Næstved - Bestemmelser vedr. tyske Flygtninges Færden, 1946

I .

2 -

.<*v

f a s t s a t t e dog med

s

dq

Begrænsninger

a i

ad 3 .

Por d isse P e rs o n e rs

s y n et med P a s s e r s e d d e " i j f t ! l * s l * o s Hustru, F e r a ld r e og h ed , eg livor P a s s e r s e d le n g*.luer t i l - ^ -po l i t im e s t e r . S øsk end e, s k a l don være godkendt a± d .n s

• •

„ h nnp^e Re l e r . September 1 9 4 6 )s

(F ly g tn in g e a d m in is tr a tio n e r ^ Rc^J

F o t o g r a f i, u d s te d t a f

a ) ^ ^ O ^ i ^ l s t r a t l o L n t i l P e rson e r ansat under

B rm ieule L e g it ii^ ^ o n s k O T t , fo r s y n e t meJ ; G a t e n s c -I vT le L u ftv a xn s o ^ i t ^ s a i d e i i ^ i

S a n it e t s -"

^ med e t

p e r s o n e l (M e d icin a x p e rs o

g A(?c,aHF_ fcil a t fæ rd es f n t og

*11 I n d b o s Udpassage s i de paa do>- -a a e

e

f o r danske S t a t s b o r g e r e , u a soed t a i

- d

c ) B la a g røn n eJP p sfciL ox - ^or cl s.

ansat under samme.

LuT tvæ rn sch eien o u J' ? " ■

’ or,gaa t i l Haandværkere og liandiende,

D i^se

være p a a -

Saadanne

1 8 d) U l l ^ l f r l f S persoriel^'beskæftiget v id

1

jrenes

A dm in is tr a tio n .

^

f

f o r F ly g tn in g e a dm i-

g iv e r Adgang

e t enk el,- b o spD

f 'i

f o r

u d s t e d Wf t L® # A r b e jd s h o ld u d s te d e s f o r h e le

H o ld e t med A n^ ivel^ e a_ ......ja

^ ^

^

+- Panp’ e l l e r f ø r s t e

og L e jr , a f - s “ *?lfs..aa - , SSrij£ » “ » » “WSSK- g r s » s a r c s s - s s> ‘— • . . . w , , . . der med P e rs o n e r, som o p g iv e r a t v s r e ^ p r iv a te B e ^ e n d e ^ i ' d e n danske L e jr l e d e r . som kun en

g )

Sv. Helten

/ '

r

o s t ,

/

Rothie v P o litik oramissær

Page 1 Page 2 Page 3

Made with FlippingBook - Online magazine maker