Somnus nr. 2_2022

De som har en søvnapné-diagnose, har sjeldnere mareritt og er sjeldnere voldelige i søvne, forteller Bjørn Bjorvatn.

Færre med søvnapné Bjørn Bjorvatn forteller også om en undersøkelse blant over 4000 pasienter som er henvist til spesialist med mistan- ke om søvnapné. De fikk spørsmål om de hadde gått i søvne, skadet seg selv eller andre, gjennomført seksuelle handlinger, spist mat i søvne eller hatt mareritt – alt i

løpet av de siste tre månedene. – Et overveldende flertall sier nei. Det interessante funnet vårt er at de som ikke fikk diagnosen obstruktiv søvnapné, hadde hyppigst forekomst. Og forekom- sten går litt ned jo mer alvorlig søvnapné du har, forteller Bjorvatn.

• Sex selger, også blant søvnforsker- ne. Hvis du vil lese mer om sexsomni- er og seminaret som sprengte loka- lene på verdens søvnkongress i Praha for fem år siden, kan du gjøre det på forskning.no.

13

SOMNUS NR 2 – 2022

Made with FlippingBook Learn more on our blog