Kirkkolaiva nro 22

TERVOLASSA DONKKIKSEEN!! Aika: 27.10. klo 18–20 Paikka: Tervolan Seurakuntakeskus, Kirkkokuja 4

Donkkis Big Night on 6-13-vuotiaiden toiminnallinen ilta. Illan ohjelma sisältää Raamattuopetusta, draamaa, nukketeatteria ja monia hauskoja toimintapisteitä. Nyyttäripisteeseen voi tuoda pientä naposteltavaa. Illan päätteeksi arvotaan osallistujien kesken palkintoja. Donkkis Big Night-tapahtumaan on vapaa pääsy! TERVETULOA! Järjestäjinä: Tervolan seurakunta ja Suomen Ev.lut. Kansanlähetys

Kemi-Tornion rovastikunnan seurakuntien lehti Kemi-Keminmaa-Simo Tervola-Ylitornio No 22 • 25.10.2017 www.kirkkolaiva-lehti.fi

Simon seurakuntakeskukselle lisää 30 toiminnan vuotta

n Simon seurakunta ot- ti käyttöönsä peruskorjatun seurakuntakeskuksen mes- sun jälkeisessä pääjuhlassa. Korjauksen myötä seurakun- takeskus sai julkisivulleen Pohjoispuolen tielle näkyvän valaistun ristin. Näin seura- kuntakeskus profiloituu ulkoi- sestikin taivasten valtakunnan merkiksi ja Jumalan kansan lepopaikaksi. Kirkkovaltuuston puheen- johtaja Toivo Pirneskoski korosti juhlapuheessaan, että Simon seurakunnalla on nyt käytössään seuraaviksi 30 vuodeksi toimiva ja palveleva seurakuntakeskus. Jatkuvuuden lisäksi perus- korjauksella luotiin seurakun- nan työntekijöille nykyaikai- set asialliset, viihtyisät työ- ja kokoustilat sekä seurakunta- laisille yksityisyyden turvaa- vat asiointipisteet. Kirkkosalissa säilytettiin maali- ja puupintojen harmonia ja suurten ikkunoiden luoma lämmin valoisuus. Myös tam- milattia heräsi hionnan ja lak- kauksen myötä uuteen eloon. Kokonaisuudessaan kirkko- salin alkuperäinen arkkiteh-

tuurinen ilme pystyttiin säilyt- tämään entisellään. Ulkoiset työt, jotka tehtiin jo viime vuoden puolella, kohdistuivat kosteuden elimi- noimiseen ja sadevesijärjestel- män tehostamiseen. Merkittävä investointi Seurakuntakeskuksen korjaus- ten tarve nousi esille jo 2014, ja suunnittelua täydennettiin talouden vaatimalle tasolle viime vuonna. Kustannusarvi- oksi kirkkovaltuusto hyväksyi 500 000 euroa. Peruskorjauksen suunnitte- lusta vastasi arkkitehtitoimis- to Jorma Teppo Oy ja pääura- koinnista simolainen Raken- nusliike Ylisuvanto Oy. Seurakuntakeskus on otettu käyttöön 1984. Tuolloin ra- kennustöiden arvo oli runsaat 3 miljoonaa markkaa eli nyky- arvoltaan puolisen miljoonaa euroa. Käyttöönottojuhlan jälkeen juhlavierailla oli mahdollisuus tutustua remontoituun seura- kuntakeskukseen. (PV) JATKUU SIVULLA 3

Kemin Suomalaisuu- den juhlassa nuorissa musiikintaitajissa esiin- tyi mm. harpunsoittaja Helvi Väinämö. Sivu 4

Simon seurakuntakeskuksen pohjoispuolen tielle näkyvä seurakuntakes- kuksen julkisivu sai peruskorjauksen yhteydessä seurakuntalaisten pit- kään toivoman valaistun ristin.

Pyhäinpäivä on pyhimysten ja vainajien muistopäivä Ensi viikon lauantaina 4.11. on pyhäinpäivä, joka on suosituimpia kirkkopyhiä vuodessa. Moni hiljentyy erityisesti pyhäinpäivän iltana kirkossa muistamaan edesmenneitä.

1.11. KLO 10-11.30 KOKO KYLÄN VÄELLE. Tervolantie 1650 95365 MAULA VAUVASTA VAARIIN - TAPAAMINEN MAULAN SEURAKUNTATALOLLA

n Kynttilöiden vienti hau- doille, uurnalehtoihin ja muualle haudattujen muis- tomerkeille on keskeisesti suomalaisten tapa viettää hil- jaisesti pyhäinpäivää, joka on ensi viikon lauantaina 4.11. Pyhäinpäivä on kristillinen pyhimysten, marttyyrien ja

vainajien muistopäivä. Suomessa ja Ruotsissa lu- terilaiset viettävät pyhäinpäi- vää loka-marraskuun vaihtee- seen ajoittuvana lauantaina. Katso oman seurakuntasi kirkollisista tiedoista s. 6-7, milloin ja missä on pyhäin- päivän tilaisuuksia.

OHJELMASSA ON HARTAUS, YHDESSÄ OLOA, ASKARTELUA, LAULUA…

TERVETULOA YHTEISEEN HETKEEN! Keminmaan seurakunta Lisätietoja Virpi Huttunen p. 040 766 6713

Kuljetusta tarvitsevat , soita Eeva-Kaarina Kasala p. 040 571 7250.

Keminmaan muut tapahtumat: sivu 6

Operaatio Joulun Lapsi -ilta Kemissä Torstaina 26.10. klo 17.30 Operaatio Joulun Lapsi-ilta Pirissan kynttilä- pajalla, Tikankontin-

SIMON LÄHETYSTYÖ: Su 5.11. messun jälkeen Simon seurakuntakeskuksessa perinteinen lähetyslounas. Ruokalistalla: palapaistia ja kei- tettyjä perunoita, kukkakaaligratiinia, raastetta ja salaattia, ruokajuomia ja ruokaleipiä sekä jälkiruuaksi torttukah- vit. Hinta 8 € aikuinen, 4 € lapsi 5-12 v. sekä alle 5 v. lapset ilmaiseksi. Lähetyslounaan jälkeen Suomen lähetysseuran seurakun- tayhteyksien koordinaattorin ​Juha Taanilan esitys lähe- tystyöstä. Lähetysarpajaiset. Kaikki tuotto ohjataan oman seurakunnan lähetystyön tukemiseen. Lähetyslounaan tekemisessä ja päivän järjestelyissä muka- na Simon seurakunnan lähetystyöryhmä ja vapaaehtoisia. Lämpimästi tervetuloa!

Ylitornio Ylitorniolta lähdetään katsomaan musiikki- näytelmää LUTHERIN HÄÄT Katso takasivu

tie 3, Kemi. Kemin muut tapahtumat: sivut 4 ja 6

Ylitornion muut tapahtumat: sivut 7-8

Simon muut tapahtumat: sivu 7

Made with <A HREF="https://flippingbook.com/online-digital-brochure" TITLE="Learn about FlippingBook for Online Brochures">FlippingBook</A> - Online Brochure Maker