Kirkkolaiva nro 22

8

Pyhästä pyhään

Lutherin häät Ylitorniolta lähdetään retkelle Rovaniemen kirkkoon katsomaan musiikkinäytelmää

n Pyhäinpäivä on sulautuma kahdesta vanhasta juhlasta: kaik- kien pyhien päivä (1. päivä mar- raskuuta) ja kaikkien uskovien vainajien muistopäivä (2. päivä marraskuuta). Nykyään vietämme pyhäin- päivää loka-marraskuun vaih- teessa, tarkemmin: 31.10. ja 6.11. välisenä lauantaina. Pyhäinpäivänä muistamme Jumalan pyhiä ihmisiä. Tämä pyhien joukko pitää sisällään Vanhan testamentin patriarkat ja kaikki ne valitun kansan jäsenet, jotka uskoivat Jumalaan ja hänen lupauksiinsa. Pyhiä ovat myös Uuden testamentin apostolit ja marttyyrit ja kaikki Kris- tukseen uskoneet. Pyhien joukkoon kuuluvat myös meille läheiset ihmiset, jotka ovat panneet toivonsa Kristuksen pelastus- työhön. Pohjoismaissa hyvin tunnettu kirjai- lija Wilfrid Stinissen kirjoittaa, että pyhyydessä on oikeastaan kyse siitä, suhtaudummeko vakavasti ensimmäi- seen käskyyn. Hän sanoo, että ihminen on pyhä , kun hänen sydämensä on Jumalan luo- na siksi, että Jumala on hänen suuri aarteensa. Ihminen on pyhä , kun hän ei kuulu itselleen vaan Jumalalle. Ihminen on pyhä , kun hän on sopu- soinnussa Jumalan kanssa. Pyhyys liittyy 1. käskyyn

n Ylitorniolta tehtdään ensi lauantaina 28.10. retki Ro- vaniemelle katsomaan mu- siikkinäytelmää Lutherin häät. Lähtö seurakuntakodil- ta klo 17. Retken hintaan 20 euroa sisältyy matka ja lippu. Rovaniemen kirkossa esi- tetään loppuviikosta kahtena iltana upea draamakavalkadi Lutherin häät. Martti Lut- heria ja hänen kollegojensa elämää, uskontaistelua ja rakkauselämää käsittelevä musiikkinäytelmä esitetään perjantai- ja lauantai-iltoina 27. ja 28.10. klo 19. - Tervetuloa mukaan tu- tustumaan reformaattorimme uskonelämän myllerrykseen, hänen oppilaaseensa Mikael Agricolaan sekä Lutherin ja Katharina von Boran hääjuh- laan, toivottaa musiikkinäy- telmän ohjaaja-käsikirjoit-

taja, teologian tohtori Lilja Kinnunen-Riipinen. - Luther on tulkinnassani älykäs, syvästi kokeva tun- neihminen. Nämä piirteet purkautuvat erilaisissa tilan- teissa milloin karismaattise- na sananjulistajana, tempe- ramenttisena keskustelijana ja milloin taas väittelijänä, tinkimättömänä Raamatun tutkijana. Suuri joukko seura- kuntalaisia näyttele- mässä, laulamassa tai tanssimassa Rovaniemen seurakunnalle Lutherin häät on juhlavuo- den päätapahtumia. Esityk- sissä nähdään suuri joukko seurakuntalaisia näyttele- mässä, laulamassa tai tans- simassa.

Ja lopuksi hän vielä tiivistää: ” Py- hyys on sitä, että sanomme aina: ’Kyllä, Isä’.” Kirkkovuoden tunnuskuvat; pyhäinpäivä.

Teoksen musiikista vastaa- vat keväällä eläkkeelle jäänyt johtava kanttori Mauri Miet- tunen sekä kolme paikallista kuoroa. Sen kantaesitys oli Salossa helatorstaina. Muille kuin Ylitorniolta yhteisretkeen osallistuville: Rovaniemen esitykseen saa 10 euron lippuja myös kir- kon ovelta. Esitykset alkavat molempina iltoina klo 19.

133

Kuolema ei tee ihmisestä pyhää, vaan usko Kolmiyhteiseen

Kuolema ei tee ihmisestä pyhää, vaan usko Kolmiyhteiseen, Kaikkivaltiaa- seen Jumalaan. Sen takia pyhiä eivät ole ainoastaan edesmenneet Jumalan ihmiset, vaan myös kaikki ne, jotka nyt elävät Juma- lan eivätkä itsensä varassa. Pyhien yhteydestä saamme iloita eri- tyisesti messussa, jossa kiitämme Ju- malaa ja lau- lamme hänelle ylistystä ” enkelien ja kaikkien pyhien kanssa”. VEIJO KOIVULA Kirjoittaja on oululainen rovasti ja tietokirjailija. Teksti on hänen kirjastaan: ”Pyhästä pyhään. Kirkkovuoen sanoma.” (Väyläkirjat 2016, www.vaylakirjat.fi)

Ylitornio

SEURAKUNTAILTA Su 29.10. klo 18 Seurakuntailta “Sanataiteen äärellä” Seurakuntakodilla. Sanataiteen äärellä elämän ohikiitävissä valonhetkissä Bo Carpela- nin tekstin saattelemina. Mukana Marketta Filppa, Hannamaria Koivu- maa ja Mirjami Hyttinen

NUORTEN RETKI Oulu Gospeliin 4.11. Mu- kaan mahtuu 8 ensim- mäistä ilmoittautunutta. Hinta 35 €, omat eväät. Ilmoittautumiset Ilkalle 0405226835

Maksullisia ilmoituksia.

Laatukirjoja

en kuolema. Näihin s houkuttelee tutki-

Veijo Koivula: Uskon salaisuus. 20 €.

Veijo Koivula: Pyhästä pyhään. 25 €. Kaikki kirkkovuoden pyhät adven- tista alkaen. Asiantunteva selostus kunkin pyhän taustasta ja merki- tyksestä viitteineen.

n taitoa ( ars mori- stää rikkaalla tavalla opin ihmisen haas- olemisenpelkoon ja ojensa äärellä lukijal- toistuvasti iloisesta logian tohtori jaHal- on tarkastellut kuo- Sysäyksen tälleantoi dellisessä kirjassaan 16) hän selvitti,mik- yvä kuolemisen taito assa. niinkuin tiedämme. uLutherin,oppineen okeneen uskon isän etty ja siitä voi iloita,

Kirkkolaivan ansiokas artikkelisar- ja koottu kirjaksi, joka käsittelee kohta kohdalta kristillisen uskon keskeiset kohdat: uskontunnustus, käskyt ja Isä meidän -rukous.

Jouko M.V.Heikkinen Kesytetty kuolema

ISBN

Lähes 40 vuotta Värriössä työskennelleen Teuvo Hietajärven kiitelty kuva- ja tietokirja Itä-Lapin luonnosta Korvatunturin seudun maisemista molemmin puolin rajaa, myös Venäjän puolelta: ERÄMAA ELÄÄ

Teologian tohtori Jouko M.V. Heikkisen kirja Kesytetty kuolema on Vuoden Kristillinen kirja -kilpailun finaaliin valittujen kuuden teoksen joukossa. Jatkoa Heikisen Lutherin ja

Sota-ajan klassikolaulun Eldankajärven Jää -laulun tekijä Erkki Tiesmaa oli myös tiedemies. Nyt postuumina juhlakirjana hänen väitöskirjansa SUOMALAINEN PORONHOITOSANASTO. Toim. Markku Varis. Hinta 30 €. FT Raija Hakalan Lapin Kansan kirja-arviossa 19.9. kiittelemä runoilija-psykiatri Jorma Laitisen uusi runokokoelma MATKOILLA KAIKEN AIKAA. Hinta 22 €. Erkki Tiesmaa tunnetaan sota-ajan suositun laulun ELDANKAJÄRVEN JÄÄN sanoittajana,muttahänoli myös tunnustettu tutkija. Kansatieteen väitöskirjan käsikirjoitus SUOMALAINEN PORONHOITOSANASTO perustuu tutkimusmatkoihin, jotka hän teki neljään otteeseen 1930-luvulla Suomen ja myös Ruotsin suomenkieliselle poronhoitoalueelle. Hän jatkoi keruutyötä vielä sotavuosina VienanKarjalassa. Väitöskirjan viimeistely kärsi luonnollisesti sota- ajasta ja se jäi lopulta esittämättä, kun Tiesmaa paneutui sotien jälkeen koko tarmollaan uraauur- tavaan työhönPellonyhteiskoulun rehtorina.Käsi- kirjoitus ilmestyyFT,KTMarkkuVariksen toimitta- mana syksyllä 2017, jolloin on kulunut 110 vuotta Tiesmaan syntymästä.Sanastoonkuvitettuennen julkaisemattomilla kuvilla tutkimusmatkoilta. ISBN978-952-7168-47-9 ErkkiTiesmaan keruumatkoilla antoisimpia kielimestareita oliTuomaanPekkaRuotsinTornionlaaksonTärännöstä. Rovaniemeläinenpsykiatri, lääketieteen jayhteiskuntatie- teiden tohtori JormaLaitinen luonnosteleeneljännessä runo- kokoelmassaanherkälläotteella lapsenmielikuvitusta jaarjen kahleetylittäväämaagista ajattelua. Kokoelman toinenulottuvuus tutkiiuskonnollisenkaipuun luonnettayleensä jakristinus- konperustotuuksia erityisesti.

E rkki T iEsmaa Suomalainen poronhoitosanasto

reformaation juhlavuoden kirjasarjaan. Viime vuonna ilmestyi sarjan I osa "Kuolema - tie elämään" . Hinta 25 eur .

Metson mukana Itä-Lapin kairoissa

ToimittanutMarkkuVaris

Nyt siis II osa: Kesytetty kuolema. Martti Luther opastaa kuolemaan iloisesti. Yli 500 sivua. Hinta 27 eur . www.vaylakirjat.fi

Myynti: kirjakaupat ja suoraan kustantajalta www.vaylakirjat.fi

JormaLaitinen Matkoilla kaiken aikaa

ISBN978-952-7168-42-4

Made with <A HREF="https://flippingbook.com/online-digital-brochure" TITLE="Learn about FlippingBook for Online Brochures">FlippingBook</A> - Online Brochure Maker