Somnus nr. 2_2022

H jemmesiden til Nevsom, en nettside om nevrologiske prosedy- rer og en egen app for deg som er rammet av narkolepsi. Det er gode steder å holde seg orientert om hypersomnier på .

Egen app

for narkolepsi

Søvnmangel Hun snakker om at det

Georg Mathisen tekst og foto

varierer hvor mye søvn hver enkelt

– Bruk hjemmesiden vår, og meld dere på nyhetsbrevet vårt. Slik reklamerer Ragnhild Berling Grande og Therese Nordling på Nevsom – det vil si det nasjonale kompetansesenteret for nev- routviklingsforstyrrelser og hypersomni- er. De forteller om en ny app som hjelper deg som har narkolepsi. Narcolepsy Monitor er gratis både for Iphone og Android. – Det kan være noe for deg som du kan fylle ut og vise legen din. Den er veldig fin og nyttig og gir oversikt over symp- tomenes kvalitet og hyppighet, sier Nordling. – Appen gir pasienten selv en veldig god oversikt over hvordan det har vært de siste månedene. Den gjør det lettere å gi legene indikasjoner på hvordan de kan justere behandlingen. Hvis dere gir beskjed om dette til de pasientene dere kjenner som har narkolepsi, er det veldig fint, sier hun. Appen er laget i Nederland, men den kommer også i engelskspråklig utgave. Grande trekker også frem nettsiden Nevronel. Den forteller om nevrologiske prosedyrer, med egne sider for ti for- skjellige søvnsykdommer eller grupper av søvnsykdommer.

trenger og når på døg- net de sover best og er mest våkne. – Den vanligste årsaken til hypersomni er vanlig søvnmangel, sier hun. – Nattevakter, små barn og reising på tvers av tidssoner er viktige påminnelser

om at vi har en biologisk søvnrytme i hjernen vår. Noen av oss snur den veldig ofte, kanskje hver eneste helg, og da kan mandagen være vanskelig, slår Ragnhild Berling Grande fast. Nordling forteller om kognitive utfor- dringer som følge av hypersomnier. Det vil si at ting ofte tar lengre tid og er van- skeligere å oppfatte og bearbeide. Advarer mot klokker  Hun advarer mot å bli styrt av smartklokker med søvnmålinger. – Søvn måles ikke på håndleddet – den måles i hjernen. Hvis man ikke er nevrotisk eller henger seg for mye opp i det, kan klokker være interes- sante, men leger anbefaler i prinsip- pet ikke folk å bruke det, sier hun.

Oppmerksomhet og årvåkenhet er ofte redusert. Det kan også nøyaktigheten være, og det er vanskelig å planlegge og å organisere. Søvnighetshjelp Hun har flere forslag til hvordan du kan kontrollere søvnigheten: Gå ut en tur, spis eller drikk, tygg tyggegummi, fikle med noe, strikk, klem på en stressball, bruk en Rubiks kube, tegn eller noter. – «Power naps» fungerer som medisin, reduserer mikrosøvn og gir bedre våken- het, sier hun. Therese Nordling anbefaler å holde en slik blund på maksimalt 15–20 minutter, gjerne på faste tidspunkter og på et trygt sted. Samtidig understreker hun at for- skjellene er store. – Ikke ta «power nap» i friminuttet. Da mister du relasjoner som er viktige, spesielt på barne- og

8

SOMNUS NR 2 – 2022

Made with FlippingBook Learn more on our blog