Kirkkolaiva nro 8/2018

7

tuksen hyväksi Kirkon Ulko- maanavun keräyksen kautta. Ke 11.7. Anna-Liisa Kemof- filla Varejoentie 504 klo 18, Varejoki Ke 18.7. Laura ja Markus Kallatsalla pappilassa klo 18. Ke 25.7. Aira Kantolalla, Kankaantie 45 klo 18, Loue (iltoja on tulossa myös elo- kuulle. Jos haluat järjestää lauluillan, niin ole yhteydes- sä diakonissa Ritvaan puh. 050-437 0004 Järj: Diakoniatyö/Ritva ja ke- säkanttori Amanda KESÄLEIRIT Lasten ja varhaisnuorten kesäleirit Törmävaaran lei- rikeskuksessaVarejoella: I leiri 6-9-vuotiaille 12.-14.6.2018 ja II leiri 10-13-vuotiaille 18.-20.6.2018. Leirin hinta: 12eur. Leireillä vielä tilaa, ilmoittautumiset soittamalla p. 050-437 0006/ Sari Siivola. Ilmoittautuneil- le lähetetään leirikirje. PÄIVÄKERHOTYÖ: Kerhot kesätauolla DIAKONIATYÖ: Diakoniatyöntekijä Elina Volotinen on virkavapaalla ja hänen sijaisenaan työs- kentelee diakonissa Ritva Lampela. Odotatko ja toi- votko, että sinua käydään tervehtimässä tai kaipaat keskusteluseuraa? Jos dia- koniatyöntekijä on käynyt luonasi aiemmin tai toivot hänen käyntiään, niin älä jää odottelemaan, vaan ota yh- teyttä sopiaksesi asiasta. Yh- teydenottopyynnöt diako- niatoimistoon puh. 050 437 0004 tai ritva.lampela@evl.fi on avattu uusissa tiloissa osoitteessa Keskustie 83, K-kauppaa vastapäätä. Avoinna ma, ke ja pe klo 11-17. Kahvio avoinna. Otamme vastaan lahjoituk- sia. Myös nouto on mah- dollista. Mahdolliset tiedus- telut kirpputorivastaavan numerosta p. 050 437 0011 (kesäkuussa Eeva Hiltunen, heinäkuussa Anita Oinas) Mikko Matias Tepsa 95v, Aili Amalia Putaansuu 93v, Pent- ti Ilmari Ylipelto 91v, Matti Aukusti Peltoperä 83v, Jouni Juhani Angeria 56v, Pentti Johannes Porkka 53v Kastettu: Benjamin Joonas Tapani Pa- lojärvi, Viivi Anja Anniina Ku- pari, Oskar Aukusti Vuokila, Riku Lenni Alvian Lehkonen Palveleva puhelin 0400 22 11 80 Arkisin 18-01, viikonloppuisin 18-03 TOIMITUKSET: Kuollut: SEURAKUNNAN KIRPPUTORI:

Ylitornion seurakunnan dia- koniatyö kiittää lämpimästi Mika Törmäsen omaisiamuis- torahaston lahjoituksesta päihdetyön hyväksi. RIPPIKOULU Rippikoulu alkanut Lo- ma-Vietosessa 4.6. Rippikou- lulaiset kutsuvat kaikki per- heenjäsenet ja ystävät rippi- koululaisten toteuttamaan messuun Meltosjärven kirk- koon su 10.6. klo 18. Kon- firmaatio Ylitornion kirkossa su 8.7. klo 12. Yhdyshlö Ilkka Korva p. 040 522 6835 LÄHETYSTYÖ Kirkkoneuvosto on valinnut uusiksi nimikkoläheteiksi Ella ja Janne Henrikssonin, jotka tekevät lähetystyötä Mongoliassa. Tutustu tar- kemmin kotisivulla. Lahetystyon yhdyshenkilo- na toimii Jaana Fiva. Lahe- tysiltojen pitamisesta voi sopia joko Matti Salmisen 040 550 8246 tai Jaana Fivan kanssa 040 7718257. Seurakunnan nimikko- lahettien tukeminen: Senegalin lukutaito ja kirjalli- suustyö, Kiinan kirkon diako- niatyö, Teija Lievonen Ango- lassa, Suomen Lähetysseu- ra, tili FI25 8000 1600 0607 10 viite 4111028043219. Maria ja Mikko Vuorman kannatus Lapin Ev.lut Kansanlahetyksen kautta tili Lapin Ev. Lut. Kansanlahe- tys FI57 5131 2720 0399 13 viite 25551. Ella ja Janne Henrikssonin kannatus Lähetysyhdistys Kylväjä tili FI57 4405 0010 0212 96 viite 53021 52800

si ohjelmana mm erilaista musiikkia, puheita ja pientä kisailua palkintoineen. Sa- teen sattuessa tapahtumaa ei järjestetä. Lisätietoja dia- konissa Riitta-Liisa Palovaa- ralta puh 040 3580790.

Tervola

Simo

Ylitornio

LAPSI- JA NUORISOTYÖ:

Klubbari 1-6 – luokkalaisille suunnattu avoimien ovien iltapäiväkerho, Klubbari on jäänyt kesätauolle ja jatkaa toimintaa syksyllä. Kiitos kuluneesta kaudesta ja siu- nattua kesää! Tiedustelut p. 040 3580690 / Virpi Lasten päiväleiri Aseman seurakuntakeskuksessa 11.6 –12.6. Järjestäjinä Simon seurakunta ja Simon 4H-yh- distys. Tiedustelut p. 040 3580690 / Virpi. Power Park –retki 19.6. tiistaina 19.6. Järjestäjinä kunta ja seurakunta. Tiedus- telut p. 040 3580690 / Virpi Tyttöjen ja poikien toi- mintapäivä Keminmaassa 27.6. klo 10-16. 1-6 lk. Tied. p. 040 3580690 / Virpi. TOIMITUKSET Vihitty : Reima Olavi Hamari ja Tiina Susanna Paldanius. Kirkkoherra p. 040 358 0390: Ville Väkeväinen 1.6. – 1.7. Heikki Turunen 2-8.7. Marja-Riitta Ojala 9.-15.7. Heikki Turunen 16.7.-5.8. Marja-Riitta Ojala 6-12.8. Heikki Turunen 13-14.8. Ville Väkeväinen 15.8. alkaen. Lomat: Kirkkoherra Ville Väkeväinen 23.7. – 14.8. Srk-pastori Marja-Riitta Ojala 1.-26.9. ja 8.-12.11. Diakonissa Riitta-Liisa Palovaara 5.-6.7., 11.-29.9. ja 9.-23.10. Kanttori Raija Pilto 2.7.-3.8. Nuorisotyönohjaaja Virpi Rajaniemi 2.-31.7. Lisätietoja ohjelmista ja tapahtumista Simon seura- kunnan nettisivuilta www. simonseurakunta.fi.

• www.ylitornionseurakunta.fi • Kirkkoherranvirasto puh. 040 521 9384

• www.tervolanseurakunta.fi • Kirkkoherranvirasto puh. 050 437 0000

• www.simonseurakunta.fi • Kirkkoherranvirasto puh. 040 351 1990

KOTIKIRKKO KUTSUU

JUMALAN- PALVELUKSET

JUMALAN- PALVELUKSET

Live Messu Netin välityksel- lä Ylitornion kirkosta www. ylitornionseurakunta.fi Su 10.6. klo 10.30 Messu Ylitornion kirkossa klo 18 Messu Meltosjärven kirkossa Su 17.6. klo 10.30 Messu Ylitornion kirkossa La 23.6. klo 11 Jumalanpal- velus Aavasaksan vaaralla Su 23.6. klo 10.30 Messu Ylitornion kirkossa Su 1.7. klo 11 Messu Mel- tosjärven kirkossa klo 18 Nuorten messu Yli- tornion kirkossa Su 8.7. klo 12 Konfirmaatio- messu Ylitornion kirkossa KOTIKIRKKO KUTSUUMUIHIN TILAISUUKSIIN 9.-10.6. klo 12 alkaen Rauhan Sanan kesäseurat seurakuntakodilla, jatkuen molempina päivinä pienin väliajoin iltaan saakka. La 23.6. klo 11 Alkaen Aava- saksan Juhannusjuhlta Kruu- nunnäyttämöllä Kts. erillinen ohjelma.

TOISTUVAT TILAISUUDET: Hartaus Vuodeosastolla keskiviikkoisin klo 14 Eläkeläisten kerhot seuraa- van kerran syksyllä. MUUT TILAISUUDET: Ma 11.6. Hautausmaan kukkapäivä alkaen klo 9. Ke 20.6. Kesäinen lauluilta Isossa kirkossa klo 18, muka- na naisten kuoro. Ke 4.7. Lauluilta museolla (Nelostie 373) klo 18. Tule laulamaan Suvilinnun lauluja! Yhdessä laulaminen synnyttää iloa ja tuo ihmisiä lähemmäksi toisiaan. Samal- la kun laulamme, voimme jakaa omastamme nepalilais- ten lasten ja nuorten koulu- Su 8.7. Messu vanhas- sa kirkossa klo 10, johtaa Heikki Holma, kanttorina Sari Vähäkangas. Su 10.6. Messu vanhas- sa kirkossa klo 10, johtaa Markus Kallatsa, kanttori- na Sari Vähäkangas. Su 17.6. Messu vanhas- sa kirkossa klo 10, johtaa Heikki Holma, kanttorina Sari Vähäkangas. To 21.6. Perinteinen van- husten juhannuskirkko (viikkomessu kaikenikäi- sille) seurakuntakeskuk- sen kirkossa klo 13, johtaa Markus Kallatsa, kanttori- na Sari Vähäkangas. Juhannuspäivänä 23.6. Konfirmaatiomessu isos- sa kirkossa klo 10, johtaa Heikki Holma, kanttorina Amanda Hakoköngäs. Maakirkko Ryynäsennie- messä klo 13, johtaa Mar- kus Kallatsa, kanttorina Amanda Hakoköngäs. Su 24.6. Sanajumalan- palvelus vanhassa kirkos- sa klo 10, johtaa Markus Kallatsa, kanttorina Aman- da Hakoköngäs. Su 1.7. Messu vanhas- sa kirkossa klo 10, johtaa Heikki Holma, kanttorina Sari Vähäkangas. La 7.7. Iltakirkko vanhas- sa kirkossa klo 18, johtaa Heikki Holma, kanttorina Sari Vähäkangas.

Su 10.6. klo 11.00 Kon- firmaatiomessu kirkossa. Toimittaa Ville Väkeväi- nen, kanttorina Raija Pilto. Su 17.6. klo 11.00 San- ajumalanpalvelus kirkos- sa. Toimittaa Marja-Riitta Ojala, kanttorina Raija Pilto. La 23.6. klo 11.00 Juhan- nuspäivän messu kirkos- sa. Toimittaa Ville Väkeväi- nen, kanttorina Raija Pilto. Su 24.6. klo 11.00 Gril- likirkko seurakuntakes- kuksella. Sanajumalan- palvelus. Toimittaa Ville Väkeväinen, kanttorina Raija Pilto. Su 1.7. klo 11.00 Messu kirkossa. Toimittaa Ville Väkeväinen. Su 8.7. klo 11.00 Messu kirkossa. Toimittaa Heikki Turunen. klo 10.30 hartaus Kiikanpa- lossa, Riitta-Liisa Palovaara ja Raija Pilto. klo 13.30 hartaus Hoivako- dilla Riitta-Liisa Palovaara ja Raija Pilto. Ke 4.7. klo 10.30 hartaus Kiikanpa- lossa, Heikki Turunen. klo 13.30 hartaus Hoivako- dilla, Heikki Turunen. Ke 13.6. klo 16.00 Kävelyhartaus Malinissa. Marja-Riitta Ojala. Ke 27.6. klo 18.00 Lähetysilta Pah- nilan museolla. DIAKONIA: Ke 13.6. klo 12-15 Vanhus- ten ja vammaisten virkis- tyspäivä Simon kesätorin alueella. Järjestelyissä mu- kana kunnan vammais- neuvosto, ikäneuvosto ja seurakunta. Ohjelmana dia- koniatyö tarjoaa mm kahvit, nisut ja makkarat. Lisäk- VIIKKO- TAPAHTUMAT: Ke 20.6.

HAUTOJEN HOITAMINEN Ylitornion seurakunnan hautainhoitorahasto tekee hautain- hoitosopimuksia Ylitornion ja Meltosjärven hautausmailla oleviin hautoihin. Lisätietoja sopimuksesta saa taloustoimis- tosta 0400 399 270, pirta.melaluoto@evl.fi Ylitornion ja Meltosjärven hautausmailla on aloitettu seura- kunnan hoidossa olevien hautojen peruskunnostus. Kukkien istuttaminen ja kasteleminen sekä yleinen hautojen kesähoi- to aloitetaan 11.6. seurakunnan hoitamilla haudoilla. 14.6. aloitetaan niiden hautojen kasteleminen, joista on sovittu ja joihin omaiset ovat tuoneet omat kukat. Hautojen liputus kesäkuun aikana: Haudat, joiden hallin- ta-aikasopimus on päättynyt merkitään tiedotuskylteillä hau- dalle. Hautapaikka voidaan lunastaa 25 vuodeksi eteenpäin ja haudalle suositellaan tehtäväksi haudanhoitosopimus. Kirkkolain mukaan haudat tulee pitää hoidettuina ja seura- kunta tarjoaa hoitopalvelua. Lisätietoja taloustoimistosta 0400 399 270, ylitornio@evl.fi

Simon seurakunta kiittää kaikkia hautausmaan talkoolaisia 29.5!

AAVASAKSAN JUHANNUSJUHLAT la 23.6. Aavasaksan Kruununnäyttämö:

Palveleva puhelin 0400 22 11 80 A kisin 18-01, viikonloppuisin 18-03

klo 11-12 Jumalanpalvelus klo 13-13.30 Lasten äänellä - Med barns röst - Taiteillen projekti klo 15-16 Ulla Pirttijärvi & Ulda -yhtye esiintyvät VAPAA PÄÄSY

Palveleva chat KESÄKUKKIEN MYYNTI Pe 8.6. kello 09.00 - 14.00 Hautausmaan parkkialueella. Arvontaa ja kahvitarjoilu, tuotto oman seurakunnan lähetystyön ja diakoniatyön hyväksi.

TAITEILLEN -projektin ve- täjät kuvaavat esitystään seu- raavasti: ”Taiteillen-projekti tuo suomalaiset ja ruotsalaiset lapset yhteen  luomaan taidet- ta tanssin ja teatterin keinoin. Aavasaksalla nähtävä  esitys jakaa pilkahduksia projektin tunnelmista, tuotoksista ja  oi- valluksista. Riikka Tolonen ja Maija Mäm- mi ovat tanssinopettajia, joita kiinnostaa  erityisesti taidep- rosessit lasten kanssa. Heidän yhteinen innostus  taiteelliseen työhön ja lapsilähtöisyyteen, synnytti halun tuottaa  teos,

jossa myös lapset ovat taitei- lijoina ja esiintyjinä. Projek- tissa  ja esityksessä musiik- kia sekä erilaisia äänimaail- moja luo Ilmari  Tiitinen. Teos sopii kaikenikäisille.” ULLAPIRTTIJÄRVI & ULDA on modernia saamelaista mu- siikkia esittävä  yhtye, jonka keulakuvana on pitkän linjan joikuartisti Ulla  Pirttijärvi-Län- sman. Uldan ohjelmistossa on sekä perinteisiä että  uusia Ulla Pirttijärven säveltämiä joikuja. Musiikissa tuodaan esiin erityi- sesti pohjoiseen luontoon liitty- viä teemoja.

Palveleva chat

Palveleva netti

Elämä solmussa? Puhu, se auttaa.

Palveleva puhelin 0400 22 11 80 Arkisin 18-01, viikonloppuisin 18-03

Palveleva netti

Palveleva kirje PL 210, 00131 Helsinki

KIRKON KESKUSTELUAPUA¤ Luottamuksella, sinua kuunnellen kirkonkeskusteluapua.fi

Palveleva kirje PL 210, 00131 Helsinki

Palveleva chat

Lisää tapahtumia s. 8

kirkonkeskusteluapua.fi

Palveleva netti

Made with <A HREF="https://flippingbook.com/online-digital-magazine" TITLE="Learn about FlippingBook for Online Magazines">FlippingBook</A> - Online magazine maker