Småföretagaren Nr 1 2019

Ödleungar in ödla fårungar kan du skriva in uppgifterna om de olika kullarna här tstid Typ av kläckare Ruvtemperatur ...... .......................................................................... .......................... ...... .......................................................................... .......................... ...... .......................................................................... ..........................

Omkostnader Ibland kandet vara intressantatt få ettgreppom vad saker och ting kostar.

Här kan du skriva inalla inköp som harmeddin ödla att göraochpå så sätt få ettgrepp om ekonomin. (Tex terrarium, akvarium, inredning, foder,belysning, uppvärming, vitaminer,medlemsavgifter etc)

Produkt

kostnad

datum

...................................................................................................... ................................. ..........................

...................................................................................................... ................................. ..........................

Kull 2 Hona.......................................... Hane .......................................... Antal lagda ägg ......................... Födelsedatum ............................ Antalungar................................ Pris ....................... ......................... ....................... ......................... ....................... ......................... ....................... ......................... ....................... ......................... ....................... ......................... Såld datum

Kull3 Hona.......................................... Hane .......................................... Antal lagda ägg ......................... Födelsedatum ............................ Antal ungar................................ Pris ....................... ......................... ....................... ......................... ....................... ......................... ....................... ......................... ....................... ......................... ....................... ......................... Sålddatum

...................................................................................................... ................................. ..........................

.................... .................... .................... .................... .................... Pris .................... .................... .................... .................... .................... ....................

...................................................................................................... ................................. ..........................

...................................................................................................... ................................. ..........................

...................................................................................................... ................................. ..........................

...................................................................................................... ................................. ..........................

...................................................................................................... ................................. ..........................

...................................................................................................... ................................. ..........................

...................................................................................................... ................................. ..........................

...................................................................................................... ................................. ..........................

tillköparna

Kontaktuppgifter tillköparna

Kontaktuppgifter tillköparna

...................................................................................................... ................................. ..........................

.....................

....................................................

....................................................

.....................

....................................................

....................................................

...................................................................................................... ................................. ..........................

.....................

....................................................

....................................................

...................................................................................................... ................................. ..........................

.....................

....................................................

....................................................

...................................................................................................... ................................. ..........................

.....................

....................................................

....................................................

...................................................................................................... ................................. ..........................

.....................

....................................................

....................................................

Hosveterinären av skinn,matsmältning,ömsning,avmaskning, äggläggning, luftvägsproblem) (Här sparar du även kvitton och recept)

Försäkringar somkan gälladinödla (T ex hemförsäkring, allriskförsäkring, försäkring för sällskapsdjur)

Typ av försäkring ................................................. Försäkringsnummer ............................................

Försäkringsbolag ........................................... Självrisk ....................... Årspremie ...........................

................................ cm Vikt ...................... gram Datum ....................................

Försäkringsbrev förvaras ......................................................................................................................

t ....................................................................................................................................

1080190401

1080190501

........................................................................... Namn påmappens innehavare

ExxMapp för ÖDLAN

jeområde. TT ställe! tion.

........................................................................... Adress

........................................................................... Postnummer

........................................................................... Ort

........................................................................... Tel

........................................................................... Mobiltel

.................................................................................................. Namn

duvor ren plevelser

........................................................................... E-post

Ö D L A N

........................................................................... Mappens startdatum Om ödlan byter ägare

g

........................................................................... Namn påmappens innehavare

ren

........................................................................... Adress

älsa

........................................................................... Postnummer

askiner

........................................................................... Ort

........................................................................... Tel

........................................................................... E-post

........................................................................... Datum förägarbyte

........................................................................... Pris

Exxmapp AB • Förlagsvägen 3 • 533 74 Hällekis • Tel 0510-862 00 info@exmapp.se • www.exxmapp.se •

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online