Gweithdai Byr Wedi’u Llywio Ganymchwil

ADRAN ADDYSG AC ASTUDIAETHAU PLENTYNDOD

AMLINELLIAD O’R GWEITHDAI

GWEITHDAI BYR WEDI’U LLYWIO GAN YMCHWIL

COFRESTRWCH I YMUNO AG UNRHYW UN O’N GWEITHDAI NEWYDD, RHAD AC AM DDIM RHAGLEN GWANWYN 2024

CAMPWS SINGLETON NEU AR-LEIN

1 AWR 3.30-4.30

ADRAN ADDYSG AC ASTUDIAETHAU PLENTYNDOD

AMLINELLIAD O’R GWEITHDAI

1. PLANT FEL YMCHWILWYR IFANC Dr Russell Grigg yw Cyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil i Ymarfer a Chyfarwyddwr Addysg Gychwynnol Athrawon. Bydd y gweithdy hwn yn archwilio: plant fel ymchwilwyr ifanc; yn cyflwyno’r Rhwydwaith Ymchwil Addysgol Ifanc (YERN) a sut y gallwch chi gymryd rhan.

KEIR HARDIE 152

28/02/2024

ˆ

2. DDYLEN NI GAEL CWN YN YR YSGOL? Dr Helen Lewis yw Cyfarwyddwr y Rhaglen TAR Cynradd ac mae hi’n arbenigydd mewn cwn ysgol. Mae’r gweithdy’n archwilio: y manteision lles y gall cwn ysgol eu cynnig; dadleuon ynghylch moeseg, risgiau a heriau; prosiectau ymchwil posibl; ac yn cynnwys cyflwyniad i’r Gynghrair Cwn Ysgol Genedlaethol. KEIR HARDIE 152 06/03/2024 ˆ ˆ ˆ

3. YMGYSYLLTIAD RHIENI A THEULUOEDD MEWN DYSGU: YR HYN MAE’R YMCHWIL YN EI DDWEUD WRTHYM

Mae’r Athro Janet Goodall yn arbenigydd rhyngwladol ar ymgysylltiad rhieni. Mae’r gweithdy hwn yn cwmpasu: meithrin perthnasoedd; strategaethau effeithiol; sut i werthuso, a phrosiectau ymchwil posibl.

KEIR HARDIE 38

20/03/2024

4. YMCHWIL WEITHREDOL I YMARFERWYR Mae’r Athro Andy Townsend, Pennaeth yr Adran, yn arbenigydd ar ymchwil weithredol. Mae’r gweithdy hwn yn archwilio: beth mae ymchwil weithredol yn ei olygu; pam ei bod yn werthfawr; sut i’w gwneud yn dda; a chyfleoedd ymchwil posibl.

KEIR HARDIE 152

17/04/2024

Os hoffech chi gyfrannu at weithdy, neu os hoffech chi wybod mwy am y Ganolfan Ymchwil i Ymarfer, cysylltwch â: g.r.grigg@swansea.ac.uk

Page 1 Page 2

www.swansea.ac.uk

Made with FlippingBook HTML5