UMS Group Alert (FI)

GROUP ALERT

Hälytä henkilökunta koolle ja tiedota ryhmiä sekä yksittäisiä henkilöitä ääni -ja tekstiviestein (SMS)

Made with FlippingBook HTML5