Småföretagaren Nr 1 2019

Panorama Innehållsförteckning

2

Nr 1

Sidan 5

Sidan 21

Tidningar till nästan allt

Dubai – intressant men mycket var onödigt stort En berättelse om Dubai där mycket är onödigt stort men intres- sant, med världens lyxigaste av mycket.

6

Behöver du låna pengar? Beskriver ingående bankernas ovilja att ta några som helst risker i sin utlåning till företag under lång tid tillbaka. Denna ständiga kamp för krediter och rörelsekapital som varit de senaste 50-60 åren, beskrivs och bankernas rätt att ha utlåningsmonopol ifrågasätts i högsta grad och utan att staten ingriper – utan låtsas som att det regnar. Är du nyfiken? Nyfikenhet är en stark drivkraft och den som driver Sverige framåt av företagarna. Här utvecklas åsikten, men också vad nyfikenhet kan få för konsekvenser. Verkligheten är inte som man tror Läs om den osannolika verkligheten där Staten kräver rea- vinstskatt på en fastighetsaffär som varken har genomförts el- ler betalats. Denna artikel är otrolig, men verklig – otroligt nog. Ingen bör missa denna artikel för säkerhets skull. Det finns bara två sätt! Acceptera och betala är det ena sättet och det de flesta väljer. Protestera mot det du tycker är fel och du har en lång arbet- sam väg att vandra för att hävda din åsikt. Denna tidning hjälper dig att hitta argument för att hävda din åsikt mot myndighetssverige. Olika uppgifter för alla Som entreprenör eller småföretagare är du forskningsobjekt och så intressant att Tillväxtverket (statligt) betalat 73 profes- sorer och doktorer för att hålla 53 föredrag om hur de konsta- terat att du troligen är. Läs om vad unik du är för att du är en innovativ entreprenör och småföretagare som ingen förstår sig på. Ensam mot 20.000 sidor regler! Skall du lära dig en regelsida om dagen av vad du måste känna till, så vet du vad du gör de närmaste 60 åren. Känner du inte till den regel som berör dig så blir det straff och böter. Läs här om Sveriges ofantliga regelverk. Starta eller ta över ett företag Vilket som är enklast av att ta över eller starta företag från början diskuteras här. Ta över ett befintligt litet företag är ett bra alternativ för den som helst vill driva ett företag som har alla förutsättningar att gå bra. Ska vi jobba till 80? En tillbakablick 200 år och framåtblick 100 år visar vilken pe- riod man borde eller bör leva under. Troligen har dock Staten räknat fel på 800-900% i sina påstå- enden. Lönar det sig att prenumerera på Småföretagarens vardag Varför det kan vara aktuellt att prenumerera.

Affärsrisker Risker som kan uppstå vid finansiering av en affär.

24

Vem kan mest? Kan du ingenting kan du alltid bli chef är budskapet i denna artikel och motiverar varför det är så. Vad dagens utbildningssystem får för konsekvenser inom ar- betslivet när poäng är viktigare än kunskap. Finns rättvisa i samhället? Tveksamt eller nej är det nog många som hävdar. En sak är dock klar att man får en känsla att det är som väder- prognoser. Vem som får rätt eller drabbas är omöjligt att förutse. Fogdeväldet 2019, del 1 Första delen av fem om Kronofogden och om deras stora maktbefogenheter och om hur de nyttjar dessa. I detta första avsnitt en överblick över vad många tror om myndigheten och hur det i kommande avsnitt redogörs för hur de själva beskriver sin verksamhet och hur de är i prak- tiken. Vem bestämmer vad? Ett resonemang om finansiering med statens hjälp. En majonäsburk och två koppar kaffe Slutsats – det är dags att bjuda en kompis på kaffe snarast. Att gå till dukat bord Uttalandet att Staten dukar bordet och sedan är resten företagens sak som gjordes av en regeringstjänsteman på Almedalsveckan, vittnar om en okunnighet i företagarfrågor som är häpnadsväckande. Här förklaras omständigheterna och synpunkter. En teoretisk händelse Ingen entreprenör eller annan yrkesgrupp som lämnar anbud och har upplevt brist på rörelsekapital får undvika att läsa denna artikel. Alla ville nog gärna varit med om detta skett. Att läsa denna tidning tar tid Alla uppmanas i denna artikel att läsa tidningen sakta och långsamt och tänka sig in i allt som står i artiklarna. Nöj dig gärna med en artikel i veckan eller läs fortare och läs flera gånger tills du är säker på vad budskapet är. Sedan gör du givetvis som du vill – men tänk på vad artiklarna försöker förmedla till dig. Men för säkerhets skull bör man nog kolla på dessa sidor om man har rätt och få veta mer genom att läsa kommentarerna som finns till de flesta på alla sidor. Nästa nummer Lite information om innehållet i nästa nummer av Småföreta- garen. Ordförklaringar Vad ett ord betyder vet nog de flesta tror de.

26

8

27

10

28

12

32

13

34

35

14

36

15

38

16

39

17

41

Förbannad och envis Karl Hedins erfarenheter av myndigheter.

18

Får någon vara företagare Företagarna är som de är och de finns trots Statens outtröttliga kamp att ta död på allt företagande i Sverige. Man tror inte att det är sant - men tyvärr är detta verkligheten där risken finns att du drabbas.

20

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online