UMS Campus Alert_LBAS (NO)

CAMPUS ALERT

Campus Alert varsler alle som befinner seg på eller i nærheten av et universitet eller en høyskole

Bruksområder • Universitet og høyskoler • Industriområder • Sykehus

• Kjøpesentre • Idrettsarenar

UMS Campus Alert er spesielt utviklet for varsling av uønskede hendelser. Effektiv varsling og kommunikasjon vil forenkle håndteringen av en oppstått situasjon og vil som regel være utslagsgivende for å forhindre materielle skader, og ikke minst for å redde liv. Alle med mobiltelefon som faktisk oppholder seg på eller i nærheten av det berørte området vil bli varslet.

Slik fungerer det 1. Velg forhåndsdefinert scenario 2. Bekreft eller endre SMS-tekst 3. Send

4. Se status på sending 5. Se eventuell respons

Unik funksjonalitet

SCENARIOFRONT Lag forhåndsdefinerte scenarier og start vars- ling med et tastetrykk. KAPASITET UMS har direktekoblinger mot teleoperatørene som muliggjør optimal utnyttelse av nettverkskapasiteten. STATUS/RESPONS Leveringsbekreftelse og responsmulighet. FLEKSIBELT Systemet er nettbasert og kan kjøres fra PC,

Campus Alert er lokasjonsbasert slik at alle med mobiltelefon som faktisk oppholder seg på eller i nærheten av campus vil bli varslet. Det er ingen krav til forhåndsregistrering eller nummerlister slik at også besøkende vil bli varslet. Systemet viser hvor mange mobiltelefoner som befinner seg innenfor området, hvor på området de oppholder seg og hva som er SIM-kortenes opprinnelsesland. • Varsler alle innenfor et angitt geografisk område • Rask og sikker meldingsleveranse • Pre-definerte scenarier sørger for effektiv varsling • Håndterer respons fra meldingsmottaker • Send på nytt • Oppdatert informasjon kan sendes • Det anbefales at Campus Alert implementeres i samråd det lokale politiet Systemet bruker tekstmeldinger (SMS) som fore- trukket kanal, da denne ikke krever installasjon av en app eller internett-tilkobling på mottakers side for å motta varsling. Lokasjonsbasert SMS trenger ikke noen forhåndskonfigurasjon eller abonnement for å motta varsler.

nettbrett eller smarttelefon.

PERSONVERN All sensitiv informasjon forblir hos teleoperatørene.

MULTI-LINGUAL ALERTS Meldinger kan sendes

til besøkende på deres eget språk.

• Området som skal varsles i form av et polygon • Totalt antall i området fordelt på nasjonalitet • Fordelingen basert på celledekning

Brukere av UMS varslingsløsninger I de siste to tiårene har UMS bidratt til å gjøre verden til et tryggere sted gjennom sine løsninger for kritiske hendelser. Selskapet har flere virkelige installasjoner av bered- skapssystemer enn noen andre i verden og har allerede nasjonale varslingssystemer distribuert i flere land. UMS jobber både på distriktsnivå og på nasjonalt nivå, har mer enn 1.200 kunder på verdensbasis og når mer enn 500 millioner mennesker med sine systemer for kritisk varsling.Selskapet arbeider tett med sine kunder for kontinuerlig å utvikle nye og effektive løsninger. Selskapet ble etablert i 1998 og er en verdensledende leverandør av varslings- systemer innenfor gruppe-, service- og befolkningsvarsling. UMS sine løsninger kan integreres med andre systemer.

Unified Messaging Systems AS • www.ums.no Innspurten 15, 0663 OSLO • Pb. 6301, Etterstad , 0604 OSLO, Norge

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4

www.umsalert.com

Made with FlippingBook HTML5