Kirkkolaiva nro 22

7

MUSIIKKI: Naiskuoro Amoroso kokoon- tuu torstaisin klo 18.15 Ase- man srk-keskuksessa. Uudet laulajat tervetuloa en- tisten joukkoon laulamaan. VARHAISNUORISO: 1-6 –luokkalaisille suunnattu avoimien ovien iltapäiväker- ho, Klubbari Aseman srk-kes- kuksessa 7.11, 14.11, 16.11, 21.11, 30.11. ja 5.12. Alakouluikäisille suunnatut varhaisnuortenkerhot ko- koontuvat Maksniemessä ja Simoniemessä syyskaudella 6 viikon ajan, viikoilla 40 – 45. Tervetuloa mukaan! RIPPIKOULUTYÖ: Kaikille yhteinen opetusju- malanpalvelu kirkossa su 29.10. klo 11-14. Päiväkouluryhmän lauantai- koulu 25.11. klo 9-15 seura- kuntakeskuksessa Leirikouluryhmän lauantai- koulu 2.12. klo 9-15 seura- kuntakeskuksessa MUUTA: Kirkkoherranvirasto suljet- tu 31.10. - ke 8.11. Kirkkovaltuuston kokous 8.11. klo 19 srk-keskuksessa. Lisätietoja koko loppuvuo- den tulevista ohjelmista ja tapahtumista Simon seura- kunnan nettisivuilta www.si- monseurakunta.fi. Rippikou- lulaisille linkki seurakunnan rippikoulusivuille etusivulla, jossa mm. tulevat opetus- jumalanpalvelukset ja ajan- kohtaista asiaa. TOIMITUKSET Kuollut : Elvi Maria Marttila 82 v, Martta Maria Matinlassi 94 v Simon vs.kirkkoherrana toimii 31.5.2018 sakka Mar- ja-Riitta Ojala, 040 3528667, marja-riitta.ojala@evl.fi Simoniemen srk-koti on tois- taiseksi poissa käytöstä. Kirkkoherranvirasto Aseman srk-keskuksen päädyssä/dia- koniatoimistossa (Simontie 6) p. 040-351 1990. Avoinna ma-pe klo 9-13. Työntekijät tavoitettavissa puhelimitse: vs kirkkoherra srk-pastori Marja-Riitta Oja- la 040-352 8667. Diakonissa Riitta-Liisa Palovaara 040-358 0790. Kanttori Raija Pilto 040- 358 0590. Nuorisotyönohjaa- ja Virpi Rajaniemi p. 040-358 0690. Seurakuntamestari Ari Mattila 040-358 0490. Ta- loustoimisto 040-351 1690 Lisää tapahtumia etusivulla

Ylitornio

Tervola

Simo

Avoin päiväkerho To 26.10. ja 9.11. klo 10.15-12 Srk-keskus. Vko 44 avointa päiväkerhoa ei ole. VARHAISNUORTEN KERHOT: To 26.10. Mattisen Donk- kis-kerho klo 12.00-13.00 To 26.10. Srk-keskus Donk- kis-kerho klo 15.00-16.00 Sanni ja Piipi To 2.11. Srk-keskus Donk- kis-kerho klo 15.00-16.00 Sanni ja Piipi Ti 7.11. Louen Donkkis-ker- ho klo 16.30-17.30 To 9.11. Mattisen Donk- kis-kerho klo 12.00-13.00 To 9.11. Srk-keskus Donk- kis-kerho klo 15.00-16.00 Sanni ja Piipi VARHAISNUORISO- TYÖ: Donkkis Big Night Pe 27.10. Srk-keskus, klo 18-20. NUORISOTYÖ: To 26.10. Nuortenilta srk-keskus klo 18-19 27.-29.10. Isoskoulutus Törmavaara Ti 7.11. Louen Lappiassa Nuortenilta klo 18-20 DIAKONIATYÖ: Ma 6.11. Omaishoitajien vertaisryhmä srk-keskus klo 12-14. Hoidettaville oma ryhmä samaan aikaan. Ryhmä on diakoniatyön ja Länsi-Pohjan Omaishoitajat ja läheiset ry:n yhdessä to- teuttama. KIRKKOMUSIIKKI: Kirkkokuoron harj. srk-kes- kus keskiviikkoisin klo 16. Avoinna ma, ke ja pe klo 11- 17. Kahvio avoinna. Otam- me vastaan lahjoituksia (ei kesävaatteita säilytystilojen vuoksi). Tied. aukioloaikoi- na p. 050 437 0011. RAUHANYHDISTYS: Pe 3.11. klo 19 raamattu- luokka ry:llä. Su 5.11. klo 17 Alli Vaaran muistoseurat ryllä, Kalervo Vuokila, Jussi Vaara. Ma 6.11. klo 17 päi- väkerho ry:llä. Ti 7.11. klo 19 sisarpiiri Lea Vuokilalla SEURAKUNNAN KIRPPUTORI:

eteläpääty). Tenavatuvalla on mahd. tavata muita per- heitä, touhuta ja leikkiä yh- dessä tai vain hengähtää kahvikupin ääressä keskus- tellen. Välillä toteutetaan myös teema- ja puuhapäiviä ja kutsutaan Tenavatuvalle vierailijoita Raanujärven perhekerho joka toinen torstai klo 17-19. Kerhossa leikitään ja askar- rellaan, vaihdetaan kuulumi- sia ja ollaan yhdessä. Omat eväät mukaan jos haluaa evästellä kerhossa. ISOISKOULUTUS Yhdyshenkilö Ilkka Korva p. 040 552 6835 LÄHETYSTYÖ Lahetystyon yhdyshenkilona Ylitorniolla toimii Jaana Fiva. Lahetysiltojen pitamisesta voi sopia joko Matti Salmi- sen 040 550 8246 tai Jaana Fivan kanssa 040 7718257. Seurakunnan nimikko- lahettien tukeminen: Ylitornion seurakunnassa ni- mikkolahettien tuki ohjataan suoraan lahettaville seuroille seurakuntaviitteella. Viitteet ja tilit ovat seuraavat: Senegalin lukutaito ja kirjalli- suustyö, Kiinan kirkon diako- niatyö, Suomen Lähetysseu- ra, tili FI25 8000 1600 0607 10 viite 4111028043219. Maria ja Mikko Vuorman kannatus Lapin Ev.lut Kansanlahetyksen kautta tili Lapin Ev. Lut. Kansanlahe- tys FI57 5131 2720 0399 13 viite 25551. Johanna ja Matti Hyttinen Lahetysyhdistys Kylvaja tili FI57 4405 0010 0212 96 viite 53021 52800. Hyttisen perhe on palannut Suomeen. Tuki ohjautuu vuoden loppuun saakka Kylväjän työlle Ulan Udessa Tutustu tarkemmin! Lahetysseuran tyoalueuuti- set verkossa www.mission. fi. Maria ja Mikko Vuor- man kuulumiset reaaliai- kaisesti blogissa /vuormat. blogspot.fi/. Johanna ja Matti Hyttisen lahettikirjeen voi tilata osoitteesta johan- nanrengas@gmail.com LÄHETYSILLAT Ylitse kaikkien rajojen… Tule mukaan lähetysiltaan! Illat pidetään MAANANTAISIN klo 18.30 - 20.00 seurakuntakodilla . Kahvitus alkaa klo 18.15. 6.11. Operaatio Joulun lap- si – pakettien tekoa seu- rakuntakodilla. Pakettien palautus ma13.–ma 20.11. Kirkkoherranvirastolle sen aukioloaikoina. Huom! Ma 13.11. paketin voi palauttaa myös illalla Srk-kodille klo 18-19. 27.11. Ilosanomaa Papua Uusi-Guineassa, Maria ja Mikko Vuorma Kansanlähe- tyksestä SANAN JA RUKOUKSEN ILLAT KIRKOSSA TORSTAISIN KLO 18 Rukouksen hiljaisuuteen, valoon kirjan avatun… Olet lämpimästi tervetullut! 9.11.

• www.ylitornionseurakunta.fi • Kirkkoherranvirasto puh. 040 521 9384

• www.tervolanseurakunta.fi • Kirkkoherranvirasto puh. 050 437 0000

• www.simonseurakunta.fi • Kirkkoherranvirasto puh. 040 351 1990

KOTIKIRKKO KUTSUU

JUMALAN- PALVELUKSET

JUMALAN- PALVELUKSET

KOTIKIRKKO KUTSUU MUIHINTILAISUUKSIIN Ke 25.10. klo 18–20 Elämää jurtassa, näyttely srk-kodilla Pe 27.10. klo 17 Miestenpiiri kirkkoherranvir. alakerrassa Su 29.10. klo 18 Sanataiteen äärellä, Seurakuntailta seura- kuntakodilla Ma 30.10. klo 13 Meltosjär- ven tiistaikerhoTerttu ja Sau- li Kuoppalalla klo 18 Raamattupiiri seura- kuntakodilla Pe 3.11. klo 17 Miestenpiiri kirkkoherranvirastolla Su 5.11. klo 14 Seurat Kauli- rannan Monitoimitalolla klo 18 Seurakunnan kuoro- jen iltamusiikki Ylitornion kirkossa Ma 6.11. klo 18.30 Operaa- tio Joulun lapsi – pakettien tekoa seurakuntakodilla. Ma 13.11. klo 18 Raamattu- piiri Seurakuntakodilla KUOROTOIMINTA Kuoroharjoitukset keskiviik- koisin: - Ylitornionmieslau- lajat klo 10-12, joka viikko srk-kodilla. Seurakuntakuo- ro klo 17-18.30 joka viikko kirkossa. Kirkkokuoro klo 18.30-20 joka viikko kirkossa RAAMATTUPIIRI maanantaisin klo 18 seura- kuntakodilla MIESTENPIIRI joka toinen viikko klo 17 Kirkkoherranvir. alakerrassa. PÄIVÄKERHO Päiväkerholaiset ovat iältään 3-5 –vuotiaita, yhden kerho- kerran pituus on kaksi tun- tia. Kerhokerta rakentuu va- paasta ja ohjatusta leikistä, laulusta, kädentaidoista, lii- kunnasta ja hartaudesta. Päi- väkerho torstaisin klo 9-11 srk-kodilla, ohjaajana Susan- ne Mäkikyröön 040-5219427 susanne.makikyro@evl.fi PERHEKERHOT Tenavatupa: Kaikille per- heille avointa toimintaa tiis- taisin klo 9-14 os. Alkkulan- raitti 97 (kierrätyskeskuksen Su 12.11. klo 10.30 Messu Ylitornion kirkossa. Hylly- kylän palveluvuoro. Su 29.10. klo 10.30 Mes- suYlitornion kirkossa, Paa- vo Korteniemi La 4.11. klo 11 Pyhäinpäi- vän messu Meltosjärven kirkossa klo 18 Pyhäinpäivän ilta- kirkko Ylitornion kirkossa Su 5.11. klo 10.30 Messu Ylitornion kirkossa To 9.11. klo 18 Sanan ja rukouksen ilta Ylitornion kirkossa

VIIKKOTOIMINTA: To 26.10. Hartaus Kotikul- lero klo 10.30. Eläkeläisten kerho srk-keskus klo 11. Hartaus Pihakullero klo 13. Pe 27.10. Miesten piiri Tör- mävaaran leirikeskus klo 18. Ke 1.11. Hartaus Tk vuo- deosasto klo 14. Seurakun- tailta Korpelassa Aino Tarki- aisella klo 18. (Itäpuolentie 1894) To 2.11. Eläkeläisten ker- ho Peuran koululla klo 10.45. To 9.11. Hartaus Kotikul- lero klo 10.30. Eläkeläisten kerho srk-keskus klo 11. Hartaus Pihakullero klo 13. PÄIVÄKERHOT: Kerhot 3-6-vuotiaille: Ke 1.11. ja 15.11. klo 9.30-11.30 ja 12.30-14.30 Srk-keskus. Vko 45 päiväkerhoa ei ole Su 5.11. Perhekirkko Seurakuntakeskuksen kir- kossa klo 11, johtaa Mar- kus Kallatsa, kanttorina Sari Vähäkangas. Kolehti Raamatun opetukseen ja koulutukseen Aasiassa ja Afrikassa Lähetysyhdistys Kylväjän kautta. Su 29.10. Messu Seura- kuntakeskuksen kirkos- sa klo 10, johtaa Heikki Holma, kanttorina Marjo Nevala. Kolehti Lähetys- työhön Suomen Lähetys- seuran kautta teemalla "Todistamme Jumalan rajoja ylittävästä rakkau- desta". Kolehti käytetään tavoittavaan työhön uu- sien seurakuntien synty- miseksi. Messun jälkeen kirkkokahvit seurakun- tasalissa Arja Heikkisen läksiäisten merkeissä. Pyhäinpäivänä 4.11. Messu Seurakuntakes- kuksen kirkossa klo 10, johtaa Markus Kallatsa, saarnaa Yrjö Haapala, kanttorina Sari Vähäkan- gas. Kolehti oman seura- kunnan diakoniatyölle. Pyhäinpäivän iltakirkko Seurakuntakeskuksen kir- kossa klo 18, johtaa Mar- kus Kallatsa, kanttorina Sari Vähäkangas. Tilaisuu- dessa voi sytyttää kyntti- län omaisen tai ystävän muistolle.

Su 29.10. klo 11 Sanaju- malanpalvelus ja rippi- koululaisten opetusjuma- lanpalvelus Simon kirkos- sa. Toimittaa Marja-Riitta Ojala, kanttorina Tiina Tuomikoski. Opetusju- malanpalvelus jatkuu n. 14 asti, aiheena liturgiset värit, kirkkotila ja käymme kierroksen hautausmaal- la, joten otathan mukaan lämmintä vaatetta. La 4.11. klo 18 Pyhäin- päivän iltakirkko Simon kirkossa. Toimittaa Mar- ja-Riitta Ojala, kanttorina Raija Pilto, Amoroso-kuoro ja Simon seurakunnan iso- set avustavat. Su 5.11. klo 11 Messu ja lähetyslounas. Toimittaa Marja-Riitta Ojala, kantto- rina Raija Pilto. Lähetys- lounaan jälkeen Suomen lähetysseuran seurakun- tayhteyksien koordinaat- torin Juha Taanilan esitys. Ke 25.10. klo 10.30 Ehtool- lishartaus Kiikanpalossa. Marja-Riitta Ojala ja Raija Pilto. Klo 13.30 Hartaus Hoi- vakodilla. Marja-Riitta Ojala. To 26.10. klo 12-14 Synty- mäpäiväjuhla seurakun- takeskuksessa tänä vuonna 70-, 75- tai 80v täyttäville. Ohjelmavastuussa kanttori Raija Pilto, Jukka Patokoski, Eila Ylimartimo, vs.khra Mar- ja-Riitta Ojala sekä diakonis- sa Riitta-Liisa Palovaara. Oh- jelmaosuuden jälkeen kirja- lahja ja juhlakahvit. Pe 3.11. klo 12-14 Kahvituo- kio seurakunnalla srk-kes- kuksessa, mukana Marja-Riit- ta Ojala ja Raija Pilto. Ke 8.11. klo 10.30 hartaus Kiikanpa- lossa, Riitta-Liisa Palovaara ja Raija Pilto. Klo 13.30 hartaus Hoivakodilla, Riitta-Liisa Pa- lovaara ja Raija Pilto. VIIKKO- TAPAHTUMAT:

TOIMITUKSET: Kuollut:

Elma Esteri Laiti 93 v, Elvi Vappu Niemelä 88 v, Pekka Johannes Leinonen 79 v, Pirkko Kyllikki Kantola 76 v, ja Martti Ranta 75 v. Kastettu: Olga Linnea Ylitalo, Titta Amanda Tarkiainen

SYKSYN KLUBBARIT ti 7.11. ti 14.11. to 16.11. ti 21.11. to 30.11. ti 5.12. Tervetuloa!

Kirkkoherra- virastossa Operaatio Joulun Lapsi

-keräys 9.11. klo 12 asti. Kirkkoherranvirastosta saa- tavissa pakettiaihioita ja oh- jeita. Valmiit paketit voi pa- lauttaa kirkkoherravirastoon

VUOKRATTAVANAVANHUSTEN ASUNTO: Asunto sijaitsee seurakuntakeskuksen välittömässä lähei- syydessä. Yksiö (makuualkovi+keittokomero), yht. 36 m2. Lämmitys kaukolämpö sisältyy vuokraan. Sähkö ja vesi laskutetaan erikseen kulutuksen mukaan. Vapaamuotoiset hakemukset 15.11. klo 13 mennessä taloustoimistoon osoitteella: Tervolan seurakunta, Kirkkokuja 4, 95300 TERVOLA. Tiedustelut: Reijo Kiviharju p. 050-437 0007

Alakouluikäisille suunnatut varhaisnuortenkerhot kokoontuvat syyskaudella

6 viikon ajan, viikoilla 40 - 45. Maksniemessä vanhalla koululla TORSTAISIN klo 17-18 Simoniemessä Srk-kodin piha-alueella PERJANTAISIN klo 17-18

Lisää tapahtumia takasivulla

Made with <A HREF="https://flippingbook.com/online-digital-brochure" TITLE="Learn about FlippingBook for Online Brochures">FlippingBook</A> - Online Brochure Maker