Kirkkolaiva nro 8/2018

Suvivirsi 571 Jo joutui armas aika ja suvi suloinen. Kauniisti joka paikkaa koristaa kukkanen. Nyt siunaustaan suopi taas lämpö auringon, se luonnon uudeks luopi, sen kutsuu elohon.

Kemi-Tornion rovastikunnan seurakuntien lehti Kemi-Keminmaa-Simo Tervola-Ylitornio No 8 • 6.6.-11.7.2018 www.kirkkolaiva-lehti.fi

KUULUTUS SEURAKUNTAVAALIEN EHDOKASASETTELUSTA Kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti toimite- taan Kemin, Keminmaan, Simon, Tervolan ja Ylitornion seura- kunnissa 18.11.2018 seurakuntavaalit. Vaaleissa valitaan vuoden 2019 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi kirkkovaltuuston jäse- - Simon seurakunnassa 15 jäsentä, - Tervolan seurakunnassa 15 jäsentä, - Ylitornion seurakunnassa 15 jäsentä. KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakun- nan edellä mainittuun luottamustoimeen on ehdokas, 1) joka viimeistään 17.9.2018 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi, 2) joka on konfirmoitu viimeistään 17.9.2018 , ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 18.11.2018 , 3) joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu, 4) joka ei ole vajaavaltainen 5) joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen, 6) joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä. Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 17.9.2018 kello 16.00 mennessä kunkin seurakunnan omaan kirkkoherranvirastoon, joka on avoinna seuraavasti: KEMIN kirkkoherranvirasto, Kirkkopuistokatu 11, 94100 Kemi, puh. 040 848 9347, avoinna ma 8-17, ti-pe 9-14. KEMINMAAN kirkkoherranvirasto, Rantatie 61, 94400 Keminmaa, puh. 0400 226 845, avoinna ma-to päivittäin klo 9–15 ja pe klo 9-13 sekä 17.9. klo 9-16. SIMON kirkkoherranvirasto, Simontie 6, 95200 Simo, puh. 040 351 1990, avoinna ma-pe klo 9-13 ja ma klo 16-17 sekä 17.9. klo 9-16. TERVOLAN kirkkoherranvirasto, Kirkkokuja 4, 95300 Tervola, puh. 050 437 0000, avoinna ma-to klo 9-13 sekä 17.9. klo 9-16. YLITORNION kirkkoherranvirasto, Alkkulanraitti 3, 95600 Ylitornio, puh. 040 521 9384, avoinna ma-ke klo 9-11 ja 11.45-14 sekä 17.9. klo 9-16. Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana kirkkoherranvirastoissa sekä verkkosivulta: info.seurakuntavaalit.fi 6.6.2018 Vaalilautakuntien puolesta puheenjohtajat: Arvi Uusitalo Leena Varonen Helvi Hamari Kemin seurakunta Keminmaan seurakunta Simon seurakunta Pirjo Jurva Pirta Melaluoto Tervolan seurakunta Ylitornion seurakunta net eri seurakunnissa seuraavasti: - Kemin seurakunnassa 27 jäsentä, - Keminmaan seurakunnassa 23 jäsentä,

Kemin seurakunnan kerhot siirtyivät kesän viettoon Kohti kesää kuljetti lasten lauluesitys, jolle aaltoilevan meren loi kerho-ohjaajien liikuttelema kangas.

n Koko perheen kesäjuhla on Kemin seurakunnassa ol- lut jo vuosia iloinen merkki siirtymisestä kesään. Eikä aiheetta, ovathan kerhojen lapset samalla kertaa ohjel- man esittäjiä ja arvovieraita. Komeasti aaltoilikin lau- luesityksessä lasten käsien liikkeitä seuraten kerho-oh- jaajien harsolla hahmotta- ma meri. Vahvistimista kai- kuva tuuli loi vahvan kesän tunnun. Kesän sattumiin johdat- teli ajatuksia myös seura- kuntapastori Atte Tolonen , joka esitteli lapsille kesä- kassinsa sisältöä. Jo itse kankainen kassi oli ope- tuksen kohde, eli pois turha muovikrääsä. Kassista paljastui pingis- maila, juomapullo, kamera kesämuistoja varten sekä suojelusenkeliä kuvaava taulu. Taululla Atte halusi muistuttaa lapsia Juma- lan suojeluksesta ja varje- luksesta, joka jatkuu ke- sän riennoissa ja kaikessa muussa koko elämän ajan. Seurakuntakeskuksen au- lassa ahersi ilmapallomies Marko Taskila . Eläinhah- mo toisensa jälkeen sai yhdestä tai useammasta il- mapallosta muotonsa. Sen jälkeen ne nostettiin hyllyl- le odottamaan juhlan loppu- mista, jolloin kukin pikku- vieras sai tilaamansa eläin- pallon kotiin vietäväksi. - Jokaisessa meissä asuu pieni lapsi, ja minulla se Eläinilmapallo kotiin vietäväksi

Koko perheen kesäjuhlassa lapset saivat tilata ilmapallomies Marko Taskilalta eläin- hahmon kotiin vietäväksi. Tilausta helpotta- massa oli pöydällä muutama malli.

Toimintakauttaan päättävät elä- keläiskerholaiset saapuivat hy- vissä ajoin seurakuntakeskuksen aulaan kuulumisia vaihtamaan.

koitettu 3-6-vuotiaille lapsil- le. Kerhopaikkana on seura- kuntakeskus, jossa toimintaa on kaikkina arkipäivinä. Li- sätietoa löytyy Kemin seu- rakunnan kotisivuilta. Kesä vie lomalle myös eläkeläiskerhot, jotka vietti- vät omaa talvikautensa pää- töstä toukokuun puolivälis- sä. Kesäkuun 19. päivänä järjestetään vielä eläkeläis- ten leiripäivä Saarenottassa. (PV)

näkyy ilmapalloeläiminä. Kyseessä on kuitenkin har- rastus, joka on oikeastaan karannut käsistä, luonnehti taitojaan Marko, joka var- sinaisessa ammatissaan työskentelee palomiehenä Torniossa. Ensimmäiset eläimet il- mapalloista Marko muotoili yli seitsemän vuotta sitten, ja nyt taitoja on hiottu va- kavasti kolme neljä vuotta. - Vaikeinta on oikeastaan

toteuttaa, se mitä on kuvi- tellut tekevänsä. Tärkeintä on kuitenkin ilahduttaa lap- sia, totesi Marko Taskila.

Vielä on tapahtumia

AAVASAKSAN JUHANNUSJUHLAT la 23.6. Aavasaksan Kruununnäyttämö: klo 11-12 Jumalanpalvelus klo 13-13.30 Lasten äänellä - Med barns röst - Taiteillen projekti klo 15-16 Ulla Pirttijärvi & Ulda -yhtye esiintyvät

Kesän myötä seurakunnan päivä-ja perhekerhot hilje- nevät. Toiminta jatkuu kuitenkin kesäkuun loppuun kesäker- hon toimintana, joka on tar-

Ylitornion muut tapahtumat: sivu 7

Made with <A HREF="https://flippingbook.com/online-digital-magazine" TITLE="Learn about FlippingBook for Online Magazines">FlippingBook</A> - Online magazine maker