Somnus nr. 2_2022

Returadresse: Søvnforeningen, Solheimveien 62b, 1473 Lørenskog

For alle generasjoner

M edlemmene i Søvnforeningen dekker alle generasjoner. Vi har medlemmer som har run- det 90 og medlemmer som er under 18. Vi skal være en organisasjon som har et tilbud til alle aldersgrupper. Det er en positiv utfordring å ha like stor nytteverdi for alle. Vi er dette veldig bevisst. U nder årets Mestringshelg på Soria Moria inviterte vi ungdom til podcast-verksted. Det ble veldig godt mottatt, og podcast-studioet, ledet av Karoline Figgé, ble et samlingssted for de yngste deltakerne på arrangementet. Det ble spilt inn flere podcast-episoder som vi har fått tillatelse til å publisere på vår nye, mer moderne utformet hjem- meside, som lanseres om noen uker. J eg er veldig glad for de mange gode tilbakemel- dingene vi har fått etter Mestringshelgen. Vi hadde rekorddeltagelse og fikk på en måte feiret vårt to år gamle 40 års jubileum. Vi hadde de beste innlederne innenfor sine fagområder, og noen av møtelokalene ble for små. Vi måtte flytte til større lokaler. M en vi erfarte at vi ikke tok nok hensyn til ung- dommens behov for mer aldersbestemt infor- masjon. Allerede før Mestringshelgen hadde faktisk styret i Søvnforeningen besluttet å opprette et ung- domsråd. D et tok ikke mange timene før ungdomsrådet var på plass under arrangementet. De arbeidet godt under ledelse av Rita Hammer. Her oppsto det et godt tillitsforhold, og tilbakemeldingene til Søvnforeningens styre er svært så nyttige for hvor- dan vi skal innrette våre arrangementer for å øke nytteverdien for våre ungdommer. Vi må tenke nytt basert på innspillene fra ungdomsrådet. M ange av ungdommene har tunge diagnoser, og noen vil trenge hvilerom i løpet av en lang møtedag. Det skal vi fikse. De kan i enkelte tilfeller

også ha behov for å beholde hotellrommene frem til avreise. Det lar seg også løse sammen med andre praktiske forhold. Helt klart at ungdommene har behov for tilpassede temaer også. M er informasjon om konsentrasjonsteknikker, yrkesveiledning, pasienthistorier fra yngre medlemmer og hvordan sikre sine rettigheter i overgangen fra mindreårig til voksen, er noen av innspillene. T akk for konstruktive råd og åpenhet! Vi må bygge opp neste generasjon som skal overta arbeidet i Søvnforeningen. Jeg føler at vi med de aktive ungdommene vi har som medlemmer, så går vi fremtiden trygt i møte. Pål Stensaas

Søvnforeningen fikk 5000 kr fra Kronprinsesse Märthas fond og brukte det til å kjøpe podcast- utstyr.

Made with FlippingBook Learn more on our blog