Telefonnøgle Næstved 1961

‘tiler

Benyttes, når man ved, hvor en abonnent bar, men ikke er klar over, under hvilken central man skal søge.

llønlreipiAter Præst* amtskommnne, Næstved og Herlufsholm kommuner og Sorø amt l*r

Krvmpllnge ..................... Everdnip Kvlslemsrk ...................... Bandved Kyllebæk Hus« ............. Kostræde Køng .................................. Kostræde ell. Lundby Køng Flaskholm .............. Lundby Lndby ................................ N»*stved. Rislev. Breg­ nebjerg ell. 8ke1bv Lille Næstved ................. Næstved Lille-Røttinge ............. ... Tappemeje Lille Tvede ...................... Næstelss Lund .................................. Kyse Lundbytorp ..................... Lundby linnede ............................ Nyland Mnrbjerg Huse................ Vesterhorg Marvede Bogn ................. Menstrup Mogenstrup ...................... Lov Mynip ................................ Lov eller Vesterbor r Naaby landsby .............. Rislev eller Bkelby Nehlø ................................. Tllndebjærg Nebletorp ................... . Lundby Ny floisted ...................... Næstved Nynip ...................... ......... Rude Nr, Tvede ............ ........... Toksværd Næsby ............................... Glumsø eller Tyve'se Nøsbyhotln ...................... Glumsø Nr. Bmtdstrup ............ . Tappemsje Oistmp .............. ............... Olstiup. Fensmark eller Toksværd Onip ................................... Tybjerg ell. IWlufm. fVderstrup ....................... Lov Ravnsbjerg ....................... Toksværd Raunstmp ....................... Toksvs rd »Baunstrup« ..................... Herlufmagle Regerup ....... .............. . Glumsø eller Jkelby Rejustrup ........................ Gunderslev Rettestrup ....................... Nyland eller Veaterb. Ring. Hammer ............... Kostræde. Vesterhorg eller Hammer Risby ...... .......................... Hammer eller Baarse Børeskov .......................... Fuglebjerg Bønne hæk ...................... . Næstelss eller Næstved Ballerup ............................ Nnddekær B*Hø ................................... Kvse Baltø Bkovfogedbollg...... Ns*stved Haltø Hovedgaard ...... Hyllinge Bandby ............................... Glumsø Blpperup............. ............. Næstved eller Nyland Bjolte 1 Tappemsje eller Stolte Strand I ................ Everdnip flkaftemp ...................... Bandved Bkaverup ............ ........... Neddekær Bkrnvemp ........................ Næetv. ell. Karrebæksm Bnertlnge ......................... Rlndebjerg Sneaere Overdrev .......... Tappem. ell. Everdnip Sneaere Mark ................. Tappem ell. Everdnip Snrseretorp ...................... Everdnip Horslev .............................. VuglebJ. ell. Ounderslev Hparresholm .................... Everdnip Bpjellenip ............Merstnip Bpiagelse ......................... Herlufmagle el. Tybjerg Btenliæksbolm ................. Næstved Stenskovøft Ha. .............. Isw Stenstmp ......................... Næstved ell. Nyland Store Bøtttngr .............. lappemøje Bfuhhenjp ........................ Kyse Hørup ............................. Toksværd Toast ri lp ........................... Hyllinge Tbonip ....■■«««•«..Hammer Tometnark ...................... Menatrup sil. Sandvad Torpe ................................ Herlufmagle Trælløse ............................ Herlufmagle ell. Skslby Tybjerglllle ...................... Tybjerg Tvvelse ............................. Glumsø eller Tyvelse ' I" mp ......................... Bkelby ^ all ensved Kyse Venslev ............................. Rude \ejtø Nyland Vester Egede ............. . Toksværd ell. Rennede Vester Rgesborg .............. Lov eller Vesterhorg Vesterhavs ....................... Karrebæksminde Vindenip .......................... Glumsø Vindstrup ........................ Fuglebjerg Vrangstrup •••••teses«««•*•••* Tyvelse Vn tsløse Ns'stved. Rislev eller Fensmsrk Ydet-næs ............................ Næstved Øager Huse ................ Lundby Ollemp Kyse Øvenip .............................. Næstved eller Fensmsrk Btsrlinge landsby ......... Rverdmp flvendstrup ....................... Nylsnd Hværdborg........................ Lundby Bvln« Bvlnøland

Asricrup ............................. NiPBtvrd Ah ide ................................. Tappemøje An 1*0 ..................................... G'nrnM oli. TyvHs# AH’* drues ......................... N.vtvrd ell. NyUnd Abbrdnssahoved .............. NyIse » Ågerup ............................. Ilyltinfr* A ri oae ................................. Bundvod Aries* forp Landsby ....... Bandved Askov ................................. Everdnip Attrnip .............................. Oluman Avenit ................................. Tybjerg Basarrs Landsby ............. Nyland Bavrtse ............................... Glumsø pli. Skelby Bendslev ............................. Fuglebjerg Btsserup ........................ . Ruds Bistrup ................................ Niestv. ell. Brefnebjer* Blangslcv .......................... Lov Bunderup .......................... Ntesfrlsø Bomnkke ............................ Niestvrd eller Karri .sk »minde Borup .................. ............... Nyland ell. Rønr.ede Bosenip ............................. Tnksvierd Brandelev .......................... Nrstelsø Bredeabavo ........................ Tappemsje Brørup ......................... Menstrup Bryrup .......................... . Tappem. ell. Everdnip Broderup Højskole ...... Everdrup Bolrkesknv ....................... Everdrup ell. Tappem. Køfcehok ........................... Tappernøje Bøges« .............................. Lov, Nrstølsø, Evørdr. I)ybsø ................................ Bvlnøland Dyrlev ...... ....................... Bnarse Dytted ............................... Toksvtord ell. Everdnip Engelstoft«* ...................... Glumsø ell. Tyvelse Engelatnip ........................ Everdnip SIM ..................................... Karrebæksminde Espelund Huse ............... Lundby Eaarup ............................... ls>v Kensmnrk ......................... Næstved ell. Fensmark Fladsan ............................. Na^stelsø Flemstofte ..................... . Fuglebjerg Klintemose ........................ Everdnip Jodby ................................ Ns'ntv. ell. Bregnebjerg Fugleblerglund Huse ... Fuglebjerg Fulrendal ......................... Bandved Førslev ............................... Hyllinge *11. Fuglebjerg Gavns Baroni ................. Nyland Gelsted ............................... Herlufmagle Gerdrup ............................. tttalev Gishale .............................. Bnarse Grlmstrup ......... ............... Næstved Gnimløse ....................... R'nriehjierg Gi lemp ............................. Nn*stv. eli. Rrrgnebj* rg G* tiderslev landsby ..... Gunderslev Gunderslevhoim .......... . Bkelby Gødstnip ............... ............ Toksværd llanrslev ......................... Bnndved »II. Ting J«||. 1 a daKeriine .................... Fuglebi. ell Haldayer llaldagermagl« ............... Fuglebj. ell. Haldager Hammerbuae .............Hammer (’iuSn-T.*............................. Blndebjæeg e*l Bnarse iiavnskov .. ..................... Hyllinge Iler ufsholm Sogn .......... Næstved ell. Fensmark JjrriufilIls ....................... Herlufmagle Iljelmsølllls ..................... Tybjerg HJulebæk .......................... Herlufrn. elt. Fenstnark ljo løse lAhdshy ........... Bkelby. Risiev ell. Kyse lloitnegaards Glasværk Næstved ed. Fensmsrk Husmandsmark Huse ... GI(trias Hskkerup ......................... Tybjerg •4bm Huse .................. Kostrædn Højbjerg ............................ Gnnderalev Jaraskov ............................. Vesterhorg jTenatmp Huse .............. Hyllinge Kagstnip ........................... Bkelby K» hvria.............................. Toksværd ell. oistmp Knlkemp ............................ Fensmark . ■........................... Karrebæksminde Kam-bækstorp ................ Karrebæksminde eller Mcnatrup BS2P ' ...................•• Gunderslev S/lntaS!? ....................... KU,nv E , .................. f?**Ded Krummorup ..................... Ftigiebjerg Ilo me-Olstrup ................. Olstrup olme-Blppsnjp .............. Fennmark Ho »led .............................. Næstved Holstelns Minde .............. Fuglr-bjerg flundstrup ........................ Ilairmrr ............................ Bandvrd

n

Kontortid J-16, lordag 9-13, tlf. 721400. Amtsrådssekretær og kontorchef, tand. jur. F. H. Høyrup, tlf. privat 721141. Skolerådssekretær, skolefondshogholder og amtsfuMmægtlg, cand. jur. K. Dam­ bæk, tlf. privat 721079. Skoledirektions- sekretær, akolefondskasserer og amts* fuldmægtig, rand. Jur. E. Mlchaclaen, tlf privat 7217B8. Prn**t« AmtsrAd: Frøhandler Niels Hansen, Herfølge, tlf. Horfølge 54. Qdr. Jons Aage Larsen, Eb­ beskov. Fakse, tlf. Fakse 60 Odr. Kr. Andersen, Bnarse. Præstø, tlf. Baarse 45. Pelst. Jul. Helt. Apanager, Bjæverskov, tlf. Bjæverskov 25. Pelst. Carl Jensen, Ørslev. Vordingborg, tlf. Ørslev 26. Sog- nerAdsfmd. E. Jensen, Fakse, tlf. Fakse 230. privat 272. Sognerådsfmd. H. P. Hansen, Fensmark pr. Holme-Olstrup, tlf. Fensmark 77. Landmand Vorner Lar­ sen. Herluflille, Herlufmagle, tlf. Herluf- tnngle 161 Brmlforhandler Harly Maul, Hjeilebjetg, Stege. tlf. Stege 3314. Gods­ ejer Edward Tesdorpf, OJorslev, tlf. ftol- tug 105 Førstelærer B«mt Stevns, Strøby, tlf. Strøby 29. Gårdejer Altært Petersen, HaHrhøUc, tlf. St"ge 726S. Pelst. Ejner Pedersen, Omebjerg, tlf. Vordingborg 945. Amtsskoleknnstiientt Ingemann Petersen, Glumsø, tlf. 26. Si»»rtinder\Isttingen I Præsi.« amt: Konsu­ lent H. Tejsen Lykke, Ol. Holsted, tlf. Næstved 721902. Prud« Amts Nygehti« I Næstved. Tlf. Næstved 721401 med omstilling til alle afd. - Se endvidere linder bogstav A 1 navneregister! Næstved. Præst« Amts VeJInspektnrat, Rlngstedgade 73, Næstved, Uf. 7201B9. (Hovedvejskontoret), FatlmagsveJ 12, Næstved, telt. 723420. Amtsvejinspektør, cand polyt. U. Fl- schor-Rasmtissen, Næstved, Uf. 720407. Civilingeniør Knud I. Poulsen. Næstved, tlf. 723699 Vejingeniører» V. Øiim, Næst'-ed, Uf. 720657. Gunnar Jensen, Kalvehave, telf. Kalvehave 156. 8 H. Jørgensen, Herfølge, Uf. Herfølge 210. Præd« Amts %’andlnspektorat: Civilingeniør A. Jensen, I tæstovej 78, Næstved, Uf. 7227H5. Amtsn y Isort Revisor af sognekommuner- nes regnskaber. Ernst Hansen, Præstø- vej 84, Næstved, l'f. 721357 og 720367. Kegnakahsoent ralen for sognekommuner 1 Præstø amt, Amtmnmlsgude 2, tlf. 723833 Regnskabskonsulent EJfll Stam­ pe Frøllch.

Amtsforvalter for Næstved Amtstue: H. P. Bonde, FartmagsveJ 22, tlf. 723262, prl- vat 721063. Amtstuen (stempelpapirudsalg): Farlmags- vej. Kontortid 9-12 og 13-15, lørdag 9- 12,30. Tlf. 723262. Amtsllgnlngftinspektorntet: Amtsllgnlngs- Inspektør, cand. jur. P. Urne, Skovvæn­ get 1, Næstved. Tlf. 721892. AmtsskatterAdeti Se under amtsllgnlngs- Inspektoratet. Skatterådet for Næstved skattekreds: Kontor: Skovvænget 1. Tlf. 722819, Skyldrådet for Præstø amtsrådskreds* skyldkreds. Formand: Amtsrådsmedlem Ejner Jensen, Fakse. Tlf. Fakse 230, privat 272. Næstved Vurderingskreds: Formand mure-- mester Anderb Hansen, Kildemarksvej 53. Tlf. 720337, Ifiisiunmlshriigskonmilssionen: Pelst. Viggo Johansen, 3t. Heddinge Mark, formand. Odr. Albert Schiøler, Toksværd, Odr. Laur. Jensen, Askeby (stedfortræder). Pelst. Otto Petersen, Kalby. Pelst. Aksel Hansen, Tornemark, Rønnedo (stedfor­ træder). Overformynderiets lånebestyrelse: For­ mand: Hofjægermetuer H. Collet, Lund* bygaard Tlf. Lundby 1. Taksation af ejendomme, hvori ønskes lån af overformynderimidler: For landkredaen: Gdr. Lars P. Olsen, Glumsø. Odr. Th. Larsen, Ulst-up, tlf. Skelby 60. Gdr Peter Pøtersen, Sundby pr. Vrangstrup, Uf. Skovmark 20 u. Gdr. Ejner l ille, Rønnebæk pr. Næstved, tlf. Næstelsø 1 y. Tømrermester Laurits Han­ sen, Spragelselllle pr. Herlufmagle, tlf. Tybjerg 68 u. Overepulemlkommlsslonen for Præstø amt! Formand: Amtmand 8. Wechselmann, Næstved, Uf. 721400. t>en stående voldgiftsdomstol for Præstø amt 1 tvistigheder ung. handel med hus­ dyr: Fotmand: Dommer Erik Sehouen* borg, Stege. Næstved retskruts: Skatterådsmeo’em Aage Andersen, Pe- derstrup. Forp, Niels Erik Wlsslng, Salto. Gdr. Hemming Olsen, Fuglebjerg. Pelst. Julius PeterMUi, Vrangstrup. Gdr. Frederik Hansen. Ltndegnard, LI. Næs­ tved. Forp. Knud Jacobsen, Toipe pr. HerlufmAgle. Gdr. Hans Olsen, Vester Egosborg. Gdr, Frlniodt Jensen, Arløse. Odr. Arne Hansen. Langevroa.

o

s

Made with FlippingBook - Online magazine maker