Recovery - veileder for psykose

Innholdsfortegnelse

Forord

s. 4

1.

s. 5

Jeg trengte aldri en pille

s. 6

Innledning

2.

s. 7

Alle må finne sin egen vei

2.1.

Terminologi

s. 8

3.

s. 10

Hva er Recovery?

3.1.

Om Hvite Ørn

Diagnosesystemets begrensninger s. 10

3.2.

Internasjonal bevegelse for avskaffelse av diagnoser

Hvite Ørn er en landsdekkende medlemsorganisasjon for og av

s. 11

3.2.1.

personer med brukererfaring av psykiske helsetjenester og deres pårørende. Vi er opptatt av hele mennesket og mener at alle mennesker har et sjelelig potensial. Vi søker å være en samarbeidsorganisasjon, heller enn en kamporganisasjon. Hvite Ørn ble etablert i 2008, og vi har siden det holdt mange kurs, konferanser, leirsamlinger og drevet selvhjelpsgrupper. Vi er den eneste organisasjonen som arrangerer likerpersonsgrupper av og med psykoseerfarere. Vi er en av de sterkeste stemmene for psykoserammede og tvangsutsatte i psykisk helsevern.

Psykose

s. 10

4.

s. 10

Hva er psykose?

4.1.

s. 11

Simons historie

4.2.

s. 13

Symbolspråket i opplevelsen

4.2.1.

s. 14

Hva trigger en psykose?

4.3.

s. 15

Ulike psykotiske tilstander

4.4.

s. 15

Den grandiose tilstanden

4.4.1.

s. 15

4.4.1.1. Tors historie

s. 17

4.4.1.2. Guddommelig dikotomi

s. 18

Paranoia

4.4.2.

s. 19

4.4.2.1. Henriks historie

s. 22

Utvidet hørselsevne

4.4.3.

s. 23

4.4.3.1. Petters historie

s. 24

4.4.3.2. Lindas histrie

s. 24

Fødselspsykose

4.4.4.

s. 25

4.4.4.1. En sårbar tid

Noras historie: Mulighet for helbredelse

s. 25

4.4.4.2.

s. 26

4.4.4.3. Barseltraumer eller psykose?

Utgiver: Hvite Ørn med støtte fra Stiftelsen Dam Prosjektleder: Jan-Magne Tordenhjerte Sørensen Tekstforfattere: Jan-Magne Tordenhjerte Sørensen, Nora Graff Kleven og Jón Ágúst Einisson Bidragsytere: Marit Leiros og anonyme psykoseerfarere som har stilt til intervju Forsidefoto: Shutterstock Foto: Jan-Magne Tordenhjerte Sørensen Grafisk- og layoutdesign: Orgservice/ Tomy Hoang

Psykose – ulike forklaringsmodeller

s. 28

4.5.

s. 28

Den biokjemiske tankemodellen

4.5.1.

Made with FlippingBook Publishing Software