollektrice Ingrid Jensen, Husassistent Kjeld Hage, Læge Jørgen Scheel-Bech, Købm. 2834 Maren Martha Hansen, Husass. 49 Erik Th. P. Kristensen, Eksp. 5 2 Alma Bolm, Enkefrue 121 Edw. Johs. Bjørn, Cigarhdl. 121 Poul Erik E. Pedersen, Arbm. 16 Johannes Grandahl, Malersv. 154 4 AdelgundeUnsgaard,Dommerf. 1679 Kristine M. Manøe, Husbest. 143 Tage Bryde Petersen, Ingeniør 287 Erik Kai Ebbesen, Læge 1602 Ellen M. D. Simonsen, Husbest. 18 Chr. Lundstein Ibsen, Bankbud 112 Sv. Lundstein Ibsen, Tømrersv. 204 5b Rs. P. M. Petersen, Fabrikant 176 Hanne F. Andersen, Detailhdl. 37 Kirsten Pedersen, Rentier 40 Niels E. Møller, Købmand 3 Hans Petersen, Støberiarbejder 93 6 Emil G. Sauer, Malermester 176 Else M. Sauer, Tandtekniker 5 Erling Sauer, Malersvend 16 Henry Aa. Sauer, Tømrersvend 27 Hans Paul Nielsen, Gartner 77 Paul O. D. Nielsen, Dekoratør 85 Erna R. Nielsen, Ekspeditrice 8 Tage E. Jensen, Kommis 160 Sigrid Nielsen, Husjomfru 22 Niels J. Wimmer, Kirkebetj. 68 Carl Willy Wimmer, Fabrikarb. 93 Ellen E. Wimmer, Eksped. 5 Chr. Østergaard Petersen, Mek. 16 Hotel „Akselhus“ : Svend Hansen, Hotelejer 2983 Knud Holm, Kok 8 Helga Sliva, Køkkenpige 20 Ella B. K. Jensen, Smørrebrødsj. 49 Marie S. Christensen, Stuepige 77 Egon Ørskov Hansen, Ekspedient 99 Johan Ingom Nielsen, Eksp. 38 Martin Aaskov, Murersvend 165 Kristen V. Jensen, Tobaksh. 320 Hans C. Sønnichen, Eksped. 182 Thv. E. Sillesen, Eksped. 182 Følmer Jensen, Arbm. 198 Arne Pedersen, cand. pharm. 0 10 Georg Christensen, Boghandler 1232 Marie Elisabeth Hansen, Husass. 11 11 Ejnar Aug. Sauer, Musiker 127 Mogens Scheel, Inspektør 5 Ruth Ebba Larsen, Husass. 22 12 Carl Christens, Apoteker 5105 99 8 552

Aagade. M. Hestbek, Handelsmedhjlp. 215 Alfred L. Jensen, Disponent 773 Helga Vorbeck Petersen, Kbm. 68 Betty Vorbeck Petersen, Modist 27 V. Vorbeck Petersen, Medhjlp. 11 226 8 Harald Moming, Købmand Marie Jensen, Husassistent N. Arndt Petersen, Kommis K. C. Knudsen, Fotograf Clara Knudsen, Fotografmedhj. Eva Knudsen, Kontorassistent Kaja Knudsen, Sparekasseelev Grethe Knudsen, Husassistent 11 E. Rasmussen Handelsmedhjlp. 176 H. Hansen, Kommunebogholder 939 — “ ' 381 176 585 88 248 16 10 Chr. Elbo, Skræderm. Otto Elbo, Journalist 10 Lars Olsen, Papirarbejder Hans Olsen, Papirarbejder 11 N. Friis, Vognmand Aage Friis, Vognmand 12 Sofus Sivertsen, Pensionist Anna Hansen, Husbestyrerinde 160 Gunner Jørgensen, Bademester 226 14 O. P. Arentoft, Pensionist 101 L. Arentoft, Journalist 16 M. B. Larsen, Lokomotivfyrb. 39 16 K. Rastrup Smith, Journalist 132 Tscheming Larsen, Journalist 93 J. P. Sonne, Kommunelærer 18 Rs. Nielsen, Købmand 1049 Edith Jensen, Husassistent 11 Adelsvej 1 Kristoffer Andersen, Husejer Maren Jensen, Husmoder Henry Luttermann, Arbmd. 3 Niels Petersen, Papirarbejder Ninna Petersen, Husassistent Andersen Kragh, Aldersr. P. J. Jensen, Aldersr. Frederikke Jensen, Syerske o Kr. Hansen, Aldersrentenyder Chr. Hansen, Garderobeforp. 7 Jens C. G. Baes, Papirarbejder Sophus V. Baes, Aldersr. Sophus V. M. Baes, Snedkersv. Ingeborg A. Baes, Strygerske Villiam S. Baes, Blikkenslagerl. Akseltorvet. 1 Jørg. P. Scheel-Bech, Isenkr. 2517 79 3 11 77 5 2 2 5 2 88 88 2 85 11 5 93 15 232 82 88 160 Arno Angel, Kommis 154

309

8

Esther Kammersgaard, Damefr. 5 Else Kammersgaard, Telefonist 49 12 C. Klitgaard Lund, Direktør 1265 Emma Kulpa, Husass. 5 Einar Iversen, Købmand 1475 Aage Braae, Læge 2795 H. Sørensen, Enkefrue 276 Emma Aarøe, Enkefrue 569 Børge Aarøe, Sekretær 287 Karla Nielsen, Husass. 22 Østergaard Rasmussen, Tandl. 226 Amtsgaarden: Gustav Toft, Amtmand 2127 Margrethe Larsen, Husjomfru 88 Anna Carl, Husass. 8 Inge Mørch, Sekretær 160 Bakkevej. 1 Fr. Steffensen, Journalist 414 Mariane Frandsen, Husmoder 5 Herluf Frandsen, Organist 8 3 Inger Thorsen, Kommunel. 513 Baldersvej. 2 Viggo Nielsen, Journalist 425 6 J. P. Jensen, Pensionist 77 Karen Brodthagen, Ekspeditrice 287 8 Ane Hansen, Enke 5 Karlo Christensen, Slagteriarb. 74 10 Ane Jensen, Syerske 3 Otto Petersen, Maskinarbejder 82 12 N. P. Johansen, pens. Ledvogter 101 14 Carl Alfred Jensen, Papirarb. 209 Børge C. Nielsen, Konfekturehdl. 5 Brandtsgade. 1 H. Ploug, Handelsmand 5 Axel Jæger, Arbmd. 121 J. A. Jensen, Detailhdl. 1082 Else Marie Jensen, Ekspeditrice 49 3 Maren K. Eriksen, Enke 3 Margrethe Hansen, Invalider. 5 Jens Hansen, Aldersrenten. 2 Gudrun Larsen, Gartner 5 Marie Larsen, Arbejderske 13 4 Vald. S. Andersen, Papirarb. 209 Richo Andersen, Medhj. 5 Karen Mortensen, Ekspeditrice 22 Niels Hansen, Arbmd. 5 Børge Hansen, Arbmd. 5 Johs. V. Hansen, Arbmd. 5 Karl H. Th. Hansen, Arbm. 62 Anders Fr. A. Ploug, Aldersr. 2 Aug. Fr. Jørgensen, Aldersr. 2 5 Jens Nielsen, Snedkermester 193 Nanna Pedersen, Husbest.inde 13 Theodor Nielsen, Snedkerm. 226 6 Peder Larsen, Aldersr. 2 Anthon Olsen, Arbm. 82 Henry Alb. Andersen, Arbm. 104 Niels P. Olsen, Prøvemester 209 7 Anna C. Olsen, Aldersrenten. 2 Lars Chr. Petersen, Mælkefh. 143 Knud B. Petersen, Maleri. 11

Anna Marie Hansen, Husass. 38 Edith Marie Petersen, Husass. 33 Hans Andersen, Medhjælper 96 Marie Kirstine Jørgensen, Aldersr. 2 Peter Christensen, Tømrersvend 204 Albanivej. 1 H. B. Olsen, Entreprenør 77 Rasmus J. Nielsen, Arbm. 82 2 Hans J. Hansen, Papirarb. 99 Ejnar Hansen, Barbermester 198 Frank Grandahl, Elektriker 36 3 Carl Henriksen, Elektriker 16 Karl V. Christensen, Vejmand 127 4 Anders Jensen, Fyrbøder 176 Niels Fr. Harboe, Papirarb. 176 Edith Harboe, Kontorist 154 Amtmandsgade. 2 A. N. R. Elmquist, Overdyrl. 2226 Agnes Simonsen, Husass. 11 Ejler Hansen, Aldersr. 2 Harry Gents, Telefonform. 243 Jens Jensen, Billedhugger 14 Svend Holst, Direktør 1513 Valborg Sørensen, Vicevært 5 Gustav Sørensen, Organist 96 Chr. Lauridsen, Murersvend 221 Carlo E. Larsen, Papirarbejder 215 Svend Schou, Tapetserer 215 3 Hansine Hansen, fhv. Rullerske 5 Oline Olesen, Aldersrenten. 2 Elise Hansen, Aldersrenten. 2 4 Søren P. Iversen, Skomagerm. 16 Emma Sophie Poulsen, Aldersr. 2 Ellen Poulsen, Kontorist 248 N. P. L. Rasmussen, Slagtersv. 93 Gustav Svendsen, Maskinarb. 171 5 Karl Edv. Nielsen, Chauffør 82 Hans Larsen, Chauffør 107 Otto Louis Larsen, Arbmd. 74 Aksel K. Petersen, Arbmd. 6 Martin Andersen, Arbmd. 2 Mette Date, Aldersrenten. 2 6 Georg Jørgensen, Trikotagehdl. 292 Agnes Nielsen, Syerske 5 Mary Nielsen, Husass. 5 Arthur Steenberg, Lagerforv. 160 Frede Hansen, Sadelmager 5 Anna Høyer, Viktualiehandler 85 Kristen Andersen, Arbejder 101 7 Lars Christensen, fhv. Murerm. 143 Carl S. Christensen, Murerm. 209 Sv. Aa. Christensen, Murersv. 193 Poul E. Christensen, Murersv. 160 Isabella Ditlevsen, Husmoder 3 Frank Ditlevsen, Montør 237 8 Anna Sofie Hansen, Rullerske 6 Tove Hansen, Kontorass. 5 Niels Bode, Murer 71 9 Christen Pedersen, Arbmd. 82 Niels Pedersen, Medhjælper 16 Sv. Aa. Pedersen, Kommis 33 H. K. Kammersgaard, Arbmd. 143

9

Willy M. Hansen, Træarb. Jens P. Poulsen, Støberiarb. 88 Karl E. Sørensen, Vognmandsk. 22 Ole Mogensen, Kanalarbejder 77 Peter Thv. Nielsen, Arbm. 5 Knud V. Petersen, Medhjælper 13 Kristian Thomsen, Medhj. 8 23 Arthur Stegeager, Købmand 99 Carl Meyer, Pølsemager 107 Karl K. Nielsen, Værkfører 502 Sv. Aage Mortensen, Medhj. 55 26 Herm. Andersen, Kartoffelhdl. 5 Vald. R. Hemmingsen, Papirarb. 226 Rasmus Nielsen, Aldersr. 2 Chr. Kj. Mortensen, Tandtekn. 5 Ejgild Pedersen, Bogh.medhj. 11 Kaj Hansen, Kommis 16 Bertha K. H. Jensen, Invalider. 5 Bredstræde. 1 Alfred F. Nielsen, Aldersr. 2 Helge K. A. Nielsen, Medhj. 38 Aksel H. Mortensen, Arbm. 15 4 Karen M. K. Hansen, Arb.ske 55 Johanne M. Sørensen, Arb.ske 5 5 Bertha M. Olsen, Aldersr. 2 Theodor O. Poulsen, Arbm. 37 7 Mette S. Christiansen, Aldersr. 2 Johanne S. Jensen, Aldersr. 2 Ernst V. H. Christensen, Arbm. 14 Kaj Aage Hansen, Arbm. 15 9 Daniel Jensen, Baadfører 226 Jens P. Nøhr, Malersvend 110 Frederik Jacobsen, Arbm. 74 Johs. H. Jensen, Tømrersv. 99 Lille Bredstræde. 5-7 Jensine K. Jørgensen, Aldersr. 2 Otto Larsen, Medhjælper 55 9 Hans J. Emanuelsen, Arbm. 160 Hans C. Emanuelsen, Arb-dreng 27 11 Fr. Wollander, Aldersr. 2 13 Chr. F. D. Jakobsen, Arbm. 82 Morten Kristiansen, Arbm. 5 Brogade. 1 Niels Jørgensen, Tømrer 414 Niels H. Sandahl, Bødkersv. 55 Hans L. Jensen, Bødkersv. 5 Viggo D. Larsen, Murersvend 88 Stine J. Larsen, Arbejderske 5 Edvin N. Nielsen, Arbm. 171 Ludvig Hansen, Tøffelmager 15 Dorthea K. Olsen, Aldersr. 2 Thv. M. Christensen, Bødkerm. 143 Emmy J. E. Christensen, Syerske 5 Henrik E. Nielsen, Laborant 44 Bernh. H. Clausen, Papirarb. 99 Harry E. L. Nielsen, Arbm. 3 Chr. Petersen, Papirarb. 226 Bjarne N. Petersen, Assistent 149 Maren K. Hansen, Damefrisør 55 Erna A. Hansen, Modist 182 2 Hans P. Nielsen, Gaardskarl 16 82

Ane K. Andersen, Aldersr. 2 Jens P. Johansen, Vognmand 226 Jens E. Johansen, Tømrersv. 85 Hans J. Jensen, Arbm. 74 7a Anders Poulsen, Aldersr. 2 Hanne Larsen, Ekspeditrice 85 Marie Frandsen, Husmoder 5 Helmer Frandsen, Snedkersvend 154 And. Fr. Nielsen, Tømrersv. 107 7b Sofus Jensen, Arbm. 64 Inger Jensen, Ekspeditrice 5 Henrik E. Jacobsen, Arbm. 11 Hans Chr. Andersen, Aldersr. 2 Dorthea C. Jensen, Aldersr. 2 Frederik Moukjær, Bagersvend 87 7c Marius J. P. Hansen, Arbm. 82 Christiane M. K. Larsen, Aldersr. 2 Anna Nora Nielsen, Enke 5 Maren N. P. Nielsen, Husass. 5 Poul E. Abrahamsen, Tømrersv. 248 Anna M. Madsen, Fabrikarb. 5 7d Hans P. K. Madsen, Arbm. 116 Andreas J. Andersen, Elektriker 104 Hans P. Rasmussen, Aldersr. 2 Otto Thorv. Jensen, Arbm. 79 Helene Ketty Jensen, Husass. 5 8 Karl G. Ludvigsen, Papirarb. 40 Jens Chr. Hansen, Arbm. 3 Carl A. G. Hansen, Arbm. 14 9 R. L. Andersen, fh. Beslagsmed 193 10 Hans Peter Hansen, Arbm. 36 Chr. Larsen, Snedkersv. 127 Johanne Kammersgaard, Pap.arb. 40 Peder Hansen, Arbm. 5 Sidse M. H. Petersen, Rentier 3 Karen H. Christensen, Papirarb. 62 Karen K. Rasmussen, Detailh. 165 11 Ole Pedersen, Støberiarb. 112 Gerda M. Pedersen, Husass. 5 12 Hans Larsen, Aldersr. 2 Karen Marie Larsen, Husass. 5 Jens Peter Larsen, Arbm. 15 Ove P. Knudsen, Arbm. 6 14 Chr. M. Andersen, Arbm. 99 Evald Hansen, Chauffør 71 15 Simon Boels Enke, Mejeriejer 99 16 Vilh. Jørgensen, Chauffør 101 Kirsten R. Olsen, Husmoder 4 Hans Erik Olsen, Handelslærl. 5 17 Otto Petersen, Træarbejder 104 Henry C. E. Hemmingsen, Arbm. 35 E. Kjeldgaard Ottesen, Træarb. 104 18 Hans J. S. Hansen, Maskinf. 193 Edvin K. Hansen, Tømrersv. 237 19 Hans Danholt, Pensionist 292 Axel Danholt, Overofficiant 331 20 Christen Christensen, Pens. 160 Johs. Christensen, Kommuneass. 204 21 Jens Christensen, Murerm. 99 Lydia V. Christensen, Eksped. 96 Ruth E. Christensen, Eksped. 88 Jensine K. Christensen, Husass. 11 Chr. P. Ladefoged, Murerm. 176 22 Peter Hansen, Toldbetjent 176 Aksel H. Jørgensen, Bagersv. 193

10

Jens P. Frederiksen, Arbm. Svend Frederiksen, Arb.dreng

38

Jens H. Nielsen, Træarb. Rigmor Nielsen, Træarb. Johanne M. Nielsen, Husass. Niels Schoubye, Amtslæge Astrid H. Kuld, Husass. J. Chr. Righolt, Direktør Ema Marie Nielsen, Husass. 13 H. A. Birksted, Landsretssagf. 2475 Gurli E. Hansen, Husassistent 13 H. U. Meyer, Ing., cand. polyt. 591 3-5 Hugo W. Kahle, Farvermester 259 Erling O. W. Hansen, Smed 160 Lars P. Sørensen, Landarb. 3 Ehlers Østergaard, Træarbejder 37 Søren B. J. Munk, Søfyrbøder 99 Maren K. Stilling, Pensionist 5 Niels P. Botoft, Murermester 15 Viktor Botoft, Skytte 5 Niels P. Jensen, Arbm. 3 Svend Aage Jensen, Træarb. 60 Hans Chr. Jensen, Arbejdsdreng 18 Ludv. C. Krause, Bagerm. 71 Karl M. Christensen,Tømrersv. 127 Arthur Cortz, Restauratør 348 4 Hans P. Christensen, Købmand 99 Carl G. Christensen, Handelsmh. 49 Kr. E. Jakobsen, Skomager 27 Lars Chr. Jensen, Gaardskarl 14 6-8 Ove B. Hansen, Overinspektør 469 Fr. Eriksen, Musikhandler 243 Trude Eriksen, Frøken 5 S. C. Christiansen, Kleinsm. 535 Kaj Hansen, Papirarbejder 226 Bernth Z. Andersen, Arbm. 27 Kristian Z. Andersen, Arbm. 127 Kaj Hansen, Medhjælper 8 Jens Gustav Jensen, Kommis 127 7 Chr. Lorenzen, Købmand 1049 Eivind Lorenzen, Lærling 5 Chr. Jensen, Urmager 88 9 Axel Larsen, Købmand 4425 Anna Lindager, Frk. 0 Jørgen M. Lindager, Kommis 11 Vibike M. Hansen, Husass. 11 Bertel Præst, Repræsentant 154 10 E. Bollerup, Ing., cand. polyt. 618 Kirsten Jørgensen, Sygeplejeelev 11 Ellen Sofie Stobbe do. 18 Eva M. 0. Madsen do. 16 Else Hyldgaard do. 22 Ruth Vibeke Sørensen do. 11 Inger E. Poulsen do. 248 Margot Gabrielsen, Sygeplejerske 55 Aage Jensen, Kobbersmed 176 Judith Hansen, Pottemageri. 8 Gunnar Nielsen, Bagermester 127 Marie G. D. L. Petersen, Eksp. 5 August Andersen, Maskinforh. 64 Hans Otto Larsen, Medhjælper 40 226 16 5 1618 38 127 Bygvænget. 1 Carl Fr. Weigel, Bogholder 127 John H. B. D. Jensen, Chauffør 62 3 Arthur H. Appelby, Vulkanisør 85

5

Bækkevej. 10 Niels P. E. Persson, Sadelmager 77 Alfred E. Persson, Arbejder 11 12 H. Fr. Jørgensen, Savværksejer 381 H. C. S. Bech, Ingeniør 110 Dehnsvej. 1 Niels Elmer, Pensionist 193 Ester E. Thomsen, Husbest.inde 11 3 Herm. Nielsen, Overmaskinf. 1082 Tage A. Nielsen, Maskinfører 303 Waage V. A. Nielsen, Maskinarb. 5 4 Christen Nielsen, pens. Lærer 259 Oda H. Larsen, Husassistent 5 Richard H. Petersen, Mekaniker 248 5 Carl Fr. Jensen, Gaardskarl 38 Charles B. Pedersen, Varmem. 99 Jens P. Petersen, Aldersr. 2 Selma N. Petersen, Eksped. 5 H. Andersens Enke, Cigarhdl. 35 Rich. Petersen, Malermester 176 Aage E. Petersen, Ekspedient 209 Villy E. Petersen, Maskinarb. 259 Børge E. Petersen, Malersv. 171 6 Hans H. Larsen, Tjener 259 Kai Jørgen Nielsen, Mekaniker 381 Poul A. C. Pedersen, Arbm. 77 Knud E. Larsen, Arbm. 99 Martha U. S. Jensen, Aldersr. 2 Ellen K. Petersen, Aldersr. 2 Hans Fr. V. Hansen, Træarb. 16 Peter Nicolaj Hansen, Arbm. 3 Vald. E. Barkholm, Kontorist 79 8 H. P. Christoffersen, Maskinf. 292 Rigmor Christoffersen, Kontorist 93 Peder J. Pedersen, Portør 127 Ebba A. M. Hansen, Kontorass. 204 Ej lersvej. 1 Emilie Johanne Nielsen, Enke 15 Aksel E. Nielsen, Gartner 77 Karen D. R. Boesen, Arb.ske 2 Emilievej. 1 Lars M. Hansen, Gaardskarl 40 Louise F. Kristensen, Husmoder 64 Dorthea Kristensen, Husass. 5 Astrid Kristensen, Husass. 5 And. H. Christensen, Lagerarb. 85 Tage Christensen, Eksped, 5 2 Niels P. Pedersen, Entreprenør 917 Knud B. Pedersen, Discipel 5 Elly A. M. Larsen, Husass. 22 4 Martinus Nielsen, Skrædersvend 16 Frits M. Frank, Arbm. 13 Anna D. Sivertsen, Husbest. 5 Aage C. T. Nielsen, Snedkersv. 22 Enghavevej. 1 Victor Petersen, Skrædersvend 17 Aksel V. Jakobsen, Arbm. 71

11

Jens E. Nielsen, fhv. Forpagter 40 L. P. Grøntved, Konsulent 226 K. J. Kristensen, Konsulent 1145 Ellen M. Christensen, Husass. 11 Helga A. V. Jacobsen, Husass. 16 Frederik Jensen, Restauratør 2127 Ejnar Vølxen, Direktør 994 Grete Vølxen, Husassistent 5 Valborg Rasmussen, Husasis. 22 9 Dines Poulsen, Vognmand 585 N. B. Christensen, Chauffør 60 Sv. V. Nielsen, Toldassistent 160 Hans R. Larsen, Chauffør 85 10 N. Thv. Andersen, Fabrikant 8502 Edith M. Hansen, Husass. 13 11 Anna C. F. Christensen, Rent. 5 Gertrud Christensen, Telefonist 187 Karen M. Hansen, Frøken 22 Henriette Hansen, Best.inde 259 12 Hans C. Hansen, Telegrafform. 243 Hertha H. J. Hansen, Husass. 5 13 Marie Madsen, Husmoder 66 Else E. Eriksen, Husassistent 5 Ludvig Madsen, Ølhandler 3895 Sigrid M. Pristed, Husass. 11 Jens Hasselbalch, Portier 143 Thor Scheibel, Tjener 127 13b H. P. Olsen, Redaktør 1878 Signe M. Olsen, Husassistent 5 14 Carl G. G. Melau, Aldersr. 2 Henning Melau, Handelsmand 5 Bergliot Melau, Fabrikarb. 96 15a Gunnar C. Kolding, Depotforp. 5 Karl Rs. Nielsen, Medhjælper 11 15 Ove Ingerslev, Læge 2718 Karen M. Hansen, Husassist. 22 17 Max H. R. Pedersen, Urmager 66 Ebba E. Hansen, Bestyrerinde 171 Ane Sofie Hansen, Aldersr. 2 Kirsten Hansen, Syerske 55 Karen M. Larsen, Kogerske 35 Ane M. Nielsen, Aldersr. 2 Hans P. B. Olsen, Papirarb. 112 Niels L. Olsen, Aldersr. 2 Emil Dyhr, Forvalter 640 Herman Jensen, Husejer 519 Caroline C. E. Laursen, Husm. 3 18 Søren Hansen, Mekaniker 751 Inger Hansen, Klinikfrøken 5 19 Carl Daniel Hansen, Papirarb. 259 Inger Hansen, Kontorelev 5 Ingeborg M. Jacobsen, Papirarb. 96 Sidsel Marie Nielsen, Enke 5 Hans F. H. Bruun, fhv. Pelst. 3 Jørgen Emanuelsen, Aldersr. 2 19a Jens Vilh. Pedersen, Skomager 37 Karl E. Jensen, Tømrersvend 79 Ejvind Tage Jensen, Kontorist 149 Henriette E. K. Hansen, Aldersr. 2 Mette S. F. K. Hansen, Enke 3 20 Knud Demuth, Disponent 107 Anders Larsen, Forretningsf. 486 Anna Liitchen-Lehn, Enkefrue 3 Ragnhild Liitchen-Lehn, Ass. 335 Thorvald Larsen, Vognmand 74

Karl M. Mikkelsen, Repr. Inge B. Mikkelsen, Elev 2 Ejner P. Petersen, Arbm. Simon M. Andersen, Arbm. Arly C. C. Pedersen, Arbm. Johan Johansen, Møllersvend 3 Hanis J. Rasmussen, Former Karen M. Rasmussen, Husass. 4 Axel Andersen, Opsynsmand 160 Hans H. H. Andersen, Konditor 11 5 Chr. J. W. Hansen, Arbm. 127 6 Laur. C. Jørgensen, Arbm. 11 Svend C. M. S. Pedersen, Arbm. 132 7 Aage C. A. Petterson, Maskinarb. 99 8 Victor E. H. Hanisen, Slagter 93 Karen S. Jakobsen, Aldersr. 2 9 Chr. V. Johansen, Fabrikarb. 193 10 Einer Chr. Jensen, Smedesvend 5 Ema Jensen, Kontormedhj. 5 Kaj W. Rasmussen, Kommis 176 11 Hans Chr. Larsen, Aldersr. 2 Jul. V. Jensen, Arbm. 4 12 Niels P. Hansen, Slagteriarb. 121 Knud V. Hanisen, Tømrersvend 85 13 Emil G. Andersen, Aldersr. 2 Lars Chr. Sørensen, Tømrersv. 93 14 Jens Juel Jacobsen, Chauffør 215 Louise Sofie Jacobsen, Husmoder 5 Kristiane L. S. Andersen, Aldersr. 2 16 Ellen M. Pedersen, Husmoder 5 Harry H. E. Pedersen, Musiker 5 18 N. P. Christiansen, Skomagersv. 62 Marie Hansen, Husbest.inde 5 20 Anton Larsen, Arbm. 121 Poul E. Larsen, Gartnermedhj. 5 Harald J. Berg, Kommis 99 Anna K. Jensen, Arbejderske 93 Carl O. Petersen, Papirarb. 160 Enighedsvej. 1 Hans Nielsen, Papirarb. 160 2 Jørg. Christensen, Aldersr. 11 Anders Larsen, Papirarb. 127 3 Robert A. B. Andreasen, Arbm. 11 Peter Chr. Jensen, Aldersr. 2 Louise C. Petersen, Arbejderske 4 Ludv. Th. Larsen, Arbm. 85 Farimagsvej. 1 Wilh. Smith, Konsul, 15398 Agnes Hansen, Husassistent 27 Lilly Irene Nielsen, Husassistent 13 3 Kjeld E. S. Glahn, Assistent 96 Holger Hansen, Medhjælper 60 Einer G. Christiansen, Benzinfh. 160 5 L. P. Nielsen, Maskinfabrikant 486 Ane M. Christensen, Husbeist. 27 7 Anna A. S. Larsen, Husmoder 8 Sofus Aaris-Larsen, Tømrerm. 712 Oluf Aaris Larsen, Tømrerm. 729 Stella Aaris-Larsen, Bankass. 320 Elisabeth Aaris-Larsen, Købm. 60 Julie B. Christiansen, Husass. 8 8 Poul Arne Jensen, Kontorist 154 116 22 74 101 88 68 107 5

12

21 Peter Jensen Terp, Mejerist Christian Nielsen, Pensionist Kr. Kristensen, Overportør 143 Jørgen Peder Jørgensen, Arbm. 226 Laurits Larsen, Arbmd. 464 H. P. Mortensen, Handelsmd. 110 Anne Olsen, Husmoder 5 Herdis Olsen, Kontorass. 85 Margrethe Larsen, Medhj. 16 Lilly Haupt, Husass. 8 Chr. Pedersen, Skrædersv. 82 22 P. Bianco-Boeck, Amtsforv. 1657 23 Em. Petersen, Købmand 35 Vilh. Poulsen, fhv. Købmand 38 Peder Olsen, Brødkusk 127 24 Christiane Hentze, Aldersr. 2 Margrethe Evers, Frøken 176 Hertha Jensen, Enkefrue 16 Cæcilie Hansen, Kontorass. 127 Anna Redsted, Enkefrue 226 P. Henriksen, Portner 16 Martha Henriksen, Kassererske 55 25 J. F. Knudsen, Maskinmester 309 Karl Lykke, Arbmd. 71 Chr. Andersen, Bundskærer 37 Inger Andersen, Frk. 5 Carl Mortensen, Inkassator 309 26 Johs. Wolf, Ritmester 618 Anna Andersen, Husass. 13 Otto Brøndum, Kaptajn 259 Harald Bay-Schmith, Premierl. 165 Magdalene Nielsen, Sygepl. 182 Poul Sonne, Premierløjtnant 226 27 Otto Mathiesen, Snedkermester 16 Viggo Mørkeberg, Vognmand 107 Knud Mørkeberg, Bankelev 5 Anna Andersen, Aldersr. 2 28 Erik Krog Aage, Sagfører 39 Anna Simonsen, Enkefru 397 Laurits Grønlund, cand. pharm. 414 Aase Grønlund, Kontorass. 176 Grete Grønlund, Kontorass. 5 29 Kathrine Hansen, Aldersr. 2 Birthe Svalmstrup, Pensionist 6 Hansine Petersen, Papirarb. 88 H. C. Hermansen, Murersvend 101 Christen Christensen, Murersv. 35 30 N. A. Witting, Repræsentant 4 31 Anna Hansen, Husbestyrerinde 5 Fr. Hansen, Tømrersvend 5 Kristian Pedersen, Arbmd. 5 Gerda Nielsen, Syerske 60 Ernst Henriksen, Murersvend 93 Christen Johansen, Gartner 8 32 Ane Marie Olsen, Sygeplejerske 127 Vald. Handberg, Købmand 651 33 Anton Chr. J. Elsøe, Rentier 5 Hans Thuesen, Forstander 82 Johs. Andersen, Keramiker 259 Peter Larsen, Inspektør 430 Helge Altman, Bestyrer 176 Harriet Larsen, Rentrice 88 Anna Larsen, Husmoder 36 Gerda Larsen, Kontorassistent 143 Svend Jørgensen, Barberm. 14 74 121

Anna Johansen, Aldersr. 2 35 Stefana Andresen, Tandlæge 1149 Dorthea Hansen, Husbest. 27 36 J. P. Jensen, Ejendomsmægler 16 Maja Pedersen, Husass. 8 C. Søllegaard, Købmand 243 Julie Schmidt, Bankassistent 513 Ellen Lindberg, Enke 82 Jenny Petersen, Damefrisørinde 193 Arne Jensen, Lærling 5 Jernbanestationen: Hans Chr. Hollesen, Stationsf. 795 Ellen Hollesen, Kontorist 5 Mette Pedersen, Husass. 5 V. Petersen, Lokomotivfyrb. 104 Chr. Christensen, Togfører 110 Vogterhus Nr. 26: Lars Hansen, Overportør 160 H. A. Petersen, Banearbejder 121 Nora Sørensen, Husbestyrerinde 5 Vogterhus Nr. 27: J. P. Olsen, Pensionist 14 Christen Christensen, Aldersr. 13 Niels Christensen,.Arbmd. 248 38 Rasmus Rasmussen, Fragtmand 861 Hertha Rasmussen, Syerske 5 Frede Lund, Ejendomsmægler 602 Knud Lund, Ejendomsmægler 187 39— 41 J. Vogel, Læge 2602 Ingeborg Andersen, Husass. 16 C. C. Jensen, Restauratør 729 Kirsten Jensen, Husass. 96 Agnes Hansen, Husass. 13 Herm. Madelung, Postkontrolør 773 J. B. Nikolajsen, Postmester 2206 Kirsten Nikolajisen, Barnefrøken 5 Kathe Panton, Husass. 16 40 Peter Jensen, Vognmand 127 H. O. Sørensen, Chauffør 38 43 Borella-Hansen, Handelsgartner 79 45 Maren Clausen, Aldersrentenyder 2 Jakob Clausen, Børstenbinder 5 Johs. Clausen, Murerarbmd. 85 47 Evald Andersen, Vognmand 193 Hansine Andersen, Enke 82 H. E. Hansen, Chauffør 38 Hans Stark, Arbmd. 66 49 Peter Neerup Jensen, Arbm. 143 Ellen Neerup Jensen, Husass. 5 N. P. Hansen, Bagersvend 16 Ludvig Svendsen, Arbmd. 13 51 Karl P. Jørgensen, Bybud 127 Karen Jørgensen, Husass. 27 Alderdomshjemmet: Marie D. K. K. Andersen, Aldersr. 2 Lars P. Andersen do. 2 Kristian Andersen do. 2 Sten H. A. Andersen do. 2 Elisabeth K. Bendtsen do. 2 Julie C. A. Berthelsen do. 2 Marie Sofie Bendtsen do. 2 Anders Christiansen do. 2 Lars J. Christensen do. 2 Karoline Dohse do. 2 Ole Christoffer Eliasen do. 2

13

Anker H. Ring, Politifuldm. Johanne M. Andersen, Købm. Hans O. J. Juhl, Inspektør 469 Laurine Larsen, Kommunel.inde 558 Lars P. Nielsen, Repr. 79 Karen M. P. Nielsen, Kontormhj. 88 Ernst Christensen, Kommunel. 502 Gerda Christensen, Bogh.ske 541 Niels C. Pedersen, Inspektør 143 Erik Hoff Clausen, Købmand 1414 Vagn Schnack, Trafikmedhj. 27 Ejner P. Johansen, Arbm. 154 Anna C. Andersen, Kogejomfru 5 Harry E. Rasmussen, Arbm. 71 Alb. T. Christensen, Chauffør 127 Jens Christensen, Snedkersv. 22 Jens Thirslund, Keramiker 1348 Stella B. Thirslund, Frøken 5 Søren Ib Thirslund, Medhj. 44 Hans J. Jensen, Smedemester 486 Edda Ingeborg Jensen, Kontorist 5 Hans P. Hansen, Papirarb. 110 Aage I. Sørensen, Murersvend 60 K. K. Rasmussen, Handelsag. 1828 Betty Rasmussen, Frøken 0 Ester J. Ambech, Husassistent 13 Hans H. Thomsen, Gaardskarl 35 Else C. Thomsen, Eksped. 149 Jens P. H. Petersen, Overass. 300 Helge P. H. Petersen, Medhj. 22 H. Barfoed, Landinspektør 994 Gerda E. Barfoed, Frøken 0 Emst L. G. Petersen, Overbetj. 453 Oluf H. Harholt, Lokomotivfb. 112 H. P. Aagaard, Murerm. 1513 Poul J. H. Aagaard, Murersv. 176 Elna H. Aagaard, Eksped. 5 Jens P. Larsen, Lokomotivf. 309 Hans V. E. Petersen, Aldersr. 2 Thv. Hermansen, Aldersr. 2 Jacob Stephensen, Aldersr. 2 Fr. A. A. Baes, Maskinarb. 143 Carl G. L. Baeis, Bankass. 237 Knud Baes, Malerlærling 5 Hans Hansen, Snedkersvend 160 Ida A. Clausen, Aldersr. 2 Jul. Hemmingsen, Slagteriarb. 112 Hans Chr. Sørensen, Handelsm. 5 Herman Kahler, Keramiker 1436 Annelise Kahler, Blomsterb.ske 5 Ane Marie Hansen, Enkefrue 35 Holger Jeppesen, Fabrikant 193 P. K. Jeppesen, Fabrikant 243 Maren K. E. Hansen, Husbest. 11 Viggo Hansen, Typograf 127 Emil Chr. Maarth, Læsseform. 40 Niels Chr. Jakobsen, Motorf. 127 Sv. Aage Jakobsen, Kontorelev 38 Niels P. J. Jensen, Arbm. 5 Karl A. Emilius, Overportør 116 Martha Saurmilch, Enkefrue 5 Carla Saurmilch, Kassererske 165 Edith Thomsen, Ekspeditrice 182 And. K. Sørensen, Overportør 110 Hertha E. Hansen, Husassistent 8 259 5

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

55

do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do.

Bertha K. Frank Peder H. C. Haase Mette Marie Hansen Peter Laur. Hansen Lars Peter Hansen Sofie F. Hansen Hans Kr. Hansen Eline Hansen Ane Sofie Hansen Anna K. Hansen Hans Jørgensen Marie K. Johansen Ludvig Jensen Rasmus Jensen Kristian Jensen Ole Jakobsen Karen Jensen Martha K. Jensen Hedvig R. Jensen Anna C. M. L. Jensen Anna Marie Jensen Jens Peter Jensen Karen Marie Larsdatter Etla Marie Larsen

do. 16

56

58

59 60 61

2 Jens Peder Larsen, Pensionist 79 Laura Emilie Larsen, Aldersr. 2 Martine Lydiksen do. 2 Ane Sofie Madsen do. 2 Johannes Nielsen do. 2 Hans Kr. Nielsen do. 2 Rs. P. J. Nielsen do. 2 Johanne F. V. Nielsen do. 2 Ane Margrethe Olesen do. 2 Ane Marie Olsen do. 2 Lars Petersen do. 2 Hans Petersen do. 2 Ane Petersen do. 2 Maren S. Petersen do. 2 Ane Marie Petersen do. 2 And. K. Pedersen do. 2 Hans Pedersen do. 2 Hans P. Pedersen do. 2 Jens G. Petersen do. 2 Kirsten Person do. 2 Petra Marie Rasmussen do. 2 Anna Solbjerre do. 2 Søren Sørensen do. 2 Lars Thomsen do. 2 Anna K. Verup do. 2 Karen Karla Poulsen, Kokkepige 33 Betty V. Fersbøl, Sygeplejerske 143 Anna Andersen, Husassistent 13 Anna Karen Hansen, do. 13 Karen M. Nielsen do. 13 Agnes M. Sørensen do. 18 Else Anna Marie Råbe do. 13 Asta V. R. Hansen do. 11 Ebba E. Pedersen do. 13 Kirstine R. Jensen, do 22 Ane Marie Hansen, Økonoma 287 Jens C. C. Nielsen, Fyrbøder 71 Ebba M. Nielsen, Telefonistinde 33 53 S. Sørensen, Redaktionssektr. 430 R. Rasmussen, Barbermester 651 Allis Rasmussen, Damefrisørinde 44

62

63 64 66

67

68

69

70

71

72

14

Vagner Frederiksen, Snedkeri. 6 Chr. Rasmussen, Papirarb. Ole Chr. Petersen, Papirarb. Karl O. C. Petersen, Bud Rasmus H. Andersen, Skovarb. 7 Lars P. Olsen, Pottemagersv. Anna Olsen, Husassistent 8 Gunnar Føhn Jensen, Træarb. Svend A. J. Larsen, Arbm. Carl S. Espensen, Papirarb. 243 Hans H. Espensen, Ekstraarb. 182 9 Niels C. Jacobsen, Arbm. 77 10 Jørgen Olsen, Skomagerm. 74 Jørgen Esbensen, Landarbejder 16 11 Holger Christiansen, Tømrersv. 104 Maren Olsen, Husmoder 16 12 Carl Hansen, Fabrikant 535 13 H. P. Larsen, Arbmd. 93 Ella Larsen, Invaliderenten. 5 Kaj R. Pauls, Glasarbejder 85 Tora Larsen, Husmoder 3 Willy Larsen, Kontorassistent 248 14 Christen Johansen, Papirarb. 99 Knud Johansen, Lærling 5 Ellen Petersen, Medhjælperske 14 15 Nikoline Nielsen, Enkefrue 6 Olaf Rasmussen, Tømrersvend 3 16 H. E. Mortensen, Cyklehandler 226 17 N. O. Johansen, Viceinspektør 569 Edel Johansen, Kontorist 27 18 Jakob Jakobsen, Maskinarb. 176 Knud H. Serop, Papirarb. 83 Karl Christensen, Værkfører 209 Knud P. Jensen, Portør 93 19 Anders Hansen, Overportør 160 Knud Hansen, Træarbejder 232 Eruk E. Hansen, Træarbejder 38 Maren Hansen, Pensionist 4 20 Peder S. Hansen, Konsulent 160 21 C. Jensen Petersen, Typograf 259 Ellen M. Petersen, Invaliderenten. 8 22 Kr. Essendrop, Kommunelærer 535 Arbejds- og Forsørgelsesanstalten: Oluf Pedersen, Bestyrer 469 Hedvig Pedersen, Husass. 13 Mary Christiansen, Husass. 13 Magda Jensen, Husass. 13 Aksel Petersen, Opsynsmand 127 Fredensvej. 1 Laif Jørgensen, Træarbejder 39 Arne S. Larsen, Tømrersvend 121 Niels Juel Larsen, Købmand 66 C. J. Larsen, Handelslærling 5 3 Peter Petersen, Papirarb. 110 4 Thomas Oulund, Pensionist 62 Emmy Oulund, Husbest. 5 Ove Larsen, Keramiker 99 5 Einar Jensen, Lokomotivfører 110 Aage Hansen, Arbmd. 243 6 Jørgen Johansen, Sadelmager 68 Ole Jørgensen, Arbmd. 104 7 Hans Peter Jensen, Arbmd. 88 8 Anna Jensen, Invaliderenten. 8 Edvard Pedersen, Snedkersvend 68 62 121 176 0 99 36

5

Kr. V. Jensen, Ekstraarbejder 127 73 Sv. Aage Holbøll, Overlæge 3563 Margrethe Ehlers, Barneplejerske 8 Karen M. D. Nielsen, Kokkepige 22 74 Chr. Hemmingsen, Politibetj. 381 Gudrun Hemmingsen, Eksped. 127 Hans P. Hemmingsen, Mekaniker 74 Farvergade. 1 Margrethe Nicolaisen, Syerske 5 2 Kaj Larsen, Remissearbejder 143 Peter E. Nicolajsen, Værkfører 176 Dorthea Helm-Petersen,Papirarb. 14 Kr. Helm-Petersen, Arbm. 171 3 Hans H. Kaalund, Vaskeriejer 176 Tove Gøttsche, Ekspeditrice 96 Erik Otto Kaalund, Elektriker 270 5 Valdemar Petersen, Lagerarb. 93 Ane M. Hansen, Aldersr. 2 Nielsine Christensen, Aldersr. 2 Manfred Pedersen, Medhj. 5 Anna M. Petersen, Aldersr. 2 Svend G. M. Petersen, Arbm. 79 Kr. A. Nielsen, Arbm. 198 Kirstine R. Hansen, Aldersr. 2 Otto Hansen, Invalider. 5 J. P. Th. S. Jakobsen, Arbm. 3 Vilhelm Larsen, Havemand 82 7 Carl S. Jensen, Ingeniør 1198 Anna V. Larsen, Husassistent 33 Fr. H. Høyrup, Amtsfuldm. 995 Inge Lundhøy, Husassistent 8 Henning Christensen, Eksped. 182 Erik Madvig, Kommis 88 Victoria F. Nielsen, Pensionatsv. 11 Carla A. Kjeldsen, Husassistent 8 Hilda Alstrup, Bogholderske 74 Hans P. Andersen, Arbm. 37 Pauline Jensen, Aldersr. 2 Carl Chr. Nielsen, Fotograf 215 9 Karl Christensen, Murerm. 4 P. C. Christensen, Murersv. 248 Poul W. Wieder, Elektriker 453 Carl Rasmussen, Handelsagent 15 Ole Dyhr, Inspektør 331 11 Chr. E. Jørgensen, Købmand 259 Fasanvej. Jens P. Hansen, fhv. Gdr. 64 Henning Andersen, Hdls.gartner 16 Niels M. Hansen, Pelst. 35 Jens P. Petersen, Bestyrer 143 Oda A. S. Petersen, Eksped. 22 Fixvej. 1 Kr. E. O. Lind, Værkfører 331 3 Poul Christensen, Chauffør 99 Rasmine Jakobsen, Aldersr. 2 4 Chr. O. Rasmussen, Former 331 Erling Rasmussen, Seminarieelev 0 Jens Thisted, pens. Togfører 160 5 Peter Olsen, pens. Baneformand 82 Rasmine Kristoffersen, Aldersr. 2 Hans Frederiksen, Urmager 143

5 8

15

9 Magnus Lauridsen, Motorfører 276 9a Lars P. Hansen, Pensionist 14 Villy Hansen, Boghandlermedhj. 5 Ove Christensen, Kommis 143 10 Niels Petersen, Papirarb. 259 Jørgen Hansen, Slagteriarb. 88 11 Jens Larsen, Chauffør 5 12 Jens Kr. Pedersen, Arbmd. 77 Kurt Pedersen, Lærling 5 Nis Pedersen Skov, Arbmd. 5 13 H. Fr. Christensen, Rentier 5 14 Else Marie Jensen, Enke 5 15 H. C. Petersen, Maskinarb. 121 Knud Petersen, Murersvend 5 Ebba Petersen, Bogholderske 18 Anna Pedersen, Husbest. 5 16a Oluf Sørensen, Arbmd. 116 Knud E. Sørensen, Barberi. 5 Aage Pedersen, Metalstøber 193 16 Jens Sørensens Enke, Papirarb. 4 H. C. Jensen, Chauffør 110 17 Lorentz Andersen, Papirarb. 127 Esther Andersen, Husass. 13 Gudrun Andersen, Husass. 5 18 M. Petersen, Typograf 276 Kaj Petersen, Typograf 85 Else Petersen, Modist 13 H. C. Hansen, Aldersrenten. 2 19 Jacob Christensen, Aldersrenten. 2 Ane Christensen, Aldersrenten. 2 20 Vald. Petersen, Aldersrenten. 2 Gerda Petersen, Husass. 5 21 Jørgen Nielsen, Aldersrenten. 2 J. P. Nielsen, Havemand 11 Emilie Thomsen, Husbest. 5 22 N. P. Nielsen, Aldersrenten. 2 23 Bodii Olsen, Aldersrenten. 2 Sv. Aa. Olsen, Former 248 Erling Mortensen, Kirkebetjent 99 24 Viggo Larsen, Bøssemager 160 25 V. Schimmel, Skræderm. 37 26 Larsine Jacobsen, Detailhdl.ske 16 27 Hans Jensen, Overportør 176 Ingeborg Jensen, Assistent 232 28 Anton Hansen, Papirarbejder 116 Ane Hansen, Aldersrenten. 2 29 Helga Hansen, Papirarbejder 5 Gunnar Hansen, Medhjælper 5 Fr. Hansen, Fiskehandler 14 Max Hansen, Chauffør 64 Helmer Schwartzbach, Murersv. 99 Johan Joensen, Tømrersvend 5 29a Magnus Hansen, Arbmd. 110 J. P. Jensen, Aldersrenten. 2 Karl Spiermann, Kontorist 160 30 Jens Jensen, Papirarbejder 193 Erik Jensen, Papirarb. 193 Kirstine Petersen, Aldersrenten. 2 Freiasvej. 2 N. C. Hansen, Aldersrenten. 11 4 H. P. Christensen, Arbmd. 38 Hans Petersen, Vognopsynsmd. 143 Lars Petersen, Papirarb. 132

Friggasvej. 1 Viggo Rasmussen, Arbmd. Axel Hermansen, Tømrersv. Børge Hermansen, Træarb. Albert Hansen, Tømrersvend Gustav Hansen, Aldersrenten. 2 4— 6 Thorvald Petersen, Hdl.mand 5 Ernst Petersen, Murerlærling 5 Edgar Brix Petersen, Mekaniker 99 Robert Petersen, Mekaniker 66 8 Ellen Pedersen, Arbejderske 5 Mary Pedersen, Husass. 5 Hans Hopp, Arbmd. 5 Gudrun Hopp, Elev 5 Ejner Hopp, Medhjælper 18 Karl O. Larsen, Arbmd. 60 Harald Hansen, Handelsmand 3 Helene Sørensen, Husbest. 3 Jørgen Sørensen, Arbmd. 5 Fyensvej. 1 Ejler Nielsen, Arbmd. 79 Hans Jensen, Arbmd. 79 Kai Larsen, Papirarbejder 127 Maren S. L. Jensen, Aldersr. 2 Iver K. Toft, Lokomotivfører 64 2 Johs. Rasmussen, Snedkersv. 77 Kurt B. Christiansen, Tømrersv. 11 Hans C. E. Demant, Chauffør 37 Niels O. Larsson, Former 62 Jenny K. Jensen, Husmoder 5 Evald Q. Jensen, Tømrersv. 143 Jens Leo Nielsen, Salgschauffør 64 3 Thorkild M. Petersen, Arbm. 62 Lillian M. R. Laustsen, Husass. 5 Fred. Chr. Olsen, Aldersr. 2 Ove Har. Hansen, Maskinarb. 104 Emst Christiansen, Papirarb. 38 Erik Christiansen, Arbm. 40 Tyko V. Amundsen, Slagteriarb. 3 5 Ella Hansine Larsen, Invalider. 5 Anna S. Larsen, Arbejderske 5 Frants Leonhard Larsen, Træarb. 5 Hans L. B. Larsen, Bagersvend 16 Anton Patuel, Rejsende 39 And. P. V. Andersen, Portør 127 Emil Bøje Jørgensen, Træarb. 99 Harry Schwartzback, Træarb. 126 7 Chr. V. Rasmussen, Arbm. 5 Jens A. R. Mogensen, Arbm. 88 Jørgen S. P. Olsen, Arbm. 17 Hjalmar Hansen, Gartner 3 Jens Larsen, Papirarb. 101 Jens P. Rasmussen, Aldersr. 2 Gallemarksvej. 1 Robert A. Jensen, Papirarb. 101 Jens C. Lange, Papirarb. 176 2 Herm. Petersen, Socialinsp. 635 Gudrun S. Petersen, Kontorass. 182 Maren K. Mathiasen, Husbest. 44 3 Hartvig Meyer, Maskinsætter 193 Axel J. Nielsen, Chauffør 40 4 J. A. Trågårdh, Skræderm. 469 74 121 5 13

16

Helge E. C. Petersen, Kommis 5 Niels J. Nielsen, Skrædersvend 99 Arne O. F. Nielsen, Elektriker 303 Jens Nielsen, Aldersr. 2 Bag Bakkerne. Niels P. Rasmussen, Papirarb. 121 Gartnervænget. 1 Knud E. Andersen, Maskinarb. 259 Karen E. Andersen, Kontorass. 149 2 Jens Chr. Eiring, Lokomotivm. 259 Arne G. Vintersborg, Tømrerm. 276 3 Harald H. Ryberg, Maskinarb. 193 5 Ernst M. Ditlevsen, Modelsn. 99 7 Hans A. Lund, Maskinarb. 93 9 Peder Frølund, Urmager 331 11 Hans Th. Hansen, Sadelmager 16 Ruth. G. Hansen, Husass. 5 Hans R. Hansen, Papirarb. 82 13 Hans Ingem. Reitz, Træarb. 74 Ejner S. Hansen, Kommuneass. 88 15 Christen B. Larsen, Lokomotivf. 331 Carl Larsen, Maskinarbejder 243 17 Hans J. Løschenkohl, Motorf. 143 Fr. V. Andersen, Savskærer 68 19 Niels M. Nielsen, Chauffør 40 Kaj G. Jørgensen, Maskinarb. 79 21 Jørg. H. Jørgensen, Arbmd. 37 Niels Sofus Larsen, Former 160 Godthaabsallé. 2 Viggo Andersen, Savskærer 82' Ejnar Hansen1, Manufakturh. 85 Th. Jensen, Arbmd'. 353 Gunner Christiansen, Tømrer 198 Ane Jacobsen', Alderisr. 2 Carl Jacobsen, Savskærer 88 Poul Jacobsen, (Savskærer 160 4 Axel Houmaae;, Malermester 1281 Anna Petersen, Husass. 8 5 Alfred Risør, Overinspektør 309 Ane Marie Larsen, Kogejomfru 143' 6 Wil!. Petersen, Repræsentant 62 Aksel Eilenberg, Repræs. 1116 7 Karoline Jensen, Strygerske 11 Ejnar Jørgensen«, Chauffør 88 Ane Pedersen, Enke 9 Ellen Petersen, Kontorass. 287 9 J. C. Dehn, Ejend'omshd!. 74 Anna Haaning, Husbest. 16 H. P. Hansen, Papirarb. 226 Verner Hansen, Gartner 5 10 A. Vindberg, iSkomagerm. 25-9 Stella Vindberg, Telefonlist 99 Ulla Vindberg, Husbest. 11 12 Alfr. A. Larsen, Maskinfører 276 Ejnar Calle, Kontorassistent 209 Holger Christensen, Arbm. 82 13 Jens P. Hansen, Rentier 14 Aksel Rasmussen, Arbmd'. 3'8 14 Johs. Nielsen, Bladforhandier 226 Knud Nielsen, Kleinsmed 182 Grethe Nielsen, Ekspeditrice 11

Karen S. Hansen, Aldersr. 2 Marie S. Hansen, Kommuneass. 270 5 Rs. Chr. Jensen, Overportør 160 Poul Arne Jensen, Malersvend 171 Arvid O. Nielsen, Maskinarb. 62 6 Bemh. C. Schou, Faktor 193 Rs. O. Hansen Bonde, Ingeniør 116 7 Christen Petersen, Pensionist 243 Niels Chr. V. Nielsen, Arbm. 11 8 Sven Smith, Prokurist 900 Ella Alice Jensen, Husass. 5 9 Niels Kr. Hansen, Papirarb. 112 Lilly K. Hansen, Eksped. 5 Jørg. Chr. Poulsen, Aldersr. 2 10 Jens H. Johansen, Papirarb. 82 Peter O. C. Hansen, Barberm. 16 Kristen J. Hansen, Kranfører 5 Chr. Ego Jensen, Maler 11 11 Chr. Christensen, Købmand 160 Andreas S. A. Hansen, Tjener 14 12 Jensine C. Hansen, Aldersr. 2 Peder Hansen, Aldersr. 2 Astrid Rigmor Hansen, Syerske 5 Anna Ingeborg Hansen, Syerske 5 13 Ove Carstensen Egeberg, Træab. 66 B. Carstensen Egeberg, Typograf 18 15 Otto Edvard Sager, Maskinm. 729 16 Lars Vilh. Stigsgaard, Politibtj. 309 17 Nath. Marie Rasmussen, Husm. 2 Ingeb. K. Rasmussen, Frk. 5 18 Jørgen Jensen, Aldersrentenyder 2 Chr. E. Jensen Damlund, Bbm. 99 19 Niels Jørg. Nielsen, Assurandør 348 K. J. H. Brandt, Maskinsmed 143 Povl A. Andersen, Træarbejder 127 20 Chr. Jørgensen, Skrædersvend 101 21 Carl Hansen, Mælkeforhandler 11 Knud Werner Jensen, Typograf 176 23 Ch. Mortensen, Murermester 414 Jens P. Nielsen, Politibetjent 226 25 Otto E. Petersen, Snedkersvend 116 25 Jens P. Nielsen, Papirarb. 77 27 Jens C. Storgaard, Murermester 795 Knud Storgaard, Lærer 5 Lille Gallemarksvej. 1 Johs. A. Jacobsen, Arbmd. 17 Erik Jacobsen, Papirarbejder 176 Hans A. Larsen, Støberiarb. 77 Inger Capion Larsen, Husass. 5 Hilmar Aug. Larsen, Arbmd. 0 Anna M. Willadsen, Husmoder 3 Kaj B. H. Willadsen, Arbmd. 22 Poul E. Willadsen, Savskærer 127 Kristian V. Petersen, Arbmd. 18 2 Otto Christensen, Maskinpasser 226 Karl Vald. Nielsen, Papirarb. 66 Ejv. J. A. Rasmussen, Papirarb. 71 Søren V. Larsen, Kedelpasser 110 Hans Chr. Larsen, Papirarb. 82 Karl Jørgen Larsen, Træarb. 187 Poul Larsen, Bud 5 3 Knud Fr. Jensen, Papirarbejder 160 Anna K. E. Jensen, Husasst. 5 Niels Petersen, Papirarbejder 243

17 r Chr. Rasmussen, Skræderm. 62 Gerda Rasmussen, Rogbinderske 3'S Poul Rasmussen, Blikkenslager 38 16 Carl Nielsen', Chauffør 5 Ena Nielsen^, Husassistent 8 Carl Nielsen, Medhjælper 5 Niels iSørensen, Anbrud. 369 Niels (Sørensen, Bagersvend1 5 Børge Larsen, Typograf 14 Jens Andersen', Aldersr. 2 Hans Andersen, Arbmd. 6 17 J. P. Jensen, Kollekter 68 Anna Jacobsen;, Husmoder 3 Else Jacobsen, Kontorelev 5 18 H. P. Carstensen, Sikræder 14 Inger Carstensen, Ekspeditrice 5 Gunner Pedersen, Arbmd. 11 19 Niels Thybo, fhv. Købmand 143 Zenia Hermansen, Husmoder 3 20 Alf Mortensen, Tobakshandler 381 A. M. Kristensen, Redaktør 880 Vera Kristensen, Biblioteksass. 165 Henny Rasmussen, Husass1. 27 21 Rs. Johansen, Maskinmester 430 Louis Johansen, Kleinsmedelærl. 161 Peter Johansen, Arbmd. 14 22 Maren Christensen, Frk. 85 Trine Hansen Hvdid, Husmoder 16 I. Hansen Hviid, .Strygerske 8 23 J. P. Petersen, fhv. Bankdir. 127 Gerhard !Sørensen, Papirarb. 193' 24 P. V. Jensen, Pensionist 116 Julie Jensen, Telefonist 55 Ernst Jensen, Bud 5 25 Jørgen' Jensen, Pensionist 79 26 Mette Andersen, Aldersr. 2 H. Hemmingsen, Pensionist 469 Emma Brudlykke, Husass. S 27 Lars Nielsen', Skibsfører 618 Laners Nielsen, Prokurist 408 Anna Nielsen, Husass. 5 Viggo Nielsen, Kommis 154 Gottliebsvej. 1 (Svend Hansien, Lærer 259 3 H. P. Hansen, Slagtermester 88 4 Niels Mortensen, Arbmd. 5 Inger Mortensen, Ekspeditrice 5 Chr. Pedersen, Aldersr. 2 5 Karl 'Frederiksen, Arbmd. 101 Villy Frederiksen', Chauffør 176 Edimund Frederiksen, Arbmd. 5 Rasmus Amundsen, Fabriksarb. 88 6 Carl Hansen, Papirarb. 226 Bodil Hansen', Husbestyrerinde 5 Oskar Hansen, Medhjælper 77 Niels Jensen, Pensionist 14 7 (Bodil Jørgensen, Aldersr. 2 Karen' Jensen, Husmoder 71 8 Holger Christiansen, Tilskærer 209 9 Erik Nielsen, Lærer 397 10 Hans Ditlevsen, Papirarb. 88 Harriet Ditlevsen, Kontorist 27 11 Gunner Frederiksen, Stkræderm. 71 12 Christen Pedersen, Telefenmt. 160

Nina Pedersen, Vaskeripige Dagmar Ludvigsen, Træarb. 13 Holger Rasmussen, Bestyrer 226 Gunner Rasmussen, Murersv. 160 14 Jette Jørgensen, Enke 101 Ellen Hansen, Enke 40 Tove Hansen, Husass. 5 15 Osvald Christiansen, Mastkinf. 259 Gunna Christiansen, Kontorelev 5 17 Andersen Borring, Pensionist 160 Poul E. Borring, Fyrbøder 104 Ludvig Nielsen, Papirarb. 110 Gramsvej. 1 Georg Jensen, Malerm. 309 2 Georg Hansen, Former 176 E. Kann, Typograf 292 Peter Jensen, Købmand 36 Frede Jensen, Lærling 5 Holger Kristensen, iSadelmager 110 3 Niels Hansen, Arbmd. 193 3 Poul Erik Hansen, Gartnerlærl. 5 4 J. P. Petersen, Papirarbejder 127 5 F. V. Sørensen, Kommunelærer 453 Axel Sørensen, Seminarieelev 0 6 Gert O. Pedersen, Arbmd. 110 Marie S. Pedersen, Aldersr. 2 7 Karl V. J. Larsen, Arbmd. 99 8 Anna M. K. Hansen, Syerske 11 Grethe Hansen, Damefrisørinde 22 Svend O. Pedersen, Arbmd. 71 10 Chr. Hansen, Aldersrentenyder 2 Pouline Larsen, Enke 5 14 Kr. E. Mortensen, Former 85 Søren A. Jakobsen, Arbmd. 110 Gudrun L. Hansen, Husass. 44 E. Trolle Andersen, Mekaniker 77 P. Oluf Petersen, Købmand 303 Chr. A. Petersen, Slagteriarb. 3 Aldo J. I. Petersen, Arbmd. 8 Ejner Christiansen, Arbmd. 77 16 Aksel Larsen, Maskinarb. 127 M. Antonsen, Kursuslærerinde 5 Rigmor Hansen, Faglærerinde 0 Helge Johs. Petersen, Formd. 259 Kirstine Pedersen, Faglærerinde 88 Anders Petersen, Husejer 55 18 M. Thuesen, Kommunelærer 397 C. Christoffersen, Trafikass. 209 Grønnegaarden. 2 Axel Pedersen, Slagteriarb. 5 Carl Adolf Petersen, Pensionist 37 P. Kaj Pedersen, Chauffør 107 Mathias Nielsen, Telefonmontør 143 4 Kristen Jørgensen, Smedesvend 112 Sv. B. Jørgensen, Snedkersv. 88 Lilly M. Jørgensen, Husass. 5 Christian Hansen, Arbmd. 11 Har. S. Larsen, Malersvend 4 H. C. Luttermann, Inkassator 82 J. M. Luttermann, Arbejderske 5 6 Laurits Jørgensen, Overportør 110 Karl Jørgensen, Glasarbejdier 77 Ole Jensen, Handelsmand 6 5 16

18

Karen Hansen, Enke Thrine Henriksen, Aldersr. Kaj Henriksen, Papirarb. 116 8 (Svend Henriksen, Cyklehandler 193 L. H. Lindberg, Konditor 143 9 Karoline Nielsen-, Husejerske 11 Poul Hansen, Blikkensiagersv. 60 Theodor Lang, Urmager 2 Karl Andersen, iSkomagersv. 5 Esben Petersen, Aldersir. 2 Niels Jensen, Al-dersr. 2 Kaj Jensen, Arbmd. 5 Chr. Jørgensen-, Arbmd. 6 Kirsten -Olsen, Aldersrenten. 2 Peter Jensen, Aldersrenten. 2 Hansine Madsen, Alders-renten. 2 Hartvig Hartvigsen, Medhj. 160 iS'tatskasemen 10: P. C. E. Krarup, Oberst 1303 Kaj Krarup, Prem-ierløjtn. 33 Lykke Krarup, Gymnastik!. 5 Gudrun Jacobsen, Husass. 5 Paul Riis Lassen, Ritmester 348 Esther Jensen, Husass. 8 Hans Langkjær, Officiant 132 Erik Steenstrup, Premierløjitn. 116 Rasmus Poulsen, Sergent 99 Karl Nielsen, Overofficiant 193 Aage (Sommer, Premderløjtn. 248 Peder Nielsen, Bankassistent 5 Olaf Andersen, Officiant 112 Magnus Ladekarl-, Officiant 154 Kristian Amdisen, -Officiant 309 Aage Jørgensen, Officiant 90 Hans Hansen, Officiant 90 Erik Pedersen, (Sergent 11 Hans Jacobsen, 'Sergent 11 Johan Pedersen, (Sergent 149 Einar Hansen, Sergent 8 Jens Mogensen, Sergent 154 Knud Pedersen, Korporal 55 Uffe Buskou, Elev 149 11 L. P. Jacobsen-, Restauratør 381 Kaj Jacobsen, Elektromekaniker 3 Edith Rasmussen, Husass. 8 Peter Johansen, Arbmd. 37 P. Gudmund Johansen, Maler 182 Hans O. Johansen, Bagerikarl 8 12 Jens Jensen, Arbm-d. 62 Gunnar Jensen-, Officiant 193 Kaj Carstens-en-, Malerm:. 99 Inge Havemann-, Kontorass. 5 Fr. Hansen, iSkomagerm. 5 Inger Hansen, Husass. 5 13 Niels Jensen, Bestyrer 62 Martha Hansen-, Husass. 11 Einar Mosegaardi, Medhjælper 5 Knud Andersen, Smed 11 14 Gunver Arvi-dsen, Børnehavel. 55 Ell-en Salling, Børnehave!.inde 27 15 H. Henriksen, Marskandiser 101 Kaj Pedersen, Cigarhandler 5 16 Thyra; Sdhlichting, fhv. Direktr. 88 Ludovika iSchldchting, do. 5 Agn-es Schlichting, Kasserer 270 3 2

Edith Jensen-, Kontorist Herman -Sørensen, Arbmd. •Frede Jacobsen, Chauffør 8 Ivara Oarstensen, Enke Erik Oarstensen, (Medhjælper Niels Nielsen, Arbmd. Gudrun- Nielsen, Husass. Peter Nielsen, Bud Charles -Rasmussen, Arbm. 88 Hans Enevoldsen-, Bødkersvend1 70 Urban- Jensen, Tarmrenser 165 10 Sofus Wineentsen, Arbmd. 235 Rasmus Hansen, Arbmd. 4 Thorvald Madsen, Arbmd, 5 Erhard Madsen, Cyklesmed 22 Poul Madsen-, Arbejdsdreng 11 Henry Christensen, Arbm. 90 12 Harald Hansen-, Kedelpasser 176 Einar Hansen, Maskinarbejder 77 Maren Jensen, Husmoder 3 Grethe Jensen, Ekspeditrice 11 Ingeborg Eriksen', Husmoder 3 Michella Eriksson, Arbejderske 38 Beate Olsen, Kommuneass. 143 14 Frits 'Schimmel, Kontorist 300 Poul Schimmel, Kontorist 99 Grønnegade. 1 Knud Christoffersen, Fiskehdl. 651 Henrik Andersen, Restauratør 560 Else Andersen, Kontorass. 44 Ingerlise Rasmussen', Husass. 13 Karen Sørensen, Arbejderske 3 Anna -Sørensen, Husass. 5 Hans Sørensen, Arbmd. 5 Johanne Hansien, Al-dersr. 2 Jens Hansen, Billedskærer 44 Anna Hansen, Billedskærer 5 Herman Christensen, Snedkerm. 40 Lilly Christensen, Ekspeditrice 11 2 Ghr. Dyndgaard), Købmand 751 3 Agnes Jacobsen, Husejer 171 Holger iS-tridsland, Konditorsv. 250 Aksel Petersen, Arbm-d. 176 4 Fr. Seerup, Distriktsmontør 259 Gert iSeerup, Typograf 187 5 Louis Louen-s, Afholdsrest. 68 (Bjørn Louens, Medhjælper 5 Lars Christiansen, Snedkensv. 193 iSv. Dan Hansen', Former 215 Niels Jensen ,Arbmd. 108 Verner Weber, Arbmd. 132 Ghr. Andersen, Mælkeforhdl. 96 Carl. Christensen-, Arbmd. 5 Karl Andersen, Mæikeforhdl. 171 H. P. Hansen, Arbmd. 160 Poul Larsen, Arbmd. 149' Jens Østergaard, Tjener 77 Karen- Larsen, Husass. 22 6 Carl Th. Hansen, iDrejermester 13 Frederik Møller, Pensionist 37 Jens P. Jensen, Arbm-d. 22 J. P. Christensen, Arbm-d. 55 7 Frits Frederiksen, Arbmd. 96 ISigvald Hovgaard, Arbm-d. 22 8 3 3 5 85 38 18 5

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60

Made with FlippingBook - Online magazine maker