Somnus nr. 2_2022

Erlend Lundemo forteller om gode resultater for de to som har fått hypoglossusoperasjon i Norge, men helsedirek- tørene sier nei til å betale for flere.

Operasjonen som du ikke får

En enkel, liten operasjon hjelper søvnapné-pasientene med å holde luftveiene åpne. Men i Norge får du den ikke dekket den. – Erfaringene har vært bra, løsningene finnes, men det er avslag fra Beslutningsforum, forteller overlege Erlend Lundemo. Beslutningsforum, det er utvalget som bestemmer hvilke nye metoder som spesialisthelshelsetjenesten kan få lov til å ta i bruk. Der sitter de fire admi- nistrerende direktørene i hvert av de regionale helseforetakene. Har fått prøve Lundemo er overlege og øre-nese-hals- spesialist ved Haukeland universitetssy- kehus. Der har to pasienter fått lov til å prøve søvnapnéens svar på en pacema- ker: Et apparat som bruker elektrisitet for å stimulere tungemuskulaturen til å holde luftveiene åpne. Det skjedde i 2015. – Gullstandarden ved søvnapné er CPAP, understreker han. Samtidig peker han på livsstil, vektreduksjon, endret

liggestilling og apnéskinner som viktige bidrag. Likevel ser han hvordan mange kunne fått hjelp av en hypoglossusoperasjon. Det er et forholdsvis lite inngrep der du får operert inn en liten dings som sti- mulerer hypoglossus-nerven. I neste omgang påvirker det musklene i tungen slik at den legger seg riktig og ikke stopper luftstrømmen slik at du slutter å puste. Enkelt inngrep – Vi har operert to pasienter med løs- ningen til Inspire Medical Systems. Det er et implantat som opereres inn under huden og en elektrode som registrerer bruken av muskler ved pust og stimule- rer tungemuskelen, forteller han. Den andre løsningen, Genio, er nyere. Det er den som ble presentert på forsk- ningsmøte hos Sovno i Bergen i fjor. – Den krever bare ett snitt; et implantat under haken. Så klistrer du på en plas- terlapp med styringsenhet før du legger deg, sier Erlend Lundemo. De to som ble operert på Haukeland i 2015, har hatt bra resultat. Men helse- direktørene sier altså nei til å bruke penger på flere operasjoner. Skal du

betale for det selv, så må du ut med rundt 200 000 kroner. AHI 15 til 65 Begge de to operasjonene er beregnet på voksne pasienter som har 15 til 65 helt eller delvise pustestopp i timen – altså AHI 15 til 65. Så skal de ha prøvd CPAP uten gode resultater, og de bør ikke være for overvektige. Genio brukes på pasienter med kroppsmasseindeks (BMI) under 35. Inspire er ikke testet på pasienter med BMI over 32. – Det er viktig for meg at det blir gjort en individuell vurdering. Vi er nødt til å se på den enkelte pasient, sier Lundemo. Han forteller om hvordan pasientene kan legges i en lett narkose, lett nok til at de puster selv. Så går legen inn med endoskop, ser hva som skjer i luftveiene og ser hvor hindringen sitter – Det er et samarbeid mellom øre- nese-halslegen og anestesilegen. En trygg undersøkelse som kan hjelpe med målrettet behandling mot obstruktiv respirasjonslidelse under søvn, forteller han.

15

SOMNUS NR 2 – 2022

Made with FlippingBook Learn more on our blog