Somnus nr. 2_2022

NYE VIDEOER fra Mestringshelgen og søvnmøte i Trondheim

Søvnforeningen med åpent møte i Trondheim Søvnforeningens leder Pål Stensaas` åpningstale på åpent møte i Trondheim 14. juni 2022 https://youtu.be/SO9AlmItjsU

Rettigheter i skole og utdanning På Søvnforeningens mestringshelg i Oslo 18 og 19 juni 2020 holdt Hilde N. Andresen dette foredraget om hvilke rettigheter du har når du er under utdanning. Andresen er spesialist i klinisk pedagogikk. https://youtu.be/SLBvHVxeTa8 Hypersomnier og mestring Pensjonert nevrolog Per Egil Hesla og spesialsykepleier Knut Bronder snakker om hypersomnier og mestring under Søvnforeningens "Mestringshelg" i Oslo 18 og 19 juni 2022. https://youtu.be/iazsVcJRIEU Pasienskadeerstatning Advokat Therese Boehlke orienterer om pasientskadeerstatning på Søvnforeningens mestringshelg i Oslo 18 og 19 juni 2022. https://youtu.be/eounMacKcOg

AAP og uføretrygd Advokat Atle Larsen fra FFO om arbeidsavklaringspenger (AAP) og uføretrygd på Søvnforeningens mestringshelg i Oslo 18 og 19 juni 2022. https://youtu.be/f-MkkFyRtDQ

H-resept og blå resept Spesialsykepleier Knut Bronder prøver å oppklare forskjellen på den tidlige "blå"

resepten, og den nye H-resepten. https://youtu.be/0mQfQw7CxQE

Utredninger av søvnforstyrrelser Dr. Kornelia Beiske er spesialist i klinisk nevrofysologi og daglig leder av EEG-laboratoriet. https://youtu.be/H93aUzQn9x4

Insomni og søvnapne Fra et åpent møte Søvnforeningen arrangerte i Trondheim 14. juni 2022. Redaktør Marit Aschehoug om søvnapné, snorking, pustestopp, CPAP, nesepropper, neseputer og søvnapneskinner. https://youtu.be/BxxkVMsv7Jo Hypersomnier og søvn Pensjonert nevrolog Per Egil Hesla under åpent søvnmøte i Trondheim 14. juni 2022, snakker om hypersomnier og søvn. https://youtu.be/cJA14ut1S2Y

25

SOMNUS NR 2 – 2022

Made with FlippingBook Learn more on our blog