UMS Group Alert (FI)

GROUP ALERT

Hälytä henkilökunta koolle ja tiedota ryhmiä sekä yksittäisiä henkilöitä ääni -ja tekstiviestein (SMS)

Made with <A HREF="https://flippingbook.com/pdf-to-html" TITLE="Learn about HTML5 publications powered by FlippingBook">FlippingBook</A> HTML5